Mầm non - Chủ điểm: Trường mầm non - Chủ đề: Lớp mấu giáo của bé

doc5 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 10/10/2019 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mầm non - Chủ điểm: Trường mầm non - Chủ đề: Lớp mấu giáo của bé, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN DẠY HỘI GIẢNG VÒNG 1
CHỦ ĐIỂM: TRƯỜNG MẦM NON
CHỦ ĐỀ: LỚP MẤU GIÁO CỦA BÉ
+ NDTT: Dạy hát “ Trường chúng cháu đây là trường mầm non
( chỉ số 100- 101)
 	+ NDKH: Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học
	+ Trò chơi ân: Ô cửa bí mật
Đối tượng: 3-5 tuổi Thời gian: 30p
Ngày soạn: 20/ 10/2013 Ngày dạy: 23/10/2013
Người soạn: Đặng Thị Lan Người dạy: Đặng Thị Lan
Giáo viên: Trường Mẫu Giáo Bản già- Bắc Hà Lào Cai
I. Mục tiêu:
 * Trẻ 5 Tuổi:
 - Trẻ nhớ tên bài hát tên tác giả, hiểu nội dung bài hát “ Trường chúng cháu đây là trường mầm non”. 
 - Luyện kỹ năng hát đúng giai điệu, đúng lời bài hát “Trường chúng cháu đây là trường mầm non” và lắng nghe cô hát “ ngày đầu tiên đi học” trẻ biết chơi trò chơi hứng thú.
 * Trẻ 4 Tuổi:
 - Trẻ nhớ tên tác giả, tên bài hát, trẻ hát đúng lời bài hát và lắng nghe cô hát.
 - Trẻ hát đúng giai điệu của lời bài hát “ Trường chúng cháu đây là trường mầm non”
* Trẻ 3 tuổi:
 - Trẻ hát theo cô và các anh chị bài “ trường chúng cháu đây là trường mầm non”
 - Rèn trẻ hát bài hát “ trường chúng cháu đây là trường mầm non theo các anh chị.
GD:
 - Trẻ vâng lời cô giáo, yêu thích đến trường lớp.
+ Nội dung tích hợp, MTXQ, toán
II. Chuẩn bị:
 - Cô thuộc bài hát, mũ âm nhạc cho trẻ chơi trò chơi, ô cửa. tranh ảnh về các bài hát về chủ đề trường mầm non.
III. Tiến hành:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. Hoạt động 1: Trò chuyện về chủ điểm.
- Xin chào mừng các bạn đến với chương trình bé yêu âm nhạc gồm 3 đội chơi đến từ các nốt nhạc và mang tên nốt nhạc màu xanh, màu đỏ, vàng xin chào mừng các bạn đã có mặt đông đủ ngày hôm nay. Và cũng không quên xin giới thiệu với các bạn gồm có các thành phần ban giám khảo cũng đến dự xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
- Sau đây cô xin được thông qua chương trình bé yêu âm nhạc hôm nay gồm có 4 phần chơi đó là: phần chơi : phần 1 bé hiểu biết, phần 2 bé tài năng, phần 3: bé thưởng thức, phần 4 đó là bé vui chơi. Sau đây chương trình xin được bắt đầu.
2. Hoạt động 2: Âm nhạc.
a. Rèn kĩ năng hát: “ Trường chúng cháu đây là trường mầm non”.
- Hằng ngày chúng mình đến trưêng, líp mÇm non thËt lµ vui v× ë ®ã cã c« gi¸o, cã c¸c b¹n l¹i cßn cã rÊt nhiÒu ®å ch¬i ®Ñp n÷a. Ai còng thÝch ®Õn líp ®óng kh«ng nµo ? nên tác giả Phạm Tuyên đã sáng tác bài hát nói về trường mầm non đấy, để tham gia phần thi đầu tiên các bạn hãy nghe cô hát bài hát trường chúng cháu đây là trường mầm non nhé. 
Cô hát lần 1: giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô đố các bạn vừa lắng nghe cô hát bài hát gì? Tác giả của bài hát là ai?
- Cô hát lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc và giảng nội dung bài hát:
- Bài hát sẽ hay hơn khi cô hát kết hợp với nhạc đấy, chúng mình hãy lắng nghe cô hát nhé.
- Phần thi bé hiểu biết sẽ có câu hỏi dành cho các bạn các bạn hãy lắng nghe và trả lời nhé.
- Bài hát Trường chúng cháu đây là trường mầm non được tác giả nói lên điều gì?
- Nội dung của bài hát nói về cái gì?
=> Cô chốt lại nội dung bài hát.
- Vừa chúng mình vừa chải qua phần thi thứ nhất, bây giờ chúng mình hãy cùng cô bước sang phần thi thứ hai là: bé tài năng
- ở phần thi này chúng mình sẽ được trổ tài hát xem ai giỏi và to đúng kỹ năng của bài hát sẽ thưởng một bông hoa các bạn có đồng ý không nào?
- Cô hát cùng trẻ 2- 3 lần và sửa sai cho trẻ.
- Cho trẻ tham gia hát: Tập thể, tổ, nhóm, cá nhân kết hợp sử dụng nhạc cụ âm nhạc.
- Cô chú ý hướng dẫn trẻ hát đúng lời, đúng giai điệu và thể hiện được tình cảm của mình.
b. Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học
- Phần thi thứ 3 là phần thi gì? À đó là phần thi bé thưởng thức 
Hôm nay cô thấy chúng mình học rất giỏi và ngoan cô sẽ hát tặng chúng mình một bài hát
- C¸c con cßn nhí ngµy ®Çu tiªn ®i häc kh«ng nhØ?
§ã lµ mét ngµy rÊt ®¸ng nhí. Míi ®i häc c¸c con cßn bì ngì, nhót nh¸t nªn vÉn cßn b¸m theo mÑ vµ cßn khãc nhÌ n÷a ®Êy! C¸c con cïng nghe c« h¸t bµi h¸t " Ngµy ®Çu tiªn ®i häc" nh¹c NguyÔn Ngäc ThiÖn phæ th¬ ViÔn Phư¬ng ®Ó nhí l¹i c¶m xóc ngµy ®Çu tiªn ®i häc cña m×nh nhÐ!
- C« h¸t lÇn 1.
- C« võa h¸t tÆng chóng m×nh bµi h¸t g×? 
- Do ai s¸ng t¸c?
- Cô hát lần 2: Cô vừa hát vừa kèm cử chỉ điệu bộ.
- Cô hát lần 3: Cho trẻ hát hưởng ứng cùng cô.
c. Trò chơi: Ô cửa bí mật.
- Ở phần thi cuối cùng hôm nay đó là Bé vui chơi.
- Vừa rồi là phần thể hiện của cô và bây giờ là phần thể hiện của các ca sĩ nhí chúng mình qua trò chơi : “Ô cửa bí mật” 
- Luật chơi và cách chơi : 
+ Cô chia lớp mình thành 3 đội : Đội nốt nhac xanh, đỏ, vàng Trên bảng cô có các ô số từ 1- 6, mỗi ô sẽ mở ra một bức tranh, miêu tả bài hát về chñ ®Ò “ Trưêng MÇm non”. C« sÏ lÇn lưît më c¸c « cña tõ 1 - 6 nhiệm vụ của mỗi đội chúng m×nh quan sát bức tranh trong « cöa , ®éi nµo l¾c x¾c x« trưíc sÏ giµnh quyÒn tr¶ lêi, và hát bài hát đó nÕu tr¶ lêi sai c¸c ®éi sau cã quyÒn tr¶ lêi tiÕp. Mçi 1 c©u tr¶ lêi ®óng sÏ ®îc tÆng 1 cµnh hoa. Sau khi më hÕt 6 « cöa, ®éi ®éi nµo ®îc nhiÒu hoa sÏ lµ ®éi chiÕn th¾ng.
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần ( cô bao quát, động viên trẻ).
3. Hoạt động 3: 
- Trẻ nhẹ nhàng đi ra ngoài.
- Trẻ vỗ tay.
- Cả lớp lắng nghe 
- trẻ vỗ tay
- Trẻ chú ý lắng nghe cô nói.
- Cả lớp lắng nghe.
- 2,3 trẻ trả lời ( Trường chúng cháu đây là Trường mầm non, của tác giả Phạm Tuyên ạ)
- Cả lớp lắng nghe.
- Cả lớp lắng nghe.
- Trẻ trả lời ( nói về 
- 3,4 trẻ trả lời ( nói về các bạn nhỏ học ở trường mầm non rất ngoan, có cô giáo là mẹ và các cháu là con và còn có rất nhiều bạn thật vui đấy)
- Cả lớp trả lời ( có ạ)
- Cả lớp hát cùng cô.
- Lớp, tổ, nhóm, cá nhân hát.
- Trẻ thực hiện.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Cả lớp lắng nghe
- Cả lớp lắng nghe.
- Trẻ trả lời ( Ngày đầu tiên đi học ạ)
- Nhạc à lời: Ngọc Thiện và Viễn Phương ạ.
- Cả lớp quan sát và lắng nghe.
- Cả lớp thực hiện.
- Trẻ lắng nghe cô hướng dẫn luật chơi, cách chơi.
- Trẻ hứng thú tham gia chơi.
- Trẻ ra chơi.

File đính kèm:

  • docday hat Truong chung chau day la truong mam non nghe hat ngay dau tien di hoc.doc