Kiểm tra học kỳ 1 – Năm học: 2013 - 2014 môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Đại Lãnh 1

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ 1 – Năm học: 2013 - 2014 môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Đại Lãnh 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN:
Trường Tiểu học Đại Lãnh 1
Lớp :..
Họ và tên : .
KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC: 2013 -2014
 Môn Toán. Lớp 1 – Ngày Thi : 24 / 12 / 2013
Thời gian : 40 phút (50 phút đối với học sinh khó khăn về học)
Không kể thời gian giao đề
Câu 1: Tính 
 7 6 0 10 4 8 
+ + + - - - 
 3 2 9 6 0 8 
   . . .. ...... 
 Câu 2: Trong các số 0; 9; 6 ; 2; 4 
a) Viết các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé :
b) Viết các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn : ..
Câu 3 : Hãy ghi dấu X vào chỗ chấm (..) trước ý trả lời đúng : 
Số 
a) ? 3 + .. = 7 
 A.4 B.. 5 C.6
Số 
b) ? 8 – 4 +. = 8 
 A. 0 B.. 2 C..4 
Số 
c) ? 9 = 9 -.. 
 A.0 B... 1 C.2 
Số 
d) ? 
 6 + .. = 0 +. 
 A. 0 và 5 B...0 và 6 C.0 và 7 
9
4
7
8
5
6
9
Số 
Câu 4 : 	?
Câu 5 : Viết phép tính thích hợp 
 Có : 8 con chim 
 Bay đi : 3 con chim 
 Còn lại : ..con chim ? 
Câu 6 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
Hình vẽ bên : 
Có hình tam giác 
Có.hình vuông 
 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013-2014 
 MÔN: TOÁN LỚP 1
Toàn bài hoàn thành tốt được đánh giá đạt 100% 
 Học sinh làm Đạt ( ghi Đ ), chưa đạt ghi ( C ) 
Câu 1 : ( 30%) Tính dúng một phép tính ghi : 5 % 
Câu 2 : (10%) a / Viết được các số theo thứ tự từ lớn đến bé ghi : 5%
 b / Viết được các số theo thứ tự từ bé đến lớn ghi : 5%
Câu 3: ( 20 %) Ghi dấu X vào ý đúng mỗi câu ghi 5%
 	 a) B b) C c ) A d ) B 
Câu 4: ( 20%) Điền đúng một số ghi : 5% 
Câu 5 :( 10 %) Viết được phép tính thích hợp ghi 10% 
Câu 6:( 10 %) Thực hiện đúng yêu cầu ghi 10% 
*Lưu ý : 
- Toàn bài : Nếu học sinh đạt từ 50% trở lên , Giáo viên ghi hoàn thành bài làm ( Tùy mức độ) 
- Nếu học sinh đạt dưới 50% , Giáo viên ghi chưa hoàn thành bài . 
 - Những bài trình bày không đẹp, tẩy xóa nhiều, giáo viên có lời phê để động viên các em./.

File đính kèm:

  • docDe KTHKI mon toan 1314.doc