Kiểm tra 15 phút học kì 1 - Năm học: 2007 - 2008 môn: Sinh học 7

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 14/10/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 15 phút học kì 1 - Năm học: 2007 - 2008 môn: Sinh học 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - NH: 2007-2008
Môn: Sinh học 7 (Phần trắc nghiệm)
Thời gian: 15 phút
 (không kể thời gian giao đề)
Điểm:
ĐỀ CHÍNH THỨC
A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) 
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
1. Đại diện của động vật không xương sống gồm có mấy ngành?
A. 4 ngành	B. 5 ngành	C. 6 ngành	D. 7 ngành
2. Vỏ tôm cứng nhưng tôm vẫn tăng trưởng được là nhờ đâu?
A. Vỏ tôm ngày càng dày và lớn lên làm cho cơ thể tôm lớn lên theo.
B. Sau mỗi giai đoạn tăng trưởng, tôm phải lột xác.
C. Đến giai đoạn tăng trưởng, vỏ ki-tin mềm ra.
D. Cả A, B và C đều đúng.
3. Những đại diện nào sau đây thuộc lớp Giáp xác?
A. Con sun, mọt ẩm, còng.	B. Rận nước, chân kiếm, cua nhện.
C. Cua đồng, ghẹ, tôm.	D. Cả A, B và C đều đúng.
4. Ở phần đầu ngực của nhện, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và tự vệ?
A. Đôi chân xúc giác.	B. Núm tuyến tơ.
C. Đôi kìm có tuyến độc	D. Bốn đôi chân bò dài.
Câu 2: (2 điểm) 
 Sắp xếp các sinh vật tương ứng với từng môi trường của chúng.
Các môi trường
Kết quả sắp xếp
Các sinh vật
1. Trên mặt nước
1. . . . . . . . . . . .
a. Bọ ngựa
b. Dế mèn
c. Dế trũi
d. Bướm
e. Ong
g. Ấu trùng ve sầu
h. Bọ hung
i. Bọ gậy
k. Ấu trùng chuồn chuồn
l. Bọ vẽ
m. Bọ rầy
n. Chấy
o. Rận
p. Chuồn chuồn.
2. Trong nước
2. . . . . . . . . . . .
3. Trong đất
3. . . . . . . . . . . .
4. Trên mặt đất
4. . . . . . . . . . . .
5. Trên cây
5. . . . . . . . . . . .
6. Trên không
6. . . . . . . . . . . .
7. Ở cây
7. . . . . . . . . . . .
8. Ở động vật
8. . . . . . . . . . . .
----------------------------------------------------------------------------------
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU
Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - NH: 2007-2008
Môn: Sinh học 7 (Phần tự luận)
Thời gian: 30 phút
 (không kể thời gian giao đề)
Điểm:
ĐỀ CHÍNH THỨC
B. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) 
a) Ngành Chân khớp gồm có những lớp nào?
b) Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện.
Câu 2: (3 điểm) 
Vòng đời của giun đũa? Nêu biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh.
Câu 3: (1 điểm) 
Khi sống trong cơ thể người, giun đũa gây nên hậu quả gì?
Bài làm:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
----------------------------------------------------------------------------------
(HS làm bài phần tiếp theo vào mặt sau của tờ giấy này)
PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 1
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU NĂM HỌC: 2007-2008
 Môn: Sinh học 7 
A. TRẮC NGHIỆM: 3 điểm
Câu 1: 1 điểm (mỗi ý chọn đúng được 0,25 điểm)
Ý đúng: 	1 - B;	2 - B;	3 - D;	4 - C
Câu 2: 2 điểm (mỗi ý ghép đúng được 0,25 điểm)
Ghép đúng:	1 - k;	2 - i	3 - c, h;	4 - b, g;
	5 - a;	6 - d, e, p;	7 - l,m	8 - n, o
B. TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 1: 3 điểm
a) Ngành Chân khớp gồm có 3 lớp:	(0,25 điểm)
- Lớp Giáp xác	(0,25 điểm)
- Lớp Hình nhện	(0,25 điểm)
- Lớp Sâu bọ	(0,25 điểm)
b) Nhện có tập tính chăng lưới và bắt mồi.
- Nhện chăng lưới như sau:
+ Chăng dây tơ khung;	(0,25 điểm)
+ Chăng dây tơ phóng xạ;	(0,25 điểm)
+ Chăng các sợi tơ vòng;	(0,25 điểm)
+ Chờ mồi.	(0,25 điểm)
- Các thao tác bắt mồi của nhện:
+ Trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian;	(0,25 điểm)
+ Ngoạm chặt mồi, chích nọc độc;	(0,25 điểm)
+ Tiết dịch tiêu hoá voà cơ thể mồi;	(0,25 điểm)
+ Hút dịch lỏng ở con mồi.	(0,25 điểm)
Câu 2: 3 điểm
* Vòng đời của giun đũa:	(2 điểm)
Giun đũa thụ tinh trong. Con cái đẻ khoảng 200.000 trứng/ngày; trứng lẫn vào phân người và theo phân ra ngoài, gặp ẩm và thoáng khí, phát triển thành dạng ấu trùng trong trứng. Người ăn phải trứng giun (qua rau sống, quả tươi ...), đến ruột non, ấu trùng chui ra, vào máu, đi qua gan, tim, phổi rồi về lại ruột non lần thứ hai mới chính thức kí sinh ở đấy.
* Các biện pháp phòng chống kí sinh giun đũa ở người là:	(1 điểm)
Ăn ở sạch sẽ, không ăn rau sống chưa qua sát trùng, không uống nước lã, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh (bằng xà phòng), thức ăn, đồ uống không để cho ruồi, nhện và bụi bám vào, xây hố xí phải đảm bảo vệ sinh ...
Phòng chống giun đũa kí sinh ở ruột người là vấn đề chung của xã hội, của cộng đồng mà mỗi người phải quan tâm.
Câu 3: 1 điểm
Khi sống trong cơ thể người, giun đũa gây ra hậu quả:
- Hút chất dinh dưỡng ở người, đồng thời sinh ra các độc tố.	(0,5 điểm)
- Làm tắc ruột, tắc ống mật.	(0,5 điểm)
---------------------------------------------------------------------------------
*Ghi chú: 
Tổng điểm của toàn bài làm tròn đến 0,5 điểm (Ví dụ: 8,25 điểm làm tròn thành 8,5 điểm; 8,75 điểm làm tròn thành 9,0 điểm ...)

File đính kèm:

  • doc8.K1(07-08).doc