Kiểm tra học kỳ I môn: Sinh học 7 - Đề I

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 15/10/2019 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ I môn: Sinh học 7 - Đề I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ............................................................................................................................
Lớp: 7 ..........................
Kiểm tra Học kỳ I
Môn: Sinh học
Đề I
Điểm
Lời nhận xét
Đề ra:
Câu 1:
 a. Nêu cấu tạo của giun đũa?
 b. Ở nước ta qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao , tại sao?
Câu 2: Vì sao San hô sống tập đoàn? Làm thế nào để có cành San hô làm vật trang trí?
Câu 3: Vì sao lại xếp Mực bơi nhanh cùng ngành với Ốc sên bò chậm chạp?
Câu 4: a. Trình bày cấu tạo ngoài của châu chấu?
 b. Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường ?
Bài làm:
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên: ............................................................................................................................
Lớp: 7 ..........................
Kiểm tra Học kỳ I
Môn: Sinh học
Đề II
Điểm
Lời nhận xét
Đề ra:
Câu 1: 
 a. Mô tả cấu tạo ngoài của giun đất?
 b. Ở nước ta qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao, tại sao?
Câu 2: Cành San hô thường dùng trang trí là bộ phận nào của cơ thể chúng? Sự khác nhau giữa San hô và Thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?
Câu 3: Vì sao lại xếp Mực bơi nhanh cùng ngành với èc sên bò chậm chap ?
Câu 4: a. Trình bày cấu tạo ngoài của nhên?
 b. Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường?
Bài làm:
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKiem tra 1 tiet.doc