Luyện tập Toán lớp 1 năm 2009

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luyện tập Toán lớp 1 năm 2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1.Tính
17 + 2 =
17 - 3 =
14 + 5 - 2 =
10 +7 - 4 =
12 + 6 =
15 - 5 =
17 - 2 + 3 =
13 - 2 + 5 =
19 + 0 =
18 - 3 =
13 - 3 - 6 =
3 + 7 + 9 =
2. Viết các số 7; 14; 20; 16; 8
a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 
b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ..
3. Giải bài toán theo lời tóm tắt:
Tóm tắt
Bài giải
Đoạn thẳng AB: 7 cm 
Đoạn thẳng BC: 2 cm 
Cả hai đoạn thẳng: cm? 
4. a) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước số bé nhất:
A. 28 
B. 12
C. 33
D. 47
 b) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước số lớn nhất:
A. 82 
B. 21
C. 33
D. 7
c) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước số có hai chữ số khác nhau:
A. 33
B. 55
C. 98
D.11
d)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước số lớn nhất có hai chữ số khác nhau 
A. 98
B. 10
C. 99
D.11
Đọc số
Viết số
Bốn mươi
40
Năm mươi
Sáu mươi
Mười
1.Viết (theo mẫu)
Viết số
Đọc số
 30
Ba mươi
50
70
90
b) 
Sáu chục: 60
Tám chục: 
Chín chục: 
Bốn chục: 
Ba chục: 
Hai chục: 
Một chục: 
Bảy chục: 
Năm chục: 
2.Số tròn trục?
80
60
30
3.Điền dấu = vào chỗ cho đúng.
10 30
30 10
50 40
70 70
60 40
70 40
80 70
50 50
60 80
70 60
4.Số?
20 < 
 = 20
30 > 
70 > 
20 > 
90 = 
60 < < 80
40 > > 20
5. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước số tròn chục:
A. 40 
B. 35
C. 44 
 D. 80
E. 11 
 G, 20
H. 93 
 I. 60
K. 66 
L. 33
6. Nhà em có 1 chục cái đĩa, Mẹ mua thêm 20 cái đĩa nữa. Hỏi nhà em có tất cả bao nhiêu cái đĩa?
Tóm tắt
Bài giải
 1 chục cáI đĩa =. . . . . . . . (cáI đĩa)
Có: .. cái đĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thêm: cáI đĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Có tất cả: cáI đĩa Đáp số:. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Đặt tính rồi tính
50 + 30
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
 60 +20
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
30 + 60
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
40 + 40
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
70 +10
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Tính nhẩm:
30 + 40 =
40 + 30 =
50 + 20 =
20 + 50 =
30 + 20 + 40 =
50 + 30 + 10 =
20 cm + 30 cm =
40 cm + 0 cm =
10 cm +50 cm =
Bình có 30 bút chì, An cho Bình 20 bút chì nữa. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu bút chì?
Tóm tắt
Bài giải
Số?
70 + = 90
 + 50 = 80
40 + 20 + 70
5. Nối các ô có kết quả giống nhau ở dòng trên với dòng dưới
70 + 10
40 +30
50
20 + 20
20 + 40
90
40 + 10
20 + 50
80
20 + 20 + 10
60
30 + 10
50
Viết tiếp vào chỗ ( theo mẫu)
Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.
Số 50 gồm chục và đơn vị.
Số gồm 6 chục và 0 đơn vị.
Số tròn chục liền trước của 30 là 20.
Số tròn chục liền trước của 50 là 
Số tròn chục liền trước của là 80.

File đính kèm:

 • docDe on tap giua ki 2lop 1.doc
Đề thi liên quan