Kiểm tra cuối học kỳ II lớp 1 năm học: 2013 - 2014 môn: Tiếng Việt

doc6 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra cuối học kỳ II lớp 1 năm học: 2013 - 2014 môn: Tiếng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II LỚP 1
Năm học: 2013- 2014
Môn : Tiếng Việt
I. Mục tiêu:
- Đọc được các bài ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về mức độ kiến thức, kĩ năng : 30 tiếng/ phút; trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài học.
- Viết được các từ ngữ ứng dụng, bài ưnứg dụng theo yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng 30 chữ/ phút.
- Làm được bài tập điền âm, vần thích hợp vào chỗ trống.
II. Đề kiểm tra:
Đọc: (10 điểm)
 GV cho học sinh bốc thăm đọc các bài tập đọc đã học từ tuần 25 đến tuần 35 sách TV1- Tập II. Học sinh bốc thăm trúng bài tập đọc nào thì đọc và trả lời 1 câu hỏi theo nội dung bài tập đọc đó.
Kiểm tra viết (10 điểm):
1. Giáo viên đọc cho học sinh viết: cây bàng, nhãn vở, trong xanh, tiếng chim.
2. Tập chép: Học sinh nhìn bảng chép đoạn bài: Nhà bà ngoại (Từ : “Nhà bà ngoại  khắp vườn.”
 3. Điền vần : anh hay ach?
 quả ch quyển sớ
 4. Điền chữ : g hay gh?
 gà ô i nhớ
III. Đáp án và cách ghi điểm:
Kiểm tra đọc (10 điểm):
Học sinh đọc to, rõ ràng và đạt tốc độ 30 tiếng/ phút và trả lời được câu hỏi thì GV ghi điểm tối đa, còn lại tùy thuộc vào tình hình đọc của lớp mà giáo viên ghi điểm.
Phần viết:
Giáo viên đọc cho học sinh viết: (2 điểm) viết đúng mỗi từ được 0,5 điểm.
Tập chép: (6 điểm)
Viết đúng cỡ chữ, độ cao, độ rộng, sạch đẹp và tốc độ theo quy định 30 chữ/ phút thì GV ghi điểm tối đa, còn lại tùy thuộc vào tình hình chung của lớp mà giáo viên ghi điểm.
Bài tập: (2 điểm) điền đúng mỗi vần, mỗi chữ được (0,5 điểm).
Họ và tên :  Thứ  ngày  tháng 5 năm 2014
Lớp: 1 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
 Môn : Tiếng Việt
Điểm
Lời phê của cô giáo
Nghe viết:
2. Tập chép:
 3. Điền vần : anh hay ach?
 quả ch quyển sớ
 4. Điền chữ : g hay gh?
 gà ô i nhớ
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II LỚP 1
Năm học: 2013- 2014
Môn : Toán
I. Mục tiêu:
 Tập trung vào đánh giá:
 Đọc, viết, sắp xếp thứ tự các số ; cộng trừ không nhớ các số trong phạm vi 100; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, giải bài toán có lời văn.
II. Đề kiểm tra:
Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: 
 Ba mươi mốt viết là: 
34 B. 31 C. 301 D. 13
Câu 2: 
 Số 65 đọc là:
Sáu năm B. Sáu lăm C. Sáu mươi lăm D. Sáu mươi năm
Câu 3: 
 67 cm – 30 cm = 
A. 47 cm B. 37 cm C. 34 cm D. 73 cm
Phần tự luận: (7 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
 a. 65 + 20	b. 73 + 6
 c. 57 - 24	d. 92 – 2
Bài 2: Tính 
 a. 71 + 3 + 2 = b. 64 – 4 =
Bài 3: Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 25, 35, 19, 91
Bài 4: 
Lan gấp được 20 bông hoa, Lý gấp được 12 bông hoa. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cà bao nhiêu bông hoa?
Bài 5: (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm.
III. Đáp án và cách ghi điểm:
Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) B
Câu 2: (1 điểm) C
Câu 3: (1 điểm) B
Phần tự luận: (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:
 a. 85 ; b. 79 ; c. 33 ; d. 90
Bài 2: (1 điểm) mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:
 a. 76 ; b. 60 
Bài 3: (1 điểm) 91, 35, 25, 19
Bài 4: (2 điểm) Lời giải đúng được 0,5 điểm
 Phép đúng và kèm theo tên đơn vị được tính 1 điểm
	Đáp số đúng được 0,5 điểm 
Bài giải
Cả hai bạn gấp được tất cả số bông hoa là: 
(Hoặc Số bông hoa cả hai bạn gấp được là:)
20 + 12 = 32 (bông hoa)
Đáp số: 32 bông hoa 
Bài 5:(1 điểm) Vẽ đúng độ dài 0,5 điểm
 Viết được số đo kèm theo tên đơn vị được 0,5 điểm.
Họ và tên :  Thứ  ngày  tháng 5 năm 2014
Lớp: 1 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
 Môn : Toán
Điểm
Lời phê của cô giáo
Phần trắc nghiệm: 
Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: 
 Ba mươi mốt viết là: 
34 B. 31 C. 301 D. 13
Câu 2: 
 Số 65 đọc là:
Sáu năm B. Sáu lăm C. Sáu mươi lăm D. Sáu mươi năm
Câu 3: 
 67 cm – 30 cm = 
A. 47 cm B. 37 cm C. 34 cm D. 73 cm
Phần tự luận: 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
 a. 65 + 2 b. 73 + 6 c. 57 - 24	 d. 92 – 2
Bài 2: Tính 
 a. 71 + 3 + 2 =  b. 64 – 4 = ..
Bài 3: Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 25, 35, 19, 91
Bài 4: 
Lan gấp được 20 bông hoa, Lý gấp được 12 bông hoa. Hỏi cả 2 bạn gấp được tất cà bao nhiêu bông hoa?
Bài giải
Bài 5: (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm.
 Người ra đề: Phạm Thị Cẩm Tú

File đính kèm:

  • docDE KIEM T RA CUOI HOC KI II LOP 1.doc
Đề thi liên quan