Kiểm tra học kỳ II môn: Sinh học 7 - Đề 3

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ II môn: Sinh học 7 - Đề 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Hồng Thuỷ kiểm tra học kỳ ii
Họ và tên: ...................................... Môn: sinh học 7
Lớp: 7......	 (Thời gian 45 phút)
 Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo
Đề 3
A. Phần trắc nghiệm:
Câu 1. Em hãy đánh dấu x vào ô 5 ở câu trả lời em cho là đúng:
Nhiệt độ cơ thể của chim và bò sát là:
a 5. ở chim là biến nhiệt, ở bò sát là đẳng nhiệt .
b 5.ở chim làđẳng nhiệt, ở bò sát là biến nhiệt.
c 5.ở chim và bò sát là đẳng nhiệt 
 d 5.ở chim và bò sát là biến nhiệt 
Những con nào sau đây thuộc bộ guốc lẻ :
a 5.Lợn, bò, hà mã, hươu cao cổ .
b 5.Lợn, bò, lợn vòi, ngựa, hươu
c 5.Lợn vòi, ngựa, ngựa vằn, lừa, tê giác.
 c 5.Trâu nước, hà mã, tê giác, lừa.
Câu 2. Đánh dấu x vào ô thích hợp
Nội dung
Trả lời
Thỏ có đặc điểm ngoài nào?
Toàn thân có lông bao phủ
Đuôi rất dài
Vành tai dài và cử động được
Mắt không có mi
Miệnh có răng
Trong da thỏ có nhiều tuyến mồ hôi
Câu 3. Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng nhất:
 Cá voi không được xếp vào lớp cá mà được xếp vào lớp thú vì:
	a. Hô hấp bằng phổi, đẻ con nuôi con bằng sữa
	b. Có lông mao bao phủ
	c. Miệng có răng phân hoá
	d. Ba câu trên đều đúng
B. Phần tự luận:
Câu 1. Nêu đặc điểm chung của lớp thú? Cho biết thú móng guốc gồm mấy bộ? Nêu đại diện của mỗi bộ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2. Hãy trình bày đặc điểm về cấu tạo và tập tính của động vât đới nóng
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3. Đa dạng sinh học có nguy cơ suy giảm, vậy chúng ta phải có những biện pháp gì để duy trì đa dạng sinh học
 ................................... ..................................................................... .......................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKT Ky II 20082009Sinh7 De 3.doc
Đề thi liên quan