Kiểm tra định kỳ giữa kỳ I năm học: 2007 – 2008 môn: Toán - Lớp 1

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kỳ giữa kỳ I năm học: 2007 – 2008 môn: Toán - Lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC KRÔNG NĂNG KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC NĂM HỌC: 2007 – 2008
Họ và tên:.. Môn: TOÁN - Lớp 1
Lớp:. Thơi gian: 40 phút
 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN 
Đề :
Bài 1 : Tính :
+
1
+
1
+
2
+
2
+
1
+
2
2
3
2
3
4
1
Bài 2 : Viết số thích hợp vào ô trống :
0
1
5
9
10
1
Bài 3 : 
>
<
=
5 2 + 3
4 1 + 2
3 1 + 3
1 + 1 3
3 + 1 3
1 + 2 3
Bài 4 : Số ?
- Có ..hình vông
- Có .hình tam giác
ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 1
Bài 1 : (3 điểm) : Mỗi phép tính đùng được 0.5 điểm
Bài 2 : (2 điểm) : Viết số thích hợp đúng mỗi dãy được 1 điểm.
Bài 3 : (3 điểm) : Điền dấu mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.
Bài 4 : (2 điểm) : Chỉ đúng được 1 hình vuông được 1 điểm
	 Chỉ đúng có 2 hình tam giác được 1 điểm
ĐÁP ÁN
Bài 1 : Tính :
+
1
+
1
+
2
+
2
+
1
+
2
2
3
2
3
4
1
 3 4 4 5 5 3
Bài 2 : viết số thích hợp vào ô trống :
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bài 3 : 
>
<
=
5 =2 + 3
4 >1 + 2
3 <1 + 3
1 + 1 <3
3 + 1 >3
1 + 2 =3
Bài 4 : Số ?
- Có 1 hình vông
- Có 2 hình tam giác

File đính kèm:

  • docde thi GKI.doc