Kiểm tra 1 tiết môn: Sinh Học 7 năm 2008

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết môn: Sinh Học 7 năm 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. *
Họ và tên: 
Lớp: 
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Sinh học
Điểm
Lời phê của giáo viên
Đề bài
A. Trắc nghiệm khách quan
I. Hãy khoanh tròn vào đầu ý trả lời đúng từ câu1 đến câu 12.
Câu 1: Môi trường sống của trùng roi xanh là:
A. Biển. C. ở cơ thể động vật và người.
B. Ao, hồ, đầm, ruộng. D. ý A và B đúng.
Câu 2: Hình thức sinh sản của trùng biến hình là:
A. Phân đôi theo chiều dọc.
B. Phân đôi theo chiều ngang.
C. Phân đôi theo bất kỳ chiều nào của cơ thể.
D. Tiếp hợp.
Câu 3: Đặc điểm hình dạng của trùng giày là:
A. Cơ thể hình thoi mất đối xứng, giống chiếc giày.
B. Cơ thể hình thoi đuôi nhọn đầu tù có roi.
C. Cơ thể có hình dạng không cố định.
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 4: Trùng sốt rét có lối sống:
A. Bắt mồi. 	C.Tự dưỡng.
B. Ký sinh . 	D. Tự dưỡng và bắt mồi.
Câu 5: Số lớp tế bào trên thành cơ thể của thuỷ tức là:
A. 4 	C. 2
B. 3 	D. 1
Câu 6: Phần lớn ruột khoang sống ở:
A. Ao hồ 	C. Sông
B. Suối 	D. Biển 
 Câu 7: Chất bã sau quá trình tiêu hoá được thuỷ tức thải ra ngoài qua:
A. Ruột 	C. Lỗ huyệt
B. Miệng 	D. Ruột thẳng
 Câu 8: ở người giun kim ký sinh trong:
A. Ruột già 	C. Gan 
B. Ruột non 	D. Dạ dày
 Câu 9: Nơi sống phù hợp với giun đất là:
A. Trong nước. 	C. Nơi đất ẩm.
B. Nơi đất khô. 	D. Trong nước và nơi đất ẩm. 
Câu 10: Động vật dưới đây không được xếp cùng ngành với sán lá gan là:
A. Giun đũa 	C. Sán dây
B. Sán lá máu. 	D. Sán bã trầu.
Câu 11: Giun đất hô hấp bằng:
A. Phổi 	C. ống khí
 B. Da 	D. Phổi và ống khí.
Câu 12: Hình thức sinh sản không có ở giun đất là:
A. Mọc chồi C. Ghép đôi
B. Hữu tính D. Hữu tính và ghép đôi.
B.Trắc nghiệm tự luận:(7 đ)
Câu 1: (3đ). Nêu đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của ngành ruột khoang ?
Câu2: (2đ). Nguyên nhân , triệu chứng, cách phòng chống bệnh sốt rét ?
Câu3: (2đ). Tác hại của giun đũa đối với sức khoẻ con người và cách phòng chống ?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKT Sinh 7(2).doc