Kiểm tra giữa kì II môn Toán khối lớp 1

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra giữa kì II môn Toán khối lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên học sinh:.........................................................................Lớp 1
Kiểm tra giữa kì II môn toán lớp 1
1/ Viết: 
a) Các số còn thiếu vào ô trống : (0,5đ)
10
14
18
20
b)Đúng viết Đ, sai viết S vào ô vuông: (1đ)
*) Mười chín viết là: 109 	 	*) 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị
 Mười chín viết là: 19	 17 gồm một và bảy
c)Cách đọc số: (0,5đ)
17: mười bảy ; 19:................................; 15:...................................; 12:.............................
2/ Tính: (2đ)
a)	40	20	13	19	17
 + 30	 + 40	 - 3	 - 7	 - 4
 ............ 	 ............	 ............	 ............	 ............
b) 12 + 3 + 1 = .......	19 - 4 - 3 = .......	13 + 5 - 7 = .......
3/ (1đ) Viết các số sau : 19; 14; 13; 17; 11; 1 8.
Từ bé đến lớn: ....................................................................................................
Từ lớn đến bé: ....................................................................................................
4/ Điểm nào ở trong, điểm nào ở ngoài hình tròn ? (1đ)
	 .A	a) Điểm................................................... ở trong hình tròn
	.B . M	
	b) Điểm ................................................. ở ngoài hình tròn
.C
 5/ Điền số:	(1đ)	
	 - 40	 + 50 - 50
 - 20 
6/	>	19 - 7 11;	15 12 + 3 ;	17 - 6 10 + 6
	<	
	=	 (1đ)
7/ Lan có 4 chục nhãn vở, Lan cho bạn Hồng10 cái . Hỏi Lan còn lại mấy cái nhãn vở ? (2đ) 
Giải.............................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKIEM TRA TOAN 1GKII.doc
Đề thi liên quan