Những kiến thức cơ bản học kì II: môn Vật lý 8

doc3 trang | Chia sẻ: theanh.10 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 398 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những kiến thức cơ bản học kì II: môn Vật lý 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN HỌC KÌ II: MƠN VẬT LÝ 8
CƠNG THỨC TÍNH CƠNG
A=F.S
Trong đĩ:
+ A là cơng cĩ đơn vị tính là Jun (J) hoặc kilơJun (kJ) (1kJ=1000J).
+ F là lực tác dụng cĩ đơn vị tính là Niuton (N).
+ S là quãng đường cĩ đơn vị tính là mét (m).
Cơng suất.
Cơng suất: được xát định bằng cơng thực hiện trong một đơn vị thời gian.
Cơng thức tính cơng suất:
Trong đĩ:
+ P là lực tác dụng cĩ đơn vị tính là ốt (W).
+ t là lực tác dụng cĩ đơn vị tính là giây ( ).
+ A là cơng cĩ đơn vị tính là Jun (J).
Cơ năng.
Thế năng trọng trường ( Thế năng hấp dẫn ).
Vật ở trên cao so với mặt đất hoặc so với một vị khác được chọn làm mốc để tính độ cao cĩ khả năng thực hiện cơng gọi là thế năng trọng trường.
Vật tại mặt đất thế năng trọng trường bằng khơng.
Thế năng trọng trường phụ thuộc vào khối lượng và phụ thuộc vào độ cao cao của vật: Vật cĩ khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng trọng trường càng lớn.
Thế năng đàn hồi.
Vật bị biến dạng cĩ khả năng thực hiện cơng ta nĩi vật đĩ cĩ thế năng đán hồi.
Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng, độ biến dạng càng lớn thì thế năng đàn hồi càng lớn.
Động năng.
Khi vật chuyển động cĩ khả năng thực hiện cơng gọi là động năng.
Vật đứng yên động năng của vật bằng khơng.
Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật. 
Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của vật.
Các chất được cấu tạo như thế nào?
Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử và phân tử.
Nguyên tử là hạt nhỏ nhất cấu tạo nên vật.
Phân tử là một nhĩm các nguyên tử kết hợp lại.
Giữa các nguyên tử, phân tử cĩ khoảng cách.
Các nguyên tử, phân tử luơn luơn chuyển động hỗn đỗn khơng ngừng.
Nhiệt độ càng cao các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh.
Nhiệt năng.
Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng.
Cĩ hai cách làm biến đổi nhiệt năng của vật là thực hiện cơng và truyền nhiệt.
Sự biến đổi nhiệt năng của vật khơng bằng cách thực hiện cơng gọi là truyền nhiệt.
Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng. nhiệt lượng kí hiệu là Q và cĩ đơn vị tính là Jun (J).
Dẫn nhiệt. 
Sự truyền nhiệt năng từ các hạt này đến các hạt khác trong cùng một vật hoặc từ vật này sang vật khác .
Đối lưu, bức xạ nhiệt.
Đối lưu: Sự truyện nhiệt bằng các dịng chất lỏng hoặc chất khí gọi là sự đối lưu.
Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.
Bức xạ nhiệt: Sự truyện nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng gọi là sự bức xạ nhiệt.
Bức xạ nhiệt cĩ thể sảy ra cả ở chân khơng.
Những vật cĩ màu sẫm và xù sì thì hấp thụ các tia bức xạ nhiệt tốt.
Những vật cĩ màu sáng và nhẵn thì hấp thụ các tia bức xạ nhiệt yếu.
Cơng thức tính nhiệt lượng.
Nhiệt lượng một vật thu vào để nĩng lên phụ thuộc vào khối lượng của vật, phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ và phụ thuộc vào nhiệt dung riêng của chất làm vật.
Cơng thức tính nhiệt lượng thu vào.
Qthu = m . c . (t2 – t1) hoặc Qthu = m . c . ∆t 
(∆t = t2 – t1)
Cơng thức tính nhiệt lượng tỏa ra.
Qtỏa = m . c . (t1 – t2) hoặc Qtỏa = m . c . ∆t 
(∆t = t1 – t2)
Q là nhiệt lượng cĩ đơn vị tính là Jun (J).
C là nhiệt dung riêng cĩ đơn vị tính là J/kg.K.
m là khối lượng cĩ đơn vị tính là kilogram (kg).
t1 là nhiệt độ ban đầu cĩ đơn vị tính là °C.
t2 là nhiệt độ cuối cĩ đơn vị tính là °C.
∆t là độ tăng nhiệt độ cĩ đơn vị tính là °C.
Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất đĩ tăng thêm 1°C.
9. Nguyên lí truyền nhiệt.
Khi cĩ hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì:
Nhiệt tự truyền từ vật cĩ nhiệt độ cao hơn sang vật cĩ nhiệt độ thấp hơn.
Sự truyền nhiệt sảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại.
Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật khi thu vào.
Qtỏa = Qthu
Phương trình cân bằng nhiệt:
10. Một số cơng thức cần nhớ.
m = D . V
m là khối lượng cĩ đơn vị tính là kilogram (kg).
D là khối lượng riêng cĩ đơn vị tính là kg/ m³.
V là thề tích cĩ đơn vị tính là mét khối (m³).
P = 10 . m
m là khối lượng cĩ đơn vị tính là kilogram (kg).
P là trọng lượng cĩ đơn vị tính là Niuton (N).
A = P . h
A là cơng cĩ đơn vị tính là Jun (J).
P là trọng lượng cĩ đơn vị tính là Niuton (N).
h là chiều cao cĩ đơn vị tính là mét (m).
Chất
Nhiệt dung riêng
Chất
Nhiệt dung riêng
Nước
4200
Sắt
460
Rượu
2500
Đồng
380
Nước đá
1800
Chì
130
Đất 
800
Thiếc
230
Thép
460
Nhôm
880
Bảng nhiệt dung riêng

File đính kèm:

  • docde cuong on ly 8 hk II.doc