Kiểm tra giữa kì tuần 10 năm học 2008 - 2009 môn: Sinh học lớp 7

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 14/10/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra giữa kì tuần 10 năm học 2008 - 2009 môn: Sinh học lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng gd-đt sầm sơn	 Ngày..........tháng........năm 2008
Trường thcs bắc sơn
Đề A
Kiểm tra giữa kì tuần 10
Năm học 2008-2009
Môn :Sinh học . Lớp 7
Họ tên học sinh:Lớp..............
Điểm
Lời thầy cô phê
Đề bài: I . Trắc nghiệm: :(4 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm)Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng 
1-Thực vật và trùng roi giống nhau:
Tự dưỡng, dị dưỡng, có diệp lục, có nhân
Tự dưỡng, có diệp lục, có nhân
Tự dưỡng, có lục lạp,có ti thể, có nhân
2. Động vật nguyên sinh là những động vật:
có cơ thể chỉ là một tế bào
có cơ thể chỉ là một tế bào nhưng thực hiện đầy đủ chức năng của một cơ thể sống
gây hại cho con người
có ích cho con người
Câu 2: ( 2 điểm) Chọn ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B theo thứ tự hợp lí để được câu đúng
A
B
Trả lời
1.Trùng sốt rét
2. Các loại động vật nguyên sinh đều 
3. Trùng kiết lị
4. Muỗi Anôphen là động vật trung gian
a. Truyền bệnh sốt rét
b. Kí sinh trùng thành ruột người
c. nhỏ hơn hồng cầu
d. Kết bào xác khi gặp điều kiện bất lợi 
Câu 3.(4 điểm) 
Nêu đặc điểm chung của ngành giun tròn.
 Cách phòng tránh bệnh giun tròn kí sinh.
Kể tên một số đại diện của ngành giun tròn và nêu vai trò của chúng.
Câu 4. (2 điểm) Vì sao nói giun đất là bạn của nhà nông?
Bài làm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phòng gd-đt sầm sơn Ngày..........tháng........năm2008
Đề B
Trường thcs bắc sơn
Kiểm tra giữa kì tuần 10
Năm học 2008-2009
Môn :Sinh học . Lớp 7
Họ tên học sinh:Lớp..............
Điểm
Lời thầy cô phê
Đề bài: I . Trắc nghiệm: :(4 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm)Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng 
1.Đặc điểm nào sau đây là của ngành giun dẹp
Có thể xoang giả, đối xứng hai bên
Có thể xoang , đối xứng toả tròn
Chưa có thể xoang , đối xứng toả tròn
Chưa có thể xoang , đối xứng hai bên
2. Đại diện nào không có đời sống kí sinh
 a.Sán lông b. Giun rễ lúa
 c. Đỉa d. Sán lá gan
Câu 2: ( 2 điểm) Chọn ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B theo thứ tự hợp lí để được câu đúng
A
B
Trả lời
1.Trùng sốt rét
2. Động vật nguyên sinh sống kí sinh có vòng đời
3.Bệnh sốt rét lây truyền qua
4. Trùng kiết lị 
a. Trải qua nhiều giai đoạn ấu trùng trung gian
b. Kí sinh trong máu người
c. nuốt hồng cầu
d. muỗi Anôphen
1.............................
2.............................
3..............................
4............................
Câu 3.(3 điểm) 
Trình bày đặc điểm cấu tạo thích nghi với đời sống kí sinh của sán dây.
Trình bày vòng đời phát triển của giun đũa người.
Câu 4: (3 điểm) 
Giun đốt đào hang theo những kiểu như thế nào?
Nhiễm nang sán dây ở trâu bò và lợn, người sẽ mắc bệnh gì? Đặc điểm của những loại sán dây đó?
Bài làm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA SINH HOC 7(6).doc
Đề thi liên quan