Kiểm tra Vật lý 6 - Số 1 - Mã đề 111 đến đề 118

doc16 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra Vật lý 6 - Số 1 - Mã đề 111 đến đề 118, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 6 -SỐ 1
MÃ ĐỀ 111
I.Chọn đáp án đúng trong các câu sau:(7 điểm)
1/ Để đo chiều dài cuốn SGK vật lý 6 ta nên dùng thước nào sau đây
	a	Thước 15 cm có ĐCNN tới mm b	Thước 20 cm có ĐCNN tới mm
	c	Thước 25 cm có ĐCNN tới mm d	Thước 25 cm có ĐCNN tới cm
 2/ Quyển sách nằm yên ở trên bàn vì
	a	Chỉ chịu tác dụng của lực đỡ mặt bàn 
	b	Không có lực nào tác dụng lên quyển sách cả
	c	Lực đỡ của mặt bàn cân bằng với trọng lượng của quyển sách
	d	Chỉ chịu tác dụng của trọng lực
 3/ Trên vỏ một túi bánh có ghi 450gam. Số đó cho biết:
	a	Trọng lượng của túi bánh b	Khối lượng của túi bánh 
	c	Khối lượng của bánh trong túi d	Trọng lượng của bánh trong túi
 4/ Trong các lực sau đây lực nào không phải là trọng lực
	a	Lực nam châm hút viên bi sắt 
 b	Lực làm cho lò xo bị dãn ra khi treo vào lò xo một quả nặng
	c	Lực làm cho viên phấn khi rời tay thì buông xuống
	d	lực làm cho hạt mưa rơi xuống 
 5/ Một quả nặng 600gam treo vào một sợi dây đứng yên. Cắt dây vật rơi xuống,giải thích vì sao vật chuyển động
	a	Do vật có khối lượng b	Do lực căng lớn hơn trọng lực
	c	Chuyển động do quán tính d	Do lực hút của trái đất
 6/ Để đo lượng nước chứa gần đầy chai 1 lít ta nên dùng bình chia độ nào sau đây:
	a	Bình 1000ml có vạch chia 10 ml b	Bình 1000ml có vạch chia 2ml
	c	Bình 100ml có vạch chia 1ml d	Bình 500ml có vạch chia 5ml
 7/ Người ta dùng một bình chia độ có chứa 55cm3. Sau khi thả chìm một viên sỏi vào bình thì mực nước là 100cm3.Thể tích của viên sỏi là
	a	155cm3 b	100cm3 c	55cm3 d	45cm3
 8/ Tuấn dùng một thước đo để đo kích thước của một số vật và ghi được kết quả đúng như sau: 15,3cm; 24,4cm; 18,7cm.Vậy ĐCNN thước đó là 
	a	2mm b	3mm c	1mm d	4mm
 9/ kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình vẽ là bao nhiêu
	a	7,8cm b	8cm c	7,7cm d	7,5cm
 10/ Một học sinh đá vào một quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra với quả bóng?Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
	a	Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi 
	b	Chuyển động của quả bóng bị biến đổi 
	c	Không có sự biến đổi nào xảy ra
	d	Quả bóng bị biến dạng 
 11/ Một thùng hàng có khối lượng 4 kg. Trọng lượng của 10 thùng hàng như thế là:
	a	4000N b	40000N c	400N d	4000kg
 12/ Đơn vị của trọng lượng là
	a	m b	N c	m3 d	Kg
 13/ Nam dùng bình chia độ có ĐCNN là 0,5cm3 để đo thể tích nước ngọt đựng trong chai, và đọc được kết quả đúng. Hỏi kết quả nào sau đây là của Nam
	a	299,15cm3 b	299,3cm3
	c	299,2cm3 d	299,5cm3
 14/ Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động
	a	Xe máy chạy đều trên đường cong
	b	Tăng ga cho xe máy chuyển động nhanh lên
	c	Giảm ga cho xe máy chuyển động chậm lại 
	d	Xe máy chạy đều trên đường thẳng
II.Tự luận(3 điểm)
15/ Khi xác định khối lượng của một viên bi bằng cân Rô bec van nhưng không tìm được quả cân tương ứng, một bạn học sinh đã làm như sau:
Bỏ 20 viên bi giống nhau lên một đĩa cân, đĩa cân bên kia bỏ các quả cân 20g,10g, 5g, 1g thì thấy cân thăng bằng.Hỏi viên bi có khối lượng là bao nhiêu?
16/ Hãy tìm cách đo đường kính bên trong của một ống nước 
ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 6 -SỐ 1
MÃ ĐỀ 112
I.Chọn đáp án đúng trong các câu sau:(7 điểm)
1/ Một quả nặng 600gam treo vào một sợi dây đứng yên. Cắt dây vật rơi xuống,giải thích vì sao vật chuyển động
	a	Do vật có khối lượng b	Chuyển động do quán tính
	c	Do lực căng lớn hơn trọng lực d	Do lực hút của trái đất
 2/ Nam dùng bình chia độ có ĐCNN là 0,5cm3 để đo thể tích nước ngọt đựng trong chai, và đọc được kết quả đúng. Hỏi kết quả nào sau đây là của Nam
	a	299,15cm3 b	299,2cm3
	c	299,3cm3 d	299,5cm3
 3/ Đơn vị của trọng lượng là
	a	m b	Kg c	N d	m3
 4/ Trên vỏ một túi bánh có ghi 450gam. Số đó cho biết:
	a	Khối lượng của bánh trong túi b	Trọng lượng của bánh trong túi
	c	Trọng lượng của túi bánh d	Khối lượng của túi bánh 
 5/ Một học sinh đá vào một quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra với quả bóng?Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
	a	Không có sự biến đổi nào xảy ra
	b	Quả bóng bị biến dạng 
	c	Chuyển động của quả bóng bị biến đổi 
	d	Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi 
 6/ Quyển sách nằm yên ở trên bàn vì
	a	Lực đỡ của mặt bàn cân bằng với trọng lượng của quyển sách
	b	Không có lực nào tác dụng lên quyển sách cả
	c	Chỉ chịu tác dụng của lực đỡ mặt bàn 
	d	Chỉ chịu tác dụng của trọng lực
 7/ Để đo chiều dài cuốn SGK vật lý 6 ta nên dùng thước nào sau đây
	a	Thước 25 cm có ĐCNN tới cm b	Thước 25 cm có ĐCNN tới mm
	c	Thước 15 cm có ĐCNN tới mm d	Thước 20 cm có ĐCNN tới mm
 8/ kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình vẽ là bao nhiêu
	a	8cm b	7,8cm c	7,7cm d	7,5cm
 9/ Người ta dùng một bình chia độ có chứa 55cm3. Sau khi thả chìm một viên sỏi vào bình thì mực nước là 100cm3.Thể tích của viên sỏi là
	a	155cm3 b	55cm3 c	45cm3 d	100cm3
 10/ Một thùng hàng có khối lượng 4 kg. Trọng lượng của 10 thùng hàng như thế là:
	a	400N b	40000N c	4000kg d	4000N
 11/ Trong các lực sau đây lực nào không phải là trọng lực
	a	Lực làm cho lò xo bị dãn ra khi treo vào lò xo một quả nặng
	b	Lực nam châm hút viên bi sắt
	c	Lực làm cho viên phấn khi rời tay thì buông xuống
	d	lực làm cho hạt mưa rơi xuống 
 12/ Tuấn dùng một thước đo để đo kích thước của một số vật và ghi được kết quả đúng như sau: 15,3cm; 24,4cm; 18,7cm.Vậy ĐCNN thước đó là 
	a	4mm b	2mm c	3mm d	1mm
 13/ Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động
	a	Giảm ga cho xe máy chuyển động chậm lại 
	b	Xe máy chạy đều trên đường cong
	c	Tăng ga cho xe máy chuyển động nhanh lên
	d	Xe máy chạy đều trên đường thẳng
 14/ Để đo lượng nước chứa gần đầy chai 1 lít ta nên dùng bình chia độ nào sau đây:
	a	Bình 1000ml có vạch chia 2ml
	b	Bình 1000ml có vạch chia 10 ml 
	c	Bình 100ml có vạch chia 1ml
	d	Bình 500ml có vạch chia 5ml
II.Tự luận(3 điểm)
15/ Khi xác định khối lượng của một viên bi bằng cân Rô bec van nhưng không tìm được quả cân tương ứng, một bạn học sinh đã làm như sau:
Bỏ 20 viên bi giống nhau lên một đĩa cân, đĩa cân bên kia bỏ các quả cân 20g,10g, 5g, 1g thì thấy cân thăng bằng.Hỏi viên bi có khối lượng là bao nhiêu?
16/ Hãy tìm cách đo đường kính bên trong của một ống nước 
 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 6 -SỐ 1
MÃ ĐỀ 113
I.Chọn đáp án đúng trong các câu sau:(7 điểm)
 1/ Một thùng hàng có khối lượng 4 kg. Trọng lượng của 10 thùng hàng như thế là:
	a	400N b	4000kg c	40000N d	4000N
 2/ Đơn vị của trọng lượng là
	a	Kg b	N c	m3 d	m
 3/ Để đo lượng nước chứa gần đầy chai 1 lít ta nên dùng bình chia độ nào sau đây:
	a	Bình 1000ml có vạch chia 10 ml b	Bình 100ml có vạch chia 1ml
	c	Bình 500ml có vạch chia 5ml d	Bình 1000ml có vạch chia 2ml
 4/ Quyển sách nằm yên ở trên bàn vì
	a	Chỉ chịu tác dụng của trọng lực
	b	Lực đỡ của mặt bàn cân bằng với trọng lượng của quyển sách
	c	Chỉ chịu tác dụng của lực đỡ mặt bàn 
	d	Không có lực nào tác dụng lên quyển sách cả
 5/ kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình vẽ là bao nhiêu
	a	7,5cm b	7,8cm c	7,7cm d	8cm
 6/ Một quả nặng 600gam treo vào một sợi dây đứng yên. Cắt dây vật rơi xuống,giải thích vì sao vật chuyển động
	a	Chuyển động do quán tính
	b	Do vật có khối lượng 
	c	Do lực căng lớn hơn trọng lực
	d	Do lực hút của trái đất
 7/ Tuấn dùng một thước đo để đo kích thước của một số vật và ghi được kết quả đúng như sau: 15,3cm; 24,4cm; 18,7cm.Vậy ĐCNN thước đó là 
	a	1mm b	3mm c	2mm d	4mm
 8/ Trên vỏ một túi bánh có ghi 450gam. Số đó cho biết:
	a	Khối lượng của túi bánh 
	b	Trọng lượng của túi bánh
	c	Trọng lượng của bánh trong túi
	d	Khối lượng của bánh trong túi
 9/ Trong các lực sau đây lực nào không phải là trọng lực
	a	lực làm cho hạt mưa rơi xuống 
	b	Lực nam châm hút viên bi sắt
	c	Lực làm cho viên phấn khi rời tay thì buông xuống
	d	Lực làm cho lò xo bị dãn ra khi treo vào lò xo một quả nặng
 10/ Để đo chiều dài cuốn SGK vật lý 6 ta nên dùng thước nào sau đây
	a	Thước 15 cm có ĐCNN tới mm
	b	Thước 20 cm có ĐCNN tới mm
	c	Thước 25 cm có ĐCNN tới cm
	d	Thước 25 cm có ĐCNN tới mm
 11/ Một học sinh đá vào một quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra với quả bóng?Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
	a	Chuyển động của quả bóng bị biến đổi 
	b	Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi 
	c	Quả bóng bị biến dạng 
	d	Không có sự biến đổi nào xảy ra
 12/ Nam dùng bình chia độ có ĐCNN là 0,5cm3 để đo thể tích nước ngọt đựng trong chai, và đọc được kết quả đúng. Hỏi kết quả nào sau đây là của Nam
	a	299,3cm3 b	299,5cm3
	c	299,15cm3 d	299,2cm3
 13/ Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động
	a	Xe máy chạy đều trên đường cong
	b	Tăng ga cho xe máy chuyển động nhanh lên
	c	Xe máy chạy đều trên đường thẳng
	d	Giảm ga cho xe máy chuyển động chậm lại 
 14/ Người ta dùng một bình chia độ có chứa 55cm3. Sau khi thả chìm một viên sỏi vào bình thì mực nước là 100cm3.Thể tích của viên sỏi là
	a	155cm3 b	100cm3
	c	55cm3 d	45cm3
II.Tự luận(3 điểm)
15/ Khi xác định khối lượng của một viên bi bằng cân Rô bec van nhưng không tìm được quả cân tương ứng, một bạn học sinh đã làm như sau:
Bỏ 20 viên bi giống nhau lên một đĩa cân, đĩa cân bên kia bỏ các quả cân 20g,10g, 5g, 1g thì thấy cân thăng bằng.Hỏi viên bi có khối lượng là bao nhiêu?
16/ Hãy tìm cách đo đường kính bên trong của một ống nước 
 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 6 -SỐ 1
MÃ ĐỀ 114
I.Chọn đáp án đúng trong các câu sau:(7 điểm)
 1/ Nam dùng bình chia độ có ĐCNN là 0,5cm3 để đo thể tích nước ngọt đựng trong chai, và đọc được kết quả đúng. Hỏi kết quả nào sau đây là của Nam
	a	299,5cm3 b	299,3cm3
	c	299,15cm3 d	299,2cm3
 2/ Đơn vị của trọng lượng là
	a	Kg b	m c	N d	m3
 3/ Một học sinh đá vào một quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra với quả bóng?Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
	a	Không có sự biến đổi nào xảy ra
	b	Chuyển động của quả bóng bị biến đổi 
	c	Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi 
	d	Quả bóng bị biến dạng 
 4/ Một quả nặng 600gam treo vào một sợi dây đứng yên. Cắt dây vật rơi xuống,giải thích vì sao vật chuyển động
	a	Do lực hút của trái đất
	b	Do lực căng lớn hơn trọng lực
	c	Do vật có khối lượng 
	d	Chuyển động do quán tính
 5/ Trên vỏ một túi bánh có ghi 450gam. Số đó cho biết:
	a	Khối lượng của bánh trong túi b	Trọng lượng của bánh trong túi
	c	Trọng lượng của túi bánh d	Khối lượng của túi bánh 
 6/ Quyển sách nằm yên ở trên bàn vì
	a	Chỉ chịu tác dụng của trọng lực
	b	Chỉ chịu tác dụng của lực đỡ mặt bàn 
	c	Không có lực nào tác dụng lên quyển sách cả
	d	Lực đỡ của mặt bàn cân bằng với trọng lượng của quyển sách
 7/ kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình vẽ là bao nhiêu
	a	7,5cm b	7,7cm c	7,8cm d	8cm
 8/ Để đo lượng nước chứa gần đầy chai 1 lít ta nên dùng bình chia độ nào sau đây:
	a	Bình 1000ml có vạch chia 2ml b	Bình 500ml có vạch chia 5ml
	c	Bình 1000ml có vạch chia 10 ml d	Bình 100ml có vạch chia 1ml
 9/ Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động
	a	Tăng ga cho xe máy chuyển động nhanh lên
	b	Xe máy chạy đều trên đường thẳng
	c	Giảm ga cho xe máy chuyển động chậm lại 
	d	Xe máy chạy đều trên đường cong
 10/ Người ta dùng một bình chia độ có chứa 55cm3. Sau khi thả chìm một viên sỏi vào bình thì mực nước là 100cm3.Thể tích của viên sỏi là
	a	55cm3 b	100cm3
	c	45cm3 d	155cm3
 11/ Tuấn dùng một thước đo để đo kích thước của một số vật và ghi được kết quả đúng như sau: 15,3cm; 24,4cm; 18,7cm.Vậy ĐCNN thước đó là 
	a	3mm b	4mm c	1mm d	2mm
 12/ Một thùng hàng có khối lượng 4 kg. Trọng lượng của 10 thùng hàng như thế là:
	a	40000N b	4000kg
	c	4000N d	400N
 13/ Để đo chiều dài cuốn SGK vật lý 6 ta nên dùng thước nào sau đây
	a	Thước 20 cm có ĐCNN tới mm b	Thước 15 cm có ĐCNN tới mm
	c	Thước 25 cm có ĐCNN tới cm d	Thước 25 cm có ĐCNN tới mm
 14/ Trong các lực sau đây lực nào không phải là trọng lực
	a	Lực làm cho viên phấn khi rời tay thì buông xuống
	b	lực làm cho hạt mưa rơi xuống 
	c	Lực làm cho lò xo bị dãn ra khi treo vào lò xo một quả nặng
	d	Lực nam châm hút viên bi sắt
 II.Tự luận(3 điểm)
15/ Khi xác định khối lượng của một viên bi bằng cân Rô bec van nhưng không tìm được quả cân tương ứng, một bạn học sinh đã làm như sau:
Bỏ 20 viên bi giống nhau lên một đĩa cân, đĩa cân bên kia bỏ các quả cân 20g,10g, 5g, 1g thì thấy cân thăng bằng.Hỏi viên bi có khối lượng là bao nhiêu?
16/ Hãy tìm cách đo đường kính bên trong của một ống nước 
 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 6 -SỐ 1
MÃ ĐỀ 115
I.Chọn đáp án đúng trong các câu sau:(7 điểm)
 1/ Một quả nặng 600gam treo vào một sợi dây đứng yên. Cắt dây vật rơi xuống,giải thích vì sao vật chuyển động
	a	Do lực căng lớn hơn trọng lực b	Chuyển động do quán tính
	c	Do lực hút của trái đất d	Do vật có khối lượng 
 2/ Trong các lực sau đây lực nào không phải là trọng lực
	a	Lực làm cho viên phấn khi rời tay thì buông xuống
 b	lực làm cho hạt mưa rơi xuống 
	c	Lực nam châm hút viên bi sắt
	d	Lực làm cho lò xo bị dãn ra khi treo vào lò xo một quả nặng
 3/ Người ta dùng một bình chia độ có chứa 55cm3. Sau khi thả chìm một viên sỏi vào bình thì mực nước là 100cm3.Thể tích của viên sỏi là
	a	45cm3 b	100cm3 c	155cm3 d	55cm3
 4/ Tuấn dùng một thước đo để đo kích thước của một số vật và ghi được kết quả đúng như sau: 15,3cm; 24,4cm; 18,7cm.Vậy ĐCNN thước đó là 
	a	3mm b	2mm c	1mm d	4mm
 5/ Để đo lượng nước chứa gần đầy chai 1 lít ta nên dùng bình chia độ nào sau đây:
	a	Bình 500ml có vạch chia 5ml b	Bình 1000ml có vạch chia 10 ml 
	c	Bình 100ml có vạch chia 1ml d	Bình 1000ml có vạch chia 2ml
 6/ Trên vỏ một túi bánh có ghi 450gam. Số đó cho biết:
	a	Trọng lượng của bánh trong túi b	Khối lượng của túi bánh 
	c	Trọng lượng của túi bánh d	Khối lượng của bánh trong túi
 7/ Nam dùng bình chia độ có ĐCNN là 0,5cm3 để đo thể tích nước ngọt đựng trong chai, và đọc được kết quả đúng. Hỏi kết quả nào sau đây là của Nam
	a	299,3cm3 b	299,15cm3
	c	299,2cm3 d	299,5cm3
 8/ Quyển sách nằm yên ở trên bàn vì
	a	Chỉ chịu tác dụng của lực đỡ mặt bàn 
 b	Chỉ chịu tác dụng của trọng lực
	c	Không có lực nào tác dụng lên quyển sách cả
	d	Lực đỡ của mặt bàn cân bằng với trọng lượng của quyển sách
9/ Một thùng hàng có khối lượng 4 kg. Trọng lượng của 10 thùng hàng như thế là:
	a	40000N b	4000N
	c	4000kg d	400N
 10/ Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động
	a	Giảm ga cho xe máy chuyển động chậm lại 
	b	Tăng ga cho xe máy chuyển động nhanh lên
	c	Xe máy chạy đều trên đường cong
	d	Xe máy chạy đều trên đường thẳng
 11/ Một học sinh đá vào một quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra với quả bóng?Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
	a	Chuyển động của quả bóng bị biến đổi 
	b	Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi 
	c	Quả bóng bị biến dạng 
	d	Không có sự biến đổi nào xảy ra
 12/ Để đo chiều dài cuốn SGK vật lý 6 ta nên dùng thước nào sau đây
	a	Thước 20 cm có ĐCNN tới mm
	b	Thước 25 cm có ĐCNN tới cm
	c	Thước 15 cm có ĐCNN tới mm
	d	Thước 25 cm có ĐCNN tới mm
 13/ Đơn vị của trọng lượng là
	a	m b	N
	c	m3 d	Kg
 14/ kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình vẽ là bao nhiêu
	a	7,7cm b	8cm
	c	7,5cm d	7,8cm
 II.Tự luận(3 điểm)
15/ Khi xác định khối lượng của một viên bi bằng cân Rô bec van nhưng không tìm được quả cân tương ứng, một bạn học sinh đã làm như sau:
Bỏ 20 viên bi giống nhau lên một đĩa cân, đĩa cân bên kia bỏ các quả cân 20g,10g, 5g, 1g thì thấy cân thăng bằng.Hỏi viên bi có khối lượng là bao nhiêu?
16/ Hãy tìm cách đo đường kính bên trong của một ống nước 
 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 6 -SỐ 1
MÃ ĐỀ 116
I.Chọn đáp án đúng trong các câu sau:(7 điểm)
 1/ Để đo chiều dài cuốn SGK vật lý 6 ta nên dùng thước nào sau đây
	a	Thước 25 cm có ĐCNN tới mm
	b	Thước 15 cm có ĐCNN tới mm
	c	Thước 25 cm có ĐCNN tới cm
	d	Thước 20 cm có ĐCNN tới mm
 2/ Người ta dùng một bình chia độ có chứa 55cm3. Sau khi thả chìm một viên sỏi vào bình thì mực nước là 100cm3.Thể tích của viên sỏi là
	a	45cm3 b	155cm3
	c	100cm3 d	55cm3
 3/ Trên vỏ một túi bánh có ghi 450gam. Số đó cho biết:
	a	Khối lượng của túi bánh b	Khối lượng của bánh trong túi
	c	Trọng lượng của túi bánh d	Trọng lượng của bánh trong túi
 4/ Để đo lượng nước chứa gần đầy chai 1 lít ta nên dùng bình chia độ nào sau đây:
	a	Bình 100ml có vạch chia 1ml b	Bình 1000ml có vạch chia 2ml
	c	Bình 1000ml có vạch chia 10 ml d	Bình 500ml có vạch chia 5ml
 5/ Nam dùng bình chia độ có ĐCNN là 0,5cm3 để đo thể tích nước ngọt đựng trong chai, và đọc được kết quả đúng. Hỏi kết quả nào sau đây là của Nam
	a	299,3cm3 b	299,15cm3
	c	299,2cm3 d	299,5cm3
 6/ Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động
	a	Xe máy chạy đều trên đường cong
	b	Xe máy chạy đều trên đường thẳng
	c	Tăng ga cho xe máy chuyển động nhanh lên
	d	Giảm ga cho xe máy chuyển động chậm lại 
 7/ Tuấn dùng một thước đo để đo kích thước của một số vật và ghi được kết quả đúng như sau: 15,3cm; 24,4cm; 18,7cm.Vậy ĐCNN thước đó là 
	a	1mm b	4mm c	3mm d	2mm
 8/ Một học sinh đá vào một quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra với quả bóng?Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
	a	Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi 
	b	Chuyển động của quả bóng bị biến đổi 
	c	Quả bóng bị biến dạng 
	d	Không có sự biến đổi nào xảy ra
 9/ Quyển sách nằm yên ở trên bàn vì
	a	Chỉ chịu tác dụng của lực đỡ mặt bàn 
	b	Không có lực nào tác dụng lên quyển sách cả
	c	Lực đỡ của mặt bàn cân bằng với trọng lượng của quyển sách
	d	Chỉ chịu tác dụng của trọng lực
 10/ Đơn vị của trọng lượng là
	a	N b	Kg
	c	m3 d	m
 11/ kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình vẽ là bao nhiêu
	a	8cm b	7,7cm
	c	7,5cm d	7,8cm
 12/ Trong các lực sau đây lực nào không phải là trọng lực
	a	Lực nam châm hút viên bi sắt
	b	Lực làm cho viên phấn khi rời tay thì buông xuống
	c	Lực làm cho lò xo bị dãn ra khi treo vào lò xo một quả nặng
	d	lực làm cho hạt mưa rơi xuống 
 13/ Một thùng hàng có khối lượng 4 kg. Trọng lượng của 10 thùng hàng như thế là:
	a	4000kg b	40000N
	c	400N d	4000N
 14/ Một quả nặng 600gam treo vào một sợi dây đứng yên. Cắt dây vật rơi xuống,giải thích vì sao vật chuyển động
	a	Do lực hút của trái đất
	b	Do lực căng lớn hơn trọng lực
	c	Chuyển động do quán tính
	d	Do vật có khối lượng 
II.Tự luận(3 điểm)
15/ Khi xác định khối lượng của một viên bi bằng cân Rô bec van nhưng không tìm được quả cân tương ứng, một bạn học sinh đã làm như sau:
Bỏ 20 viên bi giống nhau lên một đĩa cân, đĩa cân bên kia bỏ các quả cân 20g,10g, 5g, 1g thì thấy cân thăng bằng.Hỏi viên bi có khối lượng là bao nhiêu?
16/ Hãy tìm cách đo đường kính bên trong của một ống nước 
 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 6 -SỐ 1
MÃ ĐỀ 117
I.Chọn đáp án đúng trong các câu sau:(7 điểm)
 1/ Một thùng hàng có khối lượng 4 kg. Trọng lượng của 10 thùng hàng như thế là:
	a	4000kg b	4000N
	c	40000N d	400N
 2/ Người ta dùng một bình chia độ có chứa 55cm3. Sau khi thả chìm một viên sỏi vào bình thì mực nước là 100cm3.Thể tích của viên sỏi là
	a	55cm3 b	100cm3
	c	45cm3 d	155cm3
 3/ Trên vỏ một túi bánh có ghi 450gam. Số đó cho biết:
	a	Trọng lượng của túi bánh
	b	Khối lượng của túi bánh 
	c	Trọng lượng của bánh trong túi
	d	Khối lượng của bánh trong túi
 4/ Đơn vị của trọng lượng là
	a	N b	m3 c	Kg d	m
 5/ Để đo lượng nước chứa gần đầy chai 1 lít ta nên dùng bình chia độ nào sau đây:
	a	Bình 500ml có vạch chia 5ml
	b	Bình 1000ml có vạch chia 10 ml 
	c	Bình 1000ml có vạch chia 2ml
	d	Bình 100ml có vạch chia 1ml
 6/ Để đo chiều dài cuốn SGK vật lý 6 ta nên dùng thước nào sau đây
	a	Thước 25 cm có ĐCNN tới mm
	b	Thước 20 cm có ĐCNN tới mm
	c	Thước 25 cm có ĐCNN tới cm
	d	Thước 15 cm có ĐCNN tới mm
 7/ Nam dùng bình chia độ có ĐCNN là 0,5cm3 để đo thể tích nước ngọt đựng trong chai, và đọc được kết quả đúng. Hỏi kết quả nào sau đây là của Nam
	a	299,5cm3 b	299,15cm3
	c	299,3cm3 d	299,2cm3
 8/ kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình vẽ là bao nhiêu
	a	7,7cm b	7,8cm
	c	7,5cm d	8cm
 9/ Một quả nặng 600gam treo vào một sợi dây đứng yên. Cắt dây vật rơi xuống,giải thích vì sao vật chuyển động
	a	Do lực hút của trái đất b	Do vật có khối lượng 
	c	Do lực căng lớn hơn trọng lực d	Chuyển động do quán tính
10/ Một học sinh đá vào một quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra với quả bóng?Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
	a	Quả bóng bị biến dạng 
	b	Chuyển động của quả bóng bị biến đổi 
	c	Không có sự biến đổi nào xảy ra
	d	Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi 
 11/ Quyển sách nằm yên ở trên bàn vì
	a	Chỉ chịu tác dụng của lực đỡ mặt bàn 
	b	Chỉ chịu tác dụng của trọng lực
	c	Không có lực nào tác dụng lên quyển sách cả
	d	Lực đỡ của mặt bàn cân bằng với trọng lượng của quyển sách
 12/ Tuấn dùng một thước đo để đo kích thước của một số vật và ghi được kết quả đúng như sau: 15,3cm; 24,4cm; 18,7cm.Vậy ĐCNN thước đó là 
	a	3mm b	1mm
	c	4mm d	2mm
 13/ Trong các lực sau đây lực nào không phải là trọng lực
	a	Lực làm cho lò xo bị dãn ra khi treo vào lò xo một quả nặng
	b	Lực làm cho viên phấn khi rời tay thì buông xuống
	c	Lực nam châm hút viên bi sắt
	d	lực làm cho hạt mưa rơi xuống 
 14/ Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động
	a	Xe máy chạy đều trên đường thẳng
	b	Tăng ga cho xe máy chuyển động nhanh lên
	c	Giảm ga cho xe máy chuyển động chậm lại 
	d	Xe máy chạy đều trên đường cong
 II.Tự luận(3 điểm)
15/ Khi xác định khối lượng của một viên bi bằng cân Rô bec van nhưng không tìm được quả cân tương ứng, một bạn học sinh đã làm như sau:
Bỏ 20 viên bi giống nhau lên một đĩa cân, đĩa cân bên kia bỏ các quả cân 20g,10g, 5g, 1g thì thấy cân thăng bằng.Hỏi viên bi có khối lượng là bao nhiêu?
16/ Hãy tìm cách đo đường kính bên trong của một ống nước 
ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 6 -SỐ 1
MÃ ĐỀ 118
I.Chọn đáp án đúng trong các câu sau:(7 điểm)
 1/ kết quả đo độ dài của chiếc bút chì trên hình vẽ là bao nhiêu
	a	7,8cm b	7,7cm c	8cm d	7,5cm
 2/ Để đo chiều dài cuốn SGK vật lý 6 ta nên dùng thước nào sau đây
	a	Thước 25 cm có ĐCNN tới mm b	Thước 20 cm có ĐCNN tới mm
	c	Thước 25 cm có ĐCNN tới cm d	Thước 15 cm có ĐCNN tới mm
 3/ Một quả nặng 600gam treo vào một sợi dây đứng yên. Cắt dây vật rơi xuống,giải thích vì sao vật chuyển động
	a	Do lực căng lớn hơn trọng lực 
	b	Chuyển động do quán tính
	c	Do lực hút của trái đất
	d	Do vật có khối lượng 
 4/ Tuấn dùng một thước đo để đo kích thước của một số vật và ghi được kết quả đúng như sau: 15,3cm; 24,4cm; 18,7cm.Vậy ĐCNN thước đó là 
	a	2mm
	b	3mm
	c	1mm
	d	4mm
 5/ Quyển sách nằm yên ở trên bàn vì
	a	Chỉ chịu tác dụng của trọng lực
	b	Không có lực nào tác dụng lên quyển sách cả
	c	Lực đỡ của mặt bàn cân bằng với trọng lượng của quyển sách
	d	Chỉ chịu tác dụng của lực đỡ mặt bàn 
 6/ Một học sinh đá vào một quả bóng. Có hiện tượng gì xảy ra với quả bóng?Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
	a	Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động của nó bị biến đổi 
	b	Chuyển động của quả bóng bị biến đổi 
	c	Không có sự biến đổi nào xảy ra
	d	Quả bóng bị biến dạng 
 7/ Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động
	a	Xe máy chạy đều trên đường thẳng
	b	Xe máy chạy đều trên đường cong
	c	Giảm ga cho xe máy chuyển động chậm lại 
	d	Tăng ga cho xe máy chuyển động nhanh lên
 8/ Người ta dùng một bình chia độ có chứa 55cm3. Sau khi thả chìm một viên sỏi vào bình thì mực nước là 100cm3.Thể tích của viên sỏi là
	a	100cm3 b	155cm3 c	55cm3 d	45cm3
 9/ Trên vỏ một túi bánh có ghi 450gam. Số đó cho biết:
	a	Trọng lượng của túi bánh
	b	Khối lượng của túi bánh 
	c	Trọng lượng của bánh trong túi
	d	Khối lượng của bánh trong túi
 10/ Đơn vị của trọng lượng là
	a	Kg b	m c	m3 	d	N
 11/ Trong các lực sau đây lực nào không phải là trọng lực
	a	Lực nam châm hút viên bi sắt
	b	lực làm cho hạt mưa rơi xuống 
	c	Lực làm cho viên phấn khi rời tay thì buông xuống
	d	Lực làm cho lò xo bị dãn ra khi treo vào lò xo một quả nặng
 12/ Một thùng hàng có khối lượng 4 kg. Trọng lượng của 10 thùng hàng như thế là:
	a	4000N b	40000N c	4000kg d	400N
 13/ Nam dùng bình chia độ có ĐCNN là 0,5cm3 để đo thể tích nước ngọt đựng trong chai, và đọc được kết quả đúng. Hỏi kết quả nào sau đây là của Nam
	a	299,15cm3	b	299,5cm3 c	299,3cm3	d	299,2cm3
 14/ Để đo lượng nước chứa gần đầy chai 1 lít ta nên dùng bình chia độ nào sau đây:
	a	Bình 100ml có vạch chia 1ml
	b	Bình 500ml có vạch chia 5ml
	c	Bình 1000ml có vạch chia 10 ml 
	d	Bình 1000ml có vạch chia 2ml
II.Tự luận(3 điểm)
15/ Khi xác định khối lượng của một viên bi bằng cân Rô bec van nhưng không tìm được quả cân tương ứng, một bạn học sinh đã làm như sau:
Bỏ 20 viên bi giống nhau lên một đĩa cân, đĩa cân bên kia bỏ các quả cân 20g,10g, 5g, 1g thì thấy cân thăng bằng.Hỏi viên bi có khối lượng là bao nhiêu?
16/ Hãy tìm cách đo đường kính bên trong của một ống nước 

File đính kèm:

  • docBo de kiem tra tiet 9 dao de.doc
Đề thi liên quan