Kiểm tra định kì giữa kì 1 năm học 2008 – 2009 môn Toán 1

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kì giữa kì 1 năm học 2008 – 2009 môn Toán 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ tên:.
Lớp :.. Số BD: ..Phòng:..
Trường TH Trần Tống
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ 1 Năm học :2008 – 2009
MÔN TOÁN 1
Ngày kiểm tra:
GT I KÝ
SỐMẬT MÃ
GT II KÝ
SỐ TT
ĐIỂM
Chữ ký giám khảo 1
Chữ ký giám khảo 2
SỐ MẬT MÃ
STT
(Thời gian làm bài 35 phút)
Bài 1.(1,5đ) Viết số thích hợp vào chỗ trống :
 0 1 3 6 8 
Số
Bài 2.(1đ) ?
Số
Bài 3. (1,5đ) 	?
2
4
3
	-1	-2	+3
Bài 4.(3,5đ) Tính : 
+
+
-
+
 4 3 4 0
 1 2 1 5
 ..... .. . .
 1 + 3 + 1 = .. 2+ 1 + 1 = .. 3 + 0 + 2 = ..
Bài 5.(1,5đ) Chọn dấu : ,= điền đúng vào chỗ dấu chấm: 
 3 - 1 . 4 ; 4 - 3  4 - 2 ; 3 + 2 . 5 + 0
 Bài 6.(1đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Hình bên 
 a, Có . Hình vuông 
Họ tên:.
Lớp :.. Số BD: ..Phòng:.
Trường TH Trần Tống
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ 1 Năm học :2008 – 2009
MÔN TIẾNG VIỆT 1
Ngày kiểm tra :
G.THỊ KÝ
SỐMẬT MÃ
G.KHẢOKÝ
SỐ TT
Điểm đọc
 I/ Kiểm tra đọc :
1. Đọc thành tiếng các vần :
ia , ua , ưa , oi , ai , ôi , ui , ao , eo , ươi
2. Đọc thành tiếng các từ ngữ :
giỏ cá , tre ngà , quả bưởi , cà chua , trỉa đỗ.
3 .Đọc thành tiếng các câu : 
 Gió lùa kẽ lá. 
 Bé ngồi thổi sáo.
 Lá khẽ đu đưa.
4. Nối ô chữ cho phù hợp :
 lá mới.
 Suối chảy
 Cây ổi thay
 rì rào.
 5. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống :
ng hay ngh : ........ ệ sĩ ; ....... ã tư
 II/ Kiểm tra viết :
 1.Viết vần : ua, uôi , ôi , ao, ay, ươi
 2.Viết từ ngữ : ngà voi, cà chua, giỏ cá, múi bưởi ,củ sả.
 3.Viết câu : Chào mào có áo màu nâu
 Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về.
 (Dùng kéo cắt phần viết để giao cho học sinh làm bài viết)
Điểm viết
Tên HS:  Lớp: ..
 Bài viết
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

File đính kèm:

  • doctoan(3).doc