Kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 1 năm học: 2013 - 2014 - Trường TH Hứa Tạo

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra giữa kỳ II môn Toán lớp 1 năm học: 2013 - 2014 - Trường TH Hứa Tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:........................................ KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN TOÁN Lớp 1
Lớp:..... Trường TH Hứa Tạo Năm học: 2013-2014
 SBD: Phòng thi:.. Ngày.....tháng 2 năm 2014
 Thời gian làm bài : 40 phút (không kể thời gian phát đề)
 Bài 1 : (2đ) a/Khoanh vào số lớn nhất : 13 ; 15 ; 19 ; 17
 b/Khoanh vào số bé nhất : 50 ; 30 ; 80 ; 90 
 c/ Số liền sau của số 19 là.........
 d/ Số liền trước của số 10 là.........
 Bài 2 (1đ) Viết các số sau: 
 - Hai chục :.. ; - Bảy chục :..
Bài 3: (1đ) Viết các số theo thứ tự từ 10 đến 20 :
 .................................................................................................................
Bài 4 :( 2đ) Tính :
 a/ Đặt tính rồi tính: 11 + 7 ; 19 - 5 ; 10+ 8 ; 16 - 6
 ... .. .. . 
 ... .. .. . 
 ... .. .. . 
 b/ 40cm + 20cm =.. 70cm – 50cm = 	
 Bài 5: ( 1 điểm) Viết các số 10; 19; 15; 18: 
 a/ Theo thứ tự từ lớn đến bé : ..;.;.;
 b/ Theo thứ tự từ bé đến lớn : ..;.;.;
Bài 6. (2đ) Nhà Hoa có 20 cái chén. Mẹ mua thêm 10 cái chén nữa. Hỏi nhà Hoa có tất cả bao nhiêu cái chén?
 Bài giải
 .
 . 
Bài 7. (1đ) Hình bên có. hình vuông.
 *****-Hết- *****
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 1 - GIỮA KỲ 2
Bài 1(2đ). Làm đúng mỗi câu được 0,5điểm.
Bài 2(1đ). Viết đúng mỗi số được 0,5điểm.
Bài 3(1đ). Viết đúng các số từ 10 đến 20 được 1 điểm.
Bài 4(2đ). Câu a : 1 điểm. Câu b : 1 điểm 	
Bài 5(1,đ). Câu a : 0.5 điểm. Câu b : 0.5 điểm
Bài 6 (2điểm). Lời giải 0.5 điểm
 Phép tính 1 điểm
 Đáp số 0.5 điểm	 
Bài 7 (1điểm). Có 5 hình vuông

File đính kèm:

  • docDe KT giua ki 2 mon Toan Lop 1 20132014 Hoang.doc