Kiểm tra học kì II 2006-2007 môn: công dân lớp 9 thời gian: 45 phút

doc2 trang | Chia sẻ: bobo00 | Ngày: 24/08/2016 | Lượt xem: 725 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì II 2006-2007 môn: công dân lớp 9 thời gian: 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS LÊ QUÝ ĐÔN KIỂM TRA HỌC KÌ II 2006-2007
 GV : Lê THị KIm Hiên MÔN:CÔNG DÂN LỚP 9
 Thời gian:45phút
I)Trắc nghiệm 4đ
 -Chọn các chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau đây:
1) Trong những việc làm dưới đây việc làm nào biểu hiện trách nhiệm của thanh niên:
 A/ Nổ lực học tập rèn luyện toàn diện
 B/Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào trong thực tế 
 C/Có ý thức giúp đỡ ban bè và mọi người xung quanh
	 D/Vượt mọi khó khăn thực hiện kế hoạch đặt ra 
2)Có hai ý kiến cho rằng 
	A/Tình yêu chân chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân
	B/Tình yêu chân chính là cơ sở xây dựng gia đình hoà thuận 
	C/Cả hai ý kiến trên
3)Những hành vi nào sau đây là thực hiện đúng pháp luậtvề hôn nhân
	A/Hôn nhân tự nguyện bình đẳng 
	B/Hôn nhân khi nam 20,nữ 18 tuổi
	C/Yêu nhau tự nguyện không cần đăng kí kết hôn
	D/Hôn nhân một vợ,một chồng
4)Theo em những quềnnào sau đây là quyền tự do kinh doanh
	A/Công dân được lựa chon hình thức tổ chức kinh tế 
	B/Công dân được lụa chon ngành nghề và qui mô kinh doanh
	C/Công dân có quyền kinh doanh không cần sự quản lý của nhà nước
5)Những ai sau đây có quyền đóng góp vào dự thảo sửa đổi,bổ xung hiến pháp năm 1992
	A/Kiều bào ta ở nước ngoài
	B/Cán bộ,công chức nhà nước
	C/Mọi công dân Việt Nam 
6)Em hãy cho biết ý kiến đúng sau đây:
 Sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là:
	A/Công việc của lực lượng quốc phòng và an ninh 
	B/Sự nghiệp của toàn dân,là nghĩa vụ của công dân
7)Hội nghị bí thư chi đoàn của trường THCS rất sôi nổi các em đã đưa ra các vấn đề :
	a- Khắc phục tình trạng học 3 ca
	b- Quan tâm đến học sinh nghèo
	c- Có nơi vui chơi giải trí cho trẻ em
	d- Có thư viện cho các em đọc sách báo
	đ- Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội 
 Em cho biết vấn đề nào được bàn luận ở cuộc họp này là phù hợp với học sinh?
8)- Những biểu hiện nào sau đây thể hiện đã biết tuân theo pháp luật?
	a- Thực hiện những qui tắc xử xự do nhà nước đề ra
	b- Biết kết hợp quyền và nghĩa vụ của công dân
	c- Tự giác sống và hành động theo qui điịnh của pháp luật
II- Tự luận: 6đ
1- Sưu tầm tục ngữ ca dao nói về lao động?2đ
2- Hãy tìm hiểu gương tốt của các chú thương binh ' tàn nhưng không phế" 2đ
3- Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội , ngay từ bây giờ em cần phải làm gì? 2đ
ĐÁP ÁN
Trắc nghiệm:
1
2
3
4
5
6
7
8
a,c,d
c
a,b,d
a,b
c
b
d
b
Tự luận:
1- Ghi đúng ít nhất 4 câu ca dao, tục ngữ đúng chủ đề.
2-Nêu được gương tốt " tàn nhưng không phế" trên quê hương hoặc qua thông tin đại chúng.
3- Xác định động cơ học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức ngay từ khi đang trên ghế nhà trường.

File đính kèm:

  • docCD-9-LQD.doc