Kiểm tra giữa học kì II năm học: 2008 – 2009 môn Toán lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra giữa học kì II năm học: 2008 – 2009 môn Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học . . . . . . . . . . 	 Thứ . . . .ngày. . . . tháng  năm 200. . 
Họ và Tên. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiểm tra giữa HK II
Lớp Một 	Năm học : 2008 –2009
Môn: Toán
Điểm
Chữ kí của giám thị
Chữ ký của giám khảo
Viết số thích hợp vào ô trống:
15
10
Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số: 
10 19
Tính:
12 + 3 =. . . . .	 ; 	17 – 5 =. . . . .	;	30 cm + 20 cm =. . . . . . . . .
15 + 2 – 1 =. . . . . 	;	14 + 4 – 5 =	 . . . . 	;	40 cm – 10 cm = . . . . . . . . . 
Xếp theo cột dọc rồi tính:
13 + 6 	;	15 + 4	;	15 - 2	;	19 – 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5- Lớp 1A có 30 học sinh. Lớp 1B cũng có 30 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6- Điền số vào ô trống cho thích hợp:
	15 + 3 < 19 - ÿ 

File đính kèm:

  • docKT Giua HK II Toan lop 1.doc
Đề thi liên quan