Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học: 2013 – 2014 môn Toán lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học: 2013 – 2014 môn Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: Võ Thị Hồng Việt
Trường Tiểu học Trần Nhân Tông
Họ tên: 
Lớp: Một/ 
 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2013 – 2014
MÔN TOÁN – LỚP MỘT
Thời gian làm bài: 40 phút
 Điểm:
GV coi thi:
GV chấm thi:
Bài 1: ( 1điểm) Viết số thích hợp vào ô trống:
4
0
1
8
	a)	
10
7
3
1
b) 
Bài 2: (1điểm) Nối hình với số thích hợp:
%%%%
%%%%
 J J J J
	 ˆ „ † ‰ 
µµµµµ
µµµµ
{{{
{{{
Bài 3: (1điểm)Viết các số : 4, 0, 3, 10, 8
Theo thứ tự từ lớn đến bé: 
b. Theo thứ tự từ bé đến lớn:
Bài 4: ( 2 điểm) Tính:
a) 
 +
1
 +
0
+
2
+
4
2
4
3
1
 b) 2 + 2 = 	 1 + 2 + 1 = 
	 5 + 0 = 	 2 + 0 + 1 = 
Bài 5: (2 điểm) Điền dấu thích hợp > ; < ; = vào ô trống:
 3 5 1 + 3 2 + 3 
 4 2 + 1 2 + 2 3 + 1
Bài 6: ( 2 điểm) Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
III II I
 a) b)
Bài 7: ( 1điểm) Số ?
 Có ...... hình 
 Có ...... hình 	
-----------------Hết------------------

File đính kèm:

  • docDe kiem tra giua ki I so 1.doc