Kiểm tra học kì II môn học Sinh học khối lớp 7

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 14/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì II môn học Sinh học khối lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì II
Đề ra 1:
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất:
1- Những động vật nào dưới đây thuộc bộ gặm nhấm?
a. Sóc, dê, thỏ. b. Chuột đồng, sóc, nhím.
c. Mèo, hổ, chuột chũi. d. Chuột chũi, kanguru, thỏ.
2- Những động vật nào dưới đây là động vật biến nhiệt, đẻ trứng?
a. Chim, thú, bò sát. b. Thú, cá, lưỡng cư.
c. Cá, lưỡng cư, bò sát. d. Lưỡng cư, cá, chim.
3- ếch đồng, châu chấu, kanguru, thỏ ngoài hình thức di chuyển khác còn có chung 1 hình thức di chuyển là:
a. Nhảy đồng thời bằng hai chân sau. b. Đi.
c. Bò. d. Leo trèo bằng cách cầm nắm.
4- Chuột nhảy ở hoang mạc đới nóng có chân dài để:
a. Đào bới thức ăn. b. Cơ thể cao so với mặt cát nóng và nhảy xa.
c. Tìm nguồn nước. d. Cả a và c.
Câu 2: Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Đỏ tươi, đỏ thẫm, mang, biến nhiệt, có xương sống, hai ngăn, điền vào chỗ trống trong câu sau đây:
Cá là những động vật.....(1).....thích nghi hoàn toàn với đời sống ở nước, bơi bằng vây, hô hấp bằng.....(2)....., cá có một vòng tuần hoàn, tim.....(3).....chứa máu.....(4)....., máu đi nuôi cơ thể là.....(5).....; Thụ tinh ngoài và cơ thể cá là động vật.....(6)...../.
Câu 3: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính ở động vật? Cho ví dụ minh họa?
Câu 4: 
a- Nếu ta cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu ếch chúc xuống dưới đáy lọ. Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt không? Vì sao?
b- Hệ tuần hoàn của ếch có đặc điểm gì khác so với hệ tuần hoàn của thằn lằn. 
Đề ra 2:
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng nhất:
1- Những động vật nào dưới đây là động vật biến nhiệt, đẻ trứng?
a. Chim, thú, bò sát. b. Cá, lưỡng cư, bò sát.
c. Thú, cá, lưỡng cư. d. Lưỡng cư, cá, chim.
2- Những động vật nào dưới đây thuộc bộ gặm nhấm? 
a. Mèo, hổ, chuột chũi. b. Sóc, dê, thỏ. 
c. Chuột chũi, kanguru, thỏ. d. Chuột đồng, sóc, nhím.
3- Chuột nhảy ở hoang mạc đới nóng có chân dài để:
a. Đào bới thức ăn. b. Tìm nguồn nước. 
c. Cơ thể cao so với mặt cát nóng và nhảy xa. d. Cả a và b.
4- ếch đồng, châu chấu, kanguru, thỏ ngoài hình thức di chuyển khác còn có chung 1 hình thức di chuyển là:
a. Leo trèo bằng cách cầm nắm. b. Đi. 
c. Bò. d. Nhảy đồng thời bằng hai chân sau.
Câu 2: Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Đỏ tươi, đỏ thẫm, mang, biến nhiệt, có xương sống, hai ngăn, điền vào chỗ trống trong câu sau đây:
Cá là những động vật.....(1).....thích nghi hoàn toàn với đời sống ở nước, bơi bằng vây, hô hấp bằng.....(2)....., cá có một vòng tuần hoàn, tim.....(3).....chứa máu.....(4)....., máu đi nuôi cơ thể là.....(5).....; Thụ tinh ngoài và cơ thể cá là động vật.....(6)...../.
Câu 3: Nêu sự phân hóa và chuyên hóa các hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của động vật: Tuần hoàn, hô hấp, thần kinh.
Câu 4: 
a- Nếu ta cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu ếch chúc xuống dới đáy lọ. Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt không? Vì sao?
b- Hệ hô hấp của ếch có đặc điểm gì khác so với hệ hô hấp của thằn lằn. 

File đính kèm:

  • docde kiem tra sinh hoc 7 ki II.doc
Đề thi liên quan