Kiểm tra định kỳ cuối học kì I năm học: 2013 - 2014 môn: Toán lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kỳ cuối học kì I năm học: 2013 - 2014 môn: Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH TRẦN NHÂN TÔNG
Lớp : Một/.........................................
Họ và tên:........................................... 
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC : 2013 - 2014
Đề chính thức Môn: Toán - Lớp: 1
Thời gian làm bài: 40 phút
Điểm: Giáo viên coi thi:.., Giáo viên chấm thi:..
Bài 1: ( 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 
a/ Các số 9, 7, 8, 2 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
 A. 9, 8, 7, 2 	 B. 2, 8, 7, 9 	C. 2, 7, 8, 9 
b/ Các số 3, 7, 8, 2 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
 A. 2 , 3 , 7 , 8 B. 8, 7, 3, 2 C. 8, 7, 2, 5
Bài 2: (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( .. ): 
 5 + 4 = ; 4 + 5 - 6 = 
7 - 3 = ; 9 - 6 + 6 = 
Bài 3:(1 điểm) Điền dấu : ( >; <; = ) thích hợp vào ô trống: 
 10 - 5 10 7 + 1 8 - 0
8 + 2 8 - 2 4 + 1 9 – 5
Bài 4: Tính: (3 điểm)
 + + - - - 
Bài 5: (1 điểm) Nhìn tranh, ghi phép tính thích hợp 
Bài 6: Viết phép tính thích hợp (1 điểm)
 Có : 10 con gà. 
 Bán đi : 3 con gà.
 Còn lại: ....con gà?
Bài 7: (1 điểm ) Hình?
 Hình  Hình..
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP MỘT
CUỐI HỌC KÌ I Năm học: 2013 - 2014
Bài 1: (1 điểm) Khoanh đúng mỗi bài ghi 0,5 điểm .
Bài 2: (2 điểm) Làm đúng mỗi bài ghi 0,5 điểm. 
Bài 3: (1 điểm) Viết đúng mỗi số 0,25 điểm. 
Bài 4: (3 điểm)Viết đúng mỗi số 0,5 điểm. 
Bài 5: (1 điểm) Ghi đúng phép tính ghi 1 điểm.
Bài 6: (1 điểm) Ghi đúng phép tính ghi 1 điểm.
Bài 7: (1 điểm) Viết đúng tên hình ghi 1 điểm
Bài làm bẩn, chữ viết xấu trừ 0,5 điểm cho toàn bài

File đính kèm:

  • docDe kiem tra cuoi ki I so 2.doc