Kiểm tra học kỳ II môn: Sinh 7 - Trường THCS Hồng Thủy

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ II môn: Sinh 7 - Trường THCS Hồng Thủy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Hồng Thuỷ kiểm tra học kỳ ii
Họ và tên: ...................................... Môn: sinh học 7
Lớp: 7......	 (Thời gian 45 phút)
 Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo
Đề 2
A. Phần trắc nghiệm:
Câu 1. Em hãy đánh dấu x vào ô 5 ở câu trả lời em cho là đúng:
Máu pha đi nuôi cơ thể ở thằn lằn và ếch là:
a 5. Sự pha trộn giữa máu đỏ tươi và máu đỏ thẩm .
b 5.Sự pha trộn giữa máu và O2
c 5.Sự pha trộn giữa máu và CO2
 d 5.Cả 3 câu trên đều đúng.
Vì sao dơi có đời sống bay lượn nhưng được xếp vào lớp thú:
a 5. Vì thân có lông mao bao phủ .
b 5.Vì miệng có răng phân hoá
c 5.Đẻ con và nuôi con bằng sữa
 d 5.Cả 3 câu trên đều đúng.
 3. Cá voi không được xếp vào lớp cá mà được xếp vào lớp thú vì:
a 5. Hô hấp bằng phổi, đẻ con và nuôi con bằng sữa
b 5.Có lông mao bao phủ
c 5.Miệng có răng phân hoá
 d 5.Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 2.Đánh dấu x vào ô thích hợp
Đúng
Sai
ở chim có nước tiểu đặc và thiếu bóng đái làm giảm tải trọng chim lúc bay
ở chim và bò sát đều có nước tiểu đặc
ở chim và bò sát đều thiếu bóng đái
Tâm thất phải có thành cơ dày, sức co bóp khoẻ, đẩy máu đi nuôi cơ thể
B. Phần tự luận:
Câu 3. Nêu 5 đại diện và đặc điểm chung của lớp bò sát
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4. Nêu tầm quan trọng thực tiễn của động vật
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. Nêu những đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và hệ thần kinh của thỏ(đại diên lớp thú) thể hiện sự hoàn thiện hơn so với các lớp ĐVCXS đã học
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKT Ky II 20082009Sinh7 De 2.doc
Đề thi liên quan