Kiểm tra học kì I - Môn: Sinh học 9 - Trường THCS Yang Mao

doc3 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 17/11/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì I - Môn: Sinh học 9 - Trường THCS Yang Mao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường THCS Yang Mao KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2012 - 2013
Tổ: Toán - Lí - Hóa - Sinh Môn: Sinh học 9 
	 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian chép đề)
-----------------------------------------------------------------------
	MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
- HS hệ thống lại kiến thức đã học của chương trình sinh học 9:
+ Các thí nghiệm của Menđen.
+ Nhiễm sắc thể
+ ADN và gen
+ Biến dị
+ Di truyền học người
- HS biết vận dụng kiến thức đã học vào việc trả lời câu hỏi, làm bài tập và giải thích các hiện tượng trong cuộc sống.
2. Kĩ năng:
- Rèn cho HS kĩ năng ghi nhớ, giải bài tập và khả năng làm việc độc lập.
3. Thái độ:
- GD cho HS tính cẩn thận. 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I. 
CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG
Chủ đề 1
Các thí nghiệm của Menđen
Hiểu được khái niệm phép lai phân tích 
1 câu
20 % tổng số điểm = 2 điểm
 % = 20 %
1 câu: 2điểm (Câu 1)
Chủ đề 2
Nhiễm sắc thể - ADN và gen
Bài tập tính chiều dài của và số nuclêôtit từng loại của ADN
1 câu
30 % tổng số điểm = 3 điểm
 % = 30 %
1 câu: 3 điểm (Câu 4)
Chủ đề 3
Biến dị
Nêu khái niệm, các dạng đột biến và nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST? 
1 câu
30 % tổng số điểm = 3 điểm
 % = 30 %
1 câu: 3 điểm (Câu 2)
Chủ đề 4
Di truyền học người
Ở người có những bệnh di truyền nào? Nêu biểu hiện của mỗi bệnh
1 câu
20 % tổng số điểm = 2 điểm
% = 20 %
1 câu: 2điểm (Câu 3)
Số câu 1
3 điểm
30 %
Số câu 2
4 điểm
40 %
Số câu 1
3 điểm
30 %
Số câu 4
10 điểm
100 %
PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÔNG 
TRƯỜNG THCS YANG MAO
 KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2012- 2013
MÔN : SINH HỌC 9
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
Đề bài:
Câu 1: (2 đ) Thế nào là phép lai phân tích ?
Câu 2: (3 đ) Đột biến cấu trúc NST là gì ? Đột biến cấu trúc NST có mấy dạng ? Nêu nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST ?
Câu 3: (2 đ) Ở người có những bệnh di truyền nào ? Nêu biểu hiện của mỗi bệnh.
Câu 4: (3 đ) Gen B có 3000 nuclêôtit, trong đó G = 600 nuclêôtit. 
	a, Tính chiều dài của gen B.
b, Tính số nuclêôtit từng loại của gen B.
ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Sinh hoc 9.
Câu
Nội dung đáp án
Thang điểm
1
Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.
+ Nếu kết quả phép lai đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp.
+ Nếu kết quả phép lai phân tính theo tỉ lệ 1:1 thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen dị hợp.
1 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
2
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST. 
- Đột biến cấu trúc NST gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn 
- Nguyên nhân đột biến cấu trúc NST:
+ Do điều kiện bên trong và bên ngoài cơ thể. 
 + Do tác nhân lí học, hoá học làm phá vỡ cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng. 
0,5 điểm
1 điểm
0,5 điểm
1 điểm
3
- Bệnh Đao: Biểu hiện bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu và 1 mí, ngón tay ngắn, si đần, không có con.
- Bệnh Tớcnơ: Biểu hiện lùn, cổ ngắn, là nữ
 Tuyến vú không phát triển, mất trí, không có con.
- Bệnh bạch tạng: Biểu hiện da và màu tóc trắng, mắt hồng.
- Bệnh câm điếc bẩm sinh: Biểu hiện câm điếc bẩm sinh.
1 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
4
- Chiều dài của gen B là:
 l = . 3,4 = . 3,4 = 5100 Ao
- Số nuclêôtit từng loại của gen là:
 Theo NTBS ta có: G = X = 600 nuclêôtit 
 A = T = – 600 = 900 nuclêôtit 
1 điểm
1 điểm
1 điểm
	 Yang Mao, ngày 10 tháng 12 năm 2012
	 Người ra đề
	 Mai Văn Tư
Xét duyệt của chuyên môn

File đính kèm:

  • docSinh 9 ki I 1213.doc
Đề thi liên quan