Kiểm tra học kỳ I môn: Sinh 7 - Trường THCS Nguyễn Tri Phương

doc1 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 15/10/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ I môn: Sinh 7 - Trường THCS Nguyễn Tri Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Nguyễn Tri Phương	
KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Sinh	7	
Đề: 1	
 Câu 1: ( 2 điểm). Hãy xếp các động vật sau: Trùng kiết lị, trùng giày, san hô, con sun, sứa, mọt ẩm, ve sầu, kiến, bướm, ong mật vào đúng ngành, lớp theo bảng sau:
Ngành
Lớp
Tên động vật
Câu 2: ( 2 điểm). Nêu đặc điểm chung của ngành chân khớp. Đặc điểm cấu tạo nào khiến chân khớp đa dạng về tập tính và môi trường sống?
Câu 3: ( 2 điểm). Cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống của nó như thế nào?
Câu 4: ( 2 điểm). Vẽ sơ đồ ( thể hiện cấu tạo) hệ tuần hoàn của cá.
Câu 5: ( 2 điểm). Nhận biết lớp giáp xác dựa vào đặc điểm cơ bản nào? Nêu vai trò của giáp xác ( có ví dụ minh hoạ). 
Trường THCS Nguyễn Tri Phương	
KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Sinh	7	
Đề: 2	
Câu 1:( 2 điểm). Hãy xếp các động vật sau: Trùng roi, trùng lỗ, rươi, đĩa, bọ cạp, cái ghẻ, ruồi, gián, bọ hung, mọt, vào đúng ngành, lớp theo bảng sau:
Ngành
Lớp
Tên động vật
Câu 2:( 2 điểm). Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm. Đặc điểm cấu tạo nào khiến mực có các tập tính khác. 
Câu 3: ( 2 điểm). Các loại vây cá cấu tạo phù hợp với chức năng của nó như thế nào?
Câu 4: ( 2 điểm). Vẽ sơ đồ ( thể hiện cấu tạo) cơ thể trai sông.
Câu 5: ( 2 điểm). Nhận biết lớp sâu bọ dựa vào đặc điểm cơ bản nào? Nêu vai trò của sâu bọ ( có ví dụ minh hoạ).

File đính kèm:

  • docDe Thi Sinh 7HKI So 2.doc