Ôn tập môn Toán lớp 1 - Bài 6

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập môn Toán lớp 1 - Bài 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: a, Viết các số có 1 chữ số?
 .................................................................
 b, Số lớn nhất có 1 chữ số là số nào?
 .................................................................
 c, Những số nào ở giữa số 6 và số 12?
 .................................................................
Câu 2: a, Số nhỏ nhất có 2 chữ số là số nào?
 .................................................................
 b, Số lớn nhất có 2 chữ số là số nào?
 .................................................................
 c, Số nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau là số nào?
 .................................................................
Câu 3: Minh nói: “Các số có 1 chữ số đều nhỏ hơn 10”. Sang lại nói:
 “10 lớn hơn tất cả các số có 1 chữ số”. Hai bạn nói có đúng không?
	 Trả lời: ...................................................................
Câu 4: Cho ba số 7; 3 và 10. Hãy dùng dấu +; - để viết thành các phep tính đúng.
	Trả lời: ...................................................................
	 ....................................................................
	 ....................................................................
Câu 5: An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?
Giải:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Câu 6: 
 a, Có bao nhiêu hình chữ nhật?
 Có tất cả số hình chữ nhật là ....... 
 b, Có bao nhiêu hình tam giác? 
 Có tất cả số hình tam giác là .......

File đính kèm:

  • docon tap toan lop 1 bai 6.doc
Đề thi liên quan