Kiểm tra 1tiết môn: Sinh học khối 7 - Đề A

doc4 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1tiết môn: Sinh học khối 7 - Đề A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và Tên: ..
Lớp: 
 ĐIỂM:
 KIỂM TRA 1TIẾT
 Môn: Sinh học 7 
 ĐỀ A
I-TRẮC NGHIỆM: (4 Điểm)
 Chọn câu đúng rồi khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu dưới đây :
1- Các động vật nguyên sinh nào có tổ chức chuyên hoá nhất ? 
A- Trùng biến hình B- Trùng roi xanh C- Trùng giày D- Trùng roi
2- Động vật nào dưới đây tiêu hoá theo kiểu nội bào?
A- Trùng giày B- Trùng biến hình C- Thuỷ tức D- San hô
3- Đặc điểm nào sau đây là của ngành ruột khoang?
A- Đầu nhọn, đuôi tù B- Có thể xoang 
C- Thần kinh mạng lưới D-Thần kinh chuỗi hạch
4- Lúc người bệnh sốt rét lên cơn sốt là do:
A- Ấu trùng sốt rét mới xâm nhập vào cơ thể B- Lúc muỗi Anô phen vừa đốt
C- hồng cầu người bệnh bị huỷ hoại hàng loạt D- Trùng sốt rét chui vào hồng cầu
5- Vai trò lớn nhất của san hô là:
A- Thức ăn của cá B- Tạo quan cảnh đẹp C- Ý nghĩa sinh thái D- nguồn đá vôi lớn
6- Đặc điểm nào sau đây không phải của giun sán kí sinh ?
A- Vỏ cuticun B- Di chuyển hạn chế C- Cơ quan bám phát triển D- Đẻ ít
7- Bộ phận nào sau đây của giun đất có khả năng co bóp để đẩy máu :
A- Tim B- Hạch vòng hầu C- Mạch lưng D-Mạch vòng vùng hầu
8- Ngành động vật nào sau đây chưa có ruột sau và hậu môn?
A- Giun Đốt B- Giun Tròn C- Giun Dẹp D- Các ngành Giun
II- TỰ LUẬN: (6 điểm)
1-Trong các ngành giun ngành giun nào tiến hoá nhất? Giải thích? (2điểm)
2-Tại sao tỷ lệ mắc bệnh giun sán kí sinh ở trẻ em cao hơn ở người lớn? Nêu tác hại của bệnh này và cách phòng chống nó? (2điểm)
3-Nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang ? (2điểm)
 BÀI LÀM:
Họ và Tên: ..
Lớp: 
 ĐIỂM:
 KIỂM TRA 1TIẾT
 Môn: Sinh học 7 
 ĐỀ B
I-TRẮC NGHIỆM: (4 Điểm)
 Chọn câu đúng rồi khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu dưới đây :
1- Đặc điểm nào sau đây là của ngành ruột khoang?
A- Đầu nhọn, đuôi tù B- Có thể xoang 
C-Thần kinh mạng lưới D- Thần kinh chuỗi hạch
2- Lúc người bệnh sốt rét lên cơn sốt là do:
A- Ấu trùng sốt rét mới xâm nhập vào cơ thể B- Lúc muỗi Anô phen vừa đốt
C- hồng cầu người bệnh bị huỷ hoại hàng loạt D- Trùng sốt rét chui vào hồng cầu
3- Các động vật nguyên sinh nào có tổ chức chuyên hoá nhất ? 
A- Trùng biến hình B- Trùng roi xanh C- Trùng giày D- Trùng roi
4- Động vật nào dưới đây tiêu hoá theo kiểu nội bào?
A- Trùng giày B- Trùng biến hình C- Thuỷ tức D- San hô
5- Ngành động vật nào sau đây chưa có ruột sau và hậu môn?
A- Giun Đốt B- Giun Tròn C- Giun Dẹp D- Các ngành Giun
6- Đặc điểm nào sau đây không phải của giun sán kí sinh ?
A- Vỏ cuticun B- Di chuyển hạn chế C- Cơ quan bám phát triển D- Đẻ ít
7- Vai trò lớn nhất của san hô là:
A- Thức ăn của cá B- Tạo quan cảnh đẹp C- Ý nghĩa sinh thái D- nguồn đá vôi lớn
8- Bộ phận nào sau đây của giun đất có khả năng co bóp để đẩy máu :
A- Tim B- Hạch vòng hầu C- Mạch lưng D-Mạch vòng vùng hầu
II- TỰ LUẬN: (6 điểm)
1-Trong các ngành giun ngành giun nào tiến hoá nhất? Giải thích? (2điểm)
2-Tại sao tỷ lệ mắc bệnh giun sán kí sinh ở trẻ em cao hơn ở người lớn? Nêu tác hại của bệnh này và cách phòng chống nó? (2điểm)
3-Nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang ? (2điểm)
 BÀI LÀM:
Họ và Tên: ..
Lớp: 
 ĐIỂM:
 KIỂM TRA 1TIẾT
 Môn: Sinh học 7 
 ĐỀ C
I-TRẮC NGHIỆM: (4 Điểm)
 Chọn câu đúng rồi khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu dưới đây :
1- Ngành động vật nào sau đây chưa có ruột sau và hậu môn?
A- Giun Đốt B- Giun Tròn C- Giun Dẹp D- Các ngành Giun
2- Các động vật nguyên sinh nào có tổ chức chuyên hoá nhất ? 
A- Trùng biến hình B- Trùng roi xanh C- Trùng giày D- Trùng roi
3- Động vật nào dưới đây tiêu hoá theo kiểu nội bào?
A- Trùng giày B- Trùng biến hình C- Thuỷ tức D- San hô
4- Đặc điểm nào sau đây là của ngành ruột khoang?
A- Đầu nhọn, đuôi tù B- Có thể xoang 
C- Thần kinh mạng lưới D-Thần kinh chuỗi hạch
5- Đặc điểm nào sau đây không phải của giun sán kí sinh ?
A- Vỏ cuticun B- Di chuyển hạn chế C- Cơ quan bám phát triển D- Đẻ ít
6- Vai trò lớn nhất của san hô là:
A- Thức ăn của cá B- Tạo quan cảnh đẹp C- Ý nghĩa sinh thái D- nguồn đá vôi lớn
7- Bộ phận nào sau đây của giun đất có khả năng co bóp để đẩy máu :
A- Tim B- Hạch vòng hầu C- Mạch lưng D-Mạch vòng vùng hầu
8- Lúc người bệnh sốt rét lên cơn sốt là do:
A- Ấu trùng sốt rét mới xâm nhập vào cơ thể B- Lúc muỗi Anô phen vừa đốt
C- hồng cầu người bệnh bị huỷ hoại hàng loạt D- Trùng sốt rét chui vào hồng cầu
II- TỰ LUẬN: (6 điểm)
1-Trong các ngành giun ngành giun nào tiến hoá nhất? Giải thích? (2điểm)
2-Tại sao tỷ lệ mắc bệnh giun sán kí sinh ở trẻ em cao hơn ở người lớn? Nêu tác hại của bệnh này và cách phòng chống nó? (2điểm)
3-Nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang ? (2điểm)
 BÀI LÀM:
Họ và Tên: ..
Lớp: 
 ĐIỂM:
 KIỂM TRA 1TIẾT
 Môn: Sinh học 7 
 ĐỀ D
I-TRẮC NGHIỆM: (4 Điểm)
 Chọn câu đúng rồi khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu dưới đây :
1- Đặc điểm nào sau đây không phải của giun sán kí sinh ?
A- Vỏ cuticun B- Di chuyển hạn chế C- Cơ quan bám phát triển D- Đẻ ít
2- Lúc người bệnh sốt rét lên cơn sốt là do:
A- Ấu trùng sốt rét mới xâm nhập vào cơ thể B- Lúc muỗi Anô phen vừa đốt
C- hồng cầu người bệnh bị huỷ hoại hàng loạt D- Trùng sốt rét chui vào hồng cầu
3- Vai trò lớn nhất của san hô là:
A- Thức ăn của cá B- Tạo quan cảnh đẹp C- Ý nghĩa sinh thái D- nguồn đá vôi lớn
4- Ngành động vật nào sau đây chưa có ruột sau và hậu môn?
A- Giun Đốt B- Giun Tròn C- Giun Dẹp D- Các ngành Giun
5- Động vật nào dưới đây tiêu hoá theo kiểu nội bào?
A- Trùng giày B- Trùng biến hình C- Thuỷ tức D- San hô
6- Đặc điểm nào sau đây là của ngành ruột khoang?
A- Đầu nhọn, đuôi tù B- Có thể xoang 
C-Thần kinh mạng lưới D- Thần kinh chuỗi hạch
7- Bộ phận nào sau đây của giun đất có khả năng co bóp để đẩy máu :
A- Tim B- Hạch vòng hầu C- Mạch lưng D-Mạch vòng vùng hầu
8- Các động vật nguyên sinh nào có tổ chức chuyên hoá nhất ? 
A- Trùng biến hình B- Trùng roi xanh C- Trùng giày D- Trùng roi
II- TỰ LUẬN: (6 điểm)
1-Trong các ngành giun ngành giun nào tiến hoá nhất? Giải thích? (2điểm)
2-Tại sao tỷ lệ mắc bệnh giun sán kí sinh ở trẻ em cao hơn ở người lớn? Nêu tác hại của bệnh này và cách phòng chống nó? (2điểm)
3-Nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang ? (2điểm)
 BÀI LÀM:

File đính kèm:

  • docKT Sinh 7(3).doc
Đề thi liên quan