Kiểm tra định kỳ giữa kỳ I năm học: 2013 - 2014 môn: Toán

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kỳ giữa kỳ I năm học: 2013 - 2014 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I
 Họ và tên HS:. 	Năm học : 2013-2014
 Lớp:. SBD:........... 	Môn : TOÁN
Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (1,5đ): 
1
3
7
9
Số
Bài 2. ? ? (2đ) 
Bài 3. Viết các số 4, 1, 5, 9 theo thứ tự từ bé đến lớn (1đ) :
+
+
+
+
Bài 4. Tính (2đ) : 1 2 3 2 
	 4 2 1 0 	
 .. ..  .. 
<
=
>
Bài 5. 32 9.9 4.5 
(1,5đ) 
 10..7 1 + 2 ..3 4.. 1 + 2 
Bài 6. Hình bên (1đ)
Có  hình vuông	 
Bài 7(1đ). Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng
 =
5
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 1 - GIỮA KỲ 1
Bài 1(1,5đ). Viết đúng số vào mỗi ô trống được 0,25điểm.
Bài 2(2đ). Viết đúng mỗi số được 0, 5điểm.
Bài 3(1đ). Viết đúng theo thứ tự 1, 4, 5, 9, được 1điểm. 	
Bài 4(2đ). Làm đúng mỗi phép tính được 0,5điểm.
Bài 5(1,5đ). Điền đúng vào mỗi chỗ chấm được 0,25điểm
Bài 6 (1điểm).
 Có 5 hình vuông
Bài 7 (1điểm). Viết đúng được phép cộng bằng 5 được 1đ
*Chú ý : 
 - Điểm tổng cộng làm tròn thành điểm nguyên.
 Ví dụ : 5,25đ thành 5đ 
 5,5đ và 5,75đ thành 6đ
 - HS khuyết tật có thể kéo dài thời gian làm bài thêm từ 10 đến 15phút 
 - Nếu học sinh chưa đọc được, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh biết yêu cầu của từng bài tập
 --------------------------------
Trường TH Nguyễn Đức Thiệu	 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Họ Và Tên:	 	Năm học : 2013- 2014
Lớp: 1. SBD:	Môn : Tiếng Việt
Kiểm tra đọc: 
1.Đọc thành tiếng: (10đ)
Đọc thành tiếng các âm: 
 ê, h, n, a, b, v, k, gh, kh, tr
 Đọc thành tiếng các từ: 
 Tre ngà, ghi nhớ, củ nghệ, gửi quà, ngói mới.
c. Đọc thành tiếng câu: 
 Cô na ghé qua nhà, cho bé mơ vở vẽ.
2.Đọc hiểu: (4 đ)
a. Nối thành câu đúng: (2đ)
 Bé vừa 
 chua.
 Quả khế
 ngủ trưa.
b. Chọn âm thích hợp điền vào chỗ chấm: g hay gh (2đ)
qu hay gi ? thì . . .ờ ; a đò
II/ Kiểm tra viết (10đ) 
 1/ Viết vần: (3đ)
 2/ Viết từ ngữ: (4đ)
 3/ Viết câu: (3đ)
CÁCH TÍNH ĐIỂM.
I.Kiểm tra đọc : 
1.Đọc thành tiếng: (8đ)
Đọc thành tiếng các âm: (2,5đ)
- Đọc đúng mỗi âm được 0,25 điểm.
 Đọc thành tiếng các từ: (2,5đ)
 - Đọc đúng mỗi từ được 0,5 điểm.
c. Đọc thành tiếng câu: (3đ)
- Đọc sai mỗi tiếng trừ 0,25 điểm 
2.Đọc hiểu: (2 đ)
a. Nối thành câu đúng: (1đ)
Mỗi câu đúng được 0,5đ
	-Bé vừa ngủ trưa. 
-Quả khế chua.
b. Chọn âm thích hợp:
Mỗi từ đúng được 0,5đ: thì giờ, qua đò
II.Kiểm tra viết: ( 10 điểm )
1/ Viết đúng âm, vần : 3 điểm ( Sai mỗi âm, vần trừ 0,5 điểm)
 qu, ch, ngh, ưa, oi, ưi
2/ Viết đúng từ ngữ : 2 điểm (Sai mỗi tiếng trừ 0,5 điểm)
 rổ khế, gà mái, vỉa hè, củ nghệ
3/ Viết đúng câu : 5 điểm (Sai mỗi tiếng trừ 0,5 điểm)
Nghỉ hè, mẹ và bé nga ra nhà chú tư.
*Chú ý : 
 - Điểm tổng cộng làm tròn thành điểm nguyên.
 Ví dụ : 5,25đ thành 5đ 5,5đ và 5,75đ thành 6đ
 - HS khuyết tật có thể kéo dài thời gian làm bài thêm từ 10 đến 15phút .
 - Nếu học sinh chưa đọc được, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh biết yêu cầu của từng bài tập

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA GIUA HKI TTV 20132014.doc