Kiểm tra học kỳ II năm học 2007 - 2008 môn: Sinh học lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ II năm học 2007 - 2008 môn: Sinh học lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH
	 KIỂM TRA HỌC KỲ II 
 Họ và tên : ............................................................. .. NĂM HỌC 2007-2008
 Lớp : 7/ .....	 
 	 Điểm 
 MÔN : SINH H ỌC * LỚP 7	 
 (thời gian làm bài : 45 phút )
Câu 1 (3điểm) : Em hãy khoanh tròn vào các chữ (a,b,c) chỉ ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1/ Đặc điểm cấu tạo nào của cơ thể giúp ếch tiếp nhận được sự kích thích âm thanh trên cạn:
a. Tai có màng nhĩ	b. Tai có tai trong
c.Tai có xương tai	d. Tai có màng nhĩ và tai trong
2/ Ếch là loại động vật:
a. Đẻ con	b. Đẻ trứng 
c. Đẻ trứng hoặc đẻ con 	d. Đẻ trứng và đẻ con
3/ Những loại lưỡng cư thiếu chi được xếp vào bộ :
a. Lưỡng cư có đuôi	b. Lưỡng cư không đuôi
c. Lương cư không chân	d. Lưỡng cư có chân
4/ Cơ quan hô hấp của thằn lằn là: 
a. Da	b. Phổi	c. Da và phổi	d. Các cơ sườn
5/ Điều dưới đây đúng khi nói về cấu tạo trứng của thằn lằn là:
a. Số lượng trứng ít, có vỏ dai bao bọc	b. Trứng có nhiều noãn
c. Trứng có vỏ dai và nhiều noãn hoàn	d. Tất cả các đặc điểm trên
6/ Để thích nghi với đời sống bay lượn trên không, khủng long cánh có đặc điểm là:
	a. Có cấu tạo như cánh dơi, biết bay và lượn, chi sau yếu, ăn cá
	b. Có cánh, biết bay lượn, tứ chi to khoẻ
	c. Có cánh, răng sắc, chi sau có vuốt nhọn.
	d. Cả a,b,c đều sai
7/ Đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hoá của chim bồ câu khác với thằn lằn là:
a Miệng có mỏ sừng.	 b. Trên thực quản có chỗ phình to là diều
Dạ dày gồm dạ dày cơ và dạ dày tuyến d. Tất cả đều đúng.
8/ Nhiệt độ cơ thể của chim và bò sát là :
a. Đều là động vật biến nhiệt 	b. Đều là động vật hằng nhiệt 
c. Chim là động vật hằng nhiệt, bò sát là động vật biến nhiệt.
Chim là động vật biến nhiệt, bò sát là động vật hằng nhiệt
9/ Những ĐVCXS nào sau đây có hình thức sinh sản bằng cách đẻ trứng
	a. Chim, bò, sát	b. Lưỡng cư, dơi
	c. Cá xương, thú mỏ vịt	d. Cả a và c
10/ Các bộ phận của hệ thần kinh Thỏ là:
a. Não bộ và các dây thần kinh	b. Tuỷ sống và các dây thần kinh
c. Não bộ, tuỷ sống và các dây thần kinh	d. Não bộ và tuỷ sống
11/ Tập tính sống của Khỉ hình người là:
	a. Sống đơn độc	b. Sống theo đàn
	c. Sống đơn độc và sống theo đàn	d. Sống đơn độc hoặc sống đôi.
12/ Ngành động vật có cơ quan phân hoá phức tạp nhất là:
	a. Động vật nguyên sinh	b. Ruột khoang
	c. Chân khớp	d. Động vật có xương sống
Câu 2 ( 2 điểm ) :
	Em hãy viết chữ Đ ( chỉ câu trả lời đúng) hoặc chữ S ( chỉ câu trả lời sai)
1	Cá, lưỡng cư , bò sát, chim là động vật hằng nhiệt
2.	Cá voi, cá heo, cá chim, cá chép đều thuộc lớp cá.
3. 	Lưỡng cư cổ bắt nguồn từ cá vây chân cổ, bò sát bắt nguồn từ lưỡng cư cổ; chim cổ, thú cổ bắt nguồn từ bò sát cổ.
4. 	Để bảo vệ đa dạng sinh học cần có biện pháp cấm đốt phá rừng ; cấm săn bắt, cấm buôn bán động vật quý hiếm; đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiểm môi trường 
Câu 3 (2 điểm) : Hoàn thành nội dung theo bảng đặc điểm cấu tạo ngoài và sự thích nghi với đời sống và tập tính lẫn trốn kẻ thù của thỏ.
Bộ phận
cơ thể
Đặc điểm cấu tạo ngoài
 Sự thích nghi với đời sống và tập tính lẫn trốn kẻ thù
Bộ lông
Bộ lông mao dày, xốp
Chi
(có vuốt)
Chi trước:...
Chi sau dài khoẻ
Giác quan
Mũi thính và lông xúc giác nhạy bén
Tai thính, vành tai lớn,cử động theo các phía
Câu 4 (2điểm ) : Trình bày đặc điểm chung của lớp chim. Nêu vai trò của chim đối với đời sống con người.
.....
... 
Câu 5 (1điểm ) : Hãy nêu rõ tác dụng của cơ hoành ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của Thỏ
.. .. ....  
ĐÁP ÁN , BIỂU ĐIỂM 
	Câu I (3đ): Mỗi câu trả lời đúng: 0.25đ x 12 = 3 đ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
a
b
c
b
c
a
d
c
d
c
c
d
	Câu II (2đ) : Mỗi câu đúng 0.5đ x 4 = 2 đ
	1. S	2. S	3. Đ	4. Đ
	Câu III (2đ): Điền đầy đủ các thông tin như bảng trang 150 SGK 
	Mỗi nội dung điền đúng 0.5 đ 
	Điền đúng 4-> 5 ý (2điểm)
Câu IV (2đ):
	Trình bày đủ các đặc điểm chung (1.5điểm)
	Nêu vai trò (0.5điểm)
	Câu V (1đ)
	Nêu khi cơ hoành dãn..(0.5 điểm)
	Nêu khi cơ hoành co..(0.5 điểm)

File đính kèm:

  • docKT HKII SINH 7(2).doc