Kiểm tra học kỳ II - Năm học 2013 - 2014 môn: Tin học 3 - Trường TH Nguyễn thị Minh Khai

doc3 trang | Chia sẻ: hoangcuong.10 | Ngày: 14/04/2018 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ II - Năm học 2013 - 2014 môn: Tin học 3 - Trường TH Nguyễn thị Minh Khai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TÂN THÀNH	 KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2013-2014
Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 	 Môn: Tin học	Thời gian : 40 phút 
Họ tên:..	 	 (Dành cho khối 4)
Lớp:.
 Điểm Nhận xét của giáo viên
Phần I: Lý thuyết
Trắc nghiệm:Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ Câu 1 dến Câu 10
Câu 1(0.5 điểm): Chỉ ra nút lệnh chọn cỡ chữ trong các nút lệnh sau?
A. 	B. 	C. 	 	D. 
Câu 2 (0.5 điểm): Để định dạng chữ gạch chân và in nghiêng em nháy nút lệnh?
A. và 	B. và 	C. và 	D. 
 Câu 3 (0.5 điểm): Để căn lề giữa cho văn bản em nháy vào biểu tượng?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4 (0.5 điểm): Để mở một trang văn bản mới em nháy vào nút lệnh?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5 (0.5 điểm): Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay trái 900 em dùng lệnh?
A. BK 100	B. RT 90	C. LT 90	D. HT 90
Câu 6 (0.5 điểm) Trong phần mềm Logo, muốn Rùa ẩn mình em dùng lệnh?
	A. HT	B. ST	C. PenUp	D. PenDown
Câu 7 (0.5 điểm) Câu lệnh CS FD. 100RT, 90 có bao nhiêu lỗi sai?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 8 (0.5 điểm): Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh: 
Repeat 2 [ fd 100 rt 90 fd 50 rt 90 ]?
A. 	B. C. .	D. 
Câu 9 (0.5 điểm): Phần mềm nào dưới đây không phải là một trò chơi trên máy vi tính ?
A. Blocks B. Mario	 C. Sticks	 D. Internet Explorer
Câu 10 (0.5 điểm):Trong Word, nếu xóa nhầm em dùng tổ hợp phím nào để làm xuất hiện chữ bị xóa?
 A. Ctrl + S B. Ctrl + L C. Ctrl + R D. Ctrl + Z
Câu 11 . Rùa sẽ vẽ hình nào dưới đây khi thực hiện lệnh: FD 50 RT 90 FD 100? 
 A. B. C. D. 
Câu 12. Để in đậm cho văn bản, em nháy nút lệnh? 
 A. 	 B. C. D. Ctrl + B
II. PhÇn tù luËn: (4 ®iÓm)
Câu 1 (2 điểm): Sử dụng lệnh lặp (Repeat n) để rùa vẽ hình theo mẫu sau:	
Câu 2 (2 điểm): Nêu các bước thực hiện sao chép văn bản?
ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II– NĂM HOC 2013 - 2014 
Môn:Tin học
Lớp 4
Thời gian : 40 phút
Trắc nghiệm:
 Trắc nghiệm:
Câu 1: B 	(0,5 điểm)
Câu 2: C	(0,5 điểm)
Câu 3: C	(0,5 điểm)
Câu 4: A	(0,5 điểm)
Câu 5: C	(0,5 điểm)
Câu 6: A	(0,5 điểm)
Câu 7: C	(0,5 điểm) 
Câu 8: C 	(0,5 điểm)
Câu 9: D 	(0,5 điểm) 
Câu 10: D	(0,5 điểm)
Câu 11: A 	(0,5 điểm) 
Câu 12: B	(0,5 điểm)
Tự luận:
Câu 1(2 điểm)
REPEAT 3[FD 40 RT 90 FD 40 LT 90]
RT 90 
REPEAT 3[FD 40 RT 90 FD 40 LT 90]
HT
Câu 2 (2 điểm): Nêu các bước thực hiện sao chép văn bản?
Các bước thực hiện:
1. Chọn phần văn bản cần sao chép.
2. Nháy chuột ở nút sao (copy)
3. Đặt con trỏ soạn thảo tại nơi cần sao chép.
4. Nháy chuột ở nút dán (paste)

File đính kèm:

  • docLOP 4 LY THUYET.doc