Kiểm tra học kì I môn: Sinh học 7 - Đề A, B

doc1 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 14/10/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì I môn: Sinh học 7 - Đề A, B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
	Môn: Sinh học 7 (Thời gian: 45 phút) Đề A
I- Phần trắc nghiệm: (2 điểm)
* Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu rồi ghi vào giấy làm bài: (1 điểm)
Câu 1: Cơ thể có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào, nhưng đảm nhận mọi chức năng sống. Các đặc điểm này có ở động vật nào dưới đây:
	a. Trùng biến hình. 	b. Trùng roi. 
	c. Động vật nguyên sinh. 	d. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 2: Là động vật đa bào, cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào, đối xứng toả tròn, những đặc điểm này có ở ngành nào dưới đây:
	a. Giun tròn.	b.Ruột khoang.	c. Giun đốt.	d. Động vật nguyên sinh.
* Điền vào phần dấu chấm (...) ngành hoặc đại diện cho phù hợp: (1 điểm)
Câu 3: Cơ thể đối xứng 2 bên, phân đốt và có khoang cơ thể chính thức là những đặc điểm có ở ngành ... 
Câu 4: Cơ thể ... có 3 phần rõ rệt: Đầu, ngực và bụng. Đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. 
II- Phần tự luận:( 8 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày đặc điểm chung của ngành chân khớp? 
Câu 2: (3 điểm) Cấu tạo ngoài của Tôm sông và Nhện có những điểm nào giống nhau và những điểm nào khác nhau? 
Câu 3: (2 điểm) Nêu vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ, cho ví dụ minh họa. 
Câu 4: (1 điểm) Thứ tự các bước trong tập tính chăng lưới của nhện như thế nào ? 
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
	Môn: Sinh học 7 (Thời gian: 45 phút) Đề B
I- Phần trắc nghiệm: (2điểm)
* Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu rồi ghi vào giấy làm bài: (1 điểm)
Câu 1: Các đặc điểm "Cơ thể dẹp có đối xứng 2 bên và phân biệt đầu đuôi, lưng bụng, ruột phân nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn" có ở động vật nào dưới đây:
	a. Ngành giun dẹp.	b. Sán dây. 
	c. sán lá gan.	d. cả a, b, c đều đúng.
Câu 2: Cơ thể có bộ xương bọc ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở; các chân phân đốt khớp động; qua lột xác mà tăng trưởng cơ thể là đặc điểm của ngành nào dưới đây:
	a. Giun dẹp.	b. Giun đốt.	c. Ngành giun tròn.	d. Chân khớp.
* Điền vào phần dấu chấm (...) ngành hoặc đại diện cho phù hợp. (1 điểm)
Câu 3: Cơ thể ... có 2 phần: Đầu- ngực và bụng, phần đầu - ngực có giác quan miệng với các chân hàm xung quanh và chân bò. 
Câu 4: Ngành... cơ thể hình trụ thuôn 2 đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức, ống tiêu hoá phân hoá. 
II- Phần tự luận:( 8 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày đặc điểm chung của lớp sâu bọ?
Câu 2: (3 điểm) Cấu tạo ngoài của châu chấu và nhện giống nhau ở những điểm nào và khác nhau ở những điểm nào?
Câu 3: (2 điểm) Nêu vai trò thực tiễn của lớp giáp xác , cho ví dụ minh họa. 
Câu 4: (1 điểm) Thứ tự các bước trong tập tính bắt mồi của nhện như thế nào?

File đính kèm:

  • docDe tham khao HKI Sinh7 so 9(1).doc