Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 6 - Trường TH & THCS R'Teing

doc5 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 6 - Trường TH & THCS R'Teing, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 25
Ngày soạn: 15/ 2 /2012
Tiết 49
Ngày dạy: / 2 /2012
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN SINH HỌC 6
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Trình bày đặc điểm hoa tự thụ phấn nhờ gió
- Trình bày được các bộ phận của quả do hoa tạo thành.
- Có mấy cách phát tán của quả và hạt. Nêu đặc điểm thích nghi của từng cách
- Vận dụng những điều kiện nảy mầm của hạt vào sản xuất nông nghiệp
- Phân biệt hạt 2 là mầm và hạt 1 lá mầm. Lấy ví dụ minh họa
- Nêu được các bộ phận cấu tạo của cây rêu.
- Giải thích vì sao rêu chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng trình bày, kĩ năng thu tiếp thu và tổng hợp, ghi nhớ kiến thức.
3. Thái độ:
- Có ý thức nghiêm túc khi làm kiểm tra
* Đối tượng: Hs trung bình-khá.
II. Hình thức kiểm tra: Tự luận.
III. Ma trận đề: S=250đ.
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
1. Hoa và sinh sản hữu tính (5t)
- Trình bày đặc điểm hoa tự thụ phấn nhờ gió
Trình bày được các bộ phận của quả do hoa tạo thành.
30% = 75đ
66,7% = 50đ
33,3% = 25đ
2. Quả và hạt
4 t
- Có mấy cách phát tán của quả và hạt. Nêu đặc điểm thích nghi của từng cách
- Vận dụng những điều kiện nảy mầm của hạt vào sản xuất nông nghiệp
- Phân biệt hạt 2 là mầm và hạt 1 lá mầm. Lấy ví dụ minh họa.
50% =125đ
40% = 50đ
40% = 50đ
10% = 25đ
3. Các nhóm thực vật
- Nêu được các bộ phận cấu tạo của cây rêu.
Giải thích vì sao rêu chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt.
20%=50đ
60%=30đ
40%=20đ
Tổng số câu
Tổng số điểm
100%=250đ
3 câu
130đ
52%
2 câu
75đ
30%
2 câu
45đ
18%
IV. Đề kiểm tra:
Câu 1: a, Trình bày đặc điểm hoa tự thụ phấn nhờ gió ? (50đ)
 b, Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ?(25đ)
Câu 2: a, Có mấy cách phát tán của quả và hạt? Nêu đặc điểm thích nghi của từng cách?(50đ)
 b, Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong nông nghiệp? (50đ) 
 c, Phân biệt hạt 2 là mầm và hạt 1 lá mầm. Lấy ví dụ minh họa? (25đ)
Câu 3: Quan sát hình hãy cho biết cấu tạo của cây rêu.Giải thích vì sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt ? ( 50đ)
V. Hướng dẫn chấm 
Câu 1: a, Trình bày đặc điểm hoa tự thụ phấn nhờ gió ? (50đ)
 b, Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ?(25đ)
Giá trị mong đợi
Mức độ thể hiện trong bài làm của học sinh
Cao
Trung bình
Thấp
Kiến thức
- Trình bày đầy đủ đặc điểm hoa tự thụ phấn nhờ gió 
-Nêu đầy đủ quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành 
-Nêu còn thiếu sót ít.
-Nêu còn thiếu sót nhiều.
Diễn đạt
-HS sử dụng ngôn từ của mình để trình bày một cách chính xác và khoa học
-HS sử dụng ngôn từ của mình để trình bày khoa học, phù hợp, có sai sót nhỏ 
-HS đôi khi có sử dụng ngôn từ của mình để trình bày, có vài từ khoa học, có sai sót vài từ.
Điểm số
Từ 65 đến 75đ
Từ 45 đến dưới 55đ
Dưới 45đ
Câu 2: a, Có mấy cách phát tán của quả và hạt? Nêu đặc điểm thích nghi của từng cách?(50đ)
 b, Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong nông nghiệp? (50đ) 
 c, Phân biệt hạt 2 là mầm và hạt 1 lá mầm. Lấy ví dụ minh họa? (25đ)
Giá trị mong đợi
Mức độ thể hiện trong bài làm của học sinh
Cao
Trung bình
Thấp
Kiến thức
- Nêu đầy đủ cách phát tán của quả và hạt, đặc điểm thích nghi của từng cách
- Nêu đầy đủ những vận dụng điều kiện nảy mầm của hạt vào nông nghiệp.
- Phân biệt được hạt 2 lá mầm và hạt 1 lá mầm, lấy được ví dụ minh họa.
- Nêu đúng, chưa đầy đủ.
- Nêu đúng, chưa đầy đủ.
- Phân biệt được nhưng chưa rõ và chưa lấy dược ví dụ rõ ràng.
Còn thiếu sót nhiều
Diễn đạt
-HS sử dụng ngôn từ của mình để trình bày một cách chính xác và khoa học
-HS sử dụng ngôn từ của mình để trình bày khoa học, phù hợp, có sai sót nhỏ 
-HS đôi khi có sử dụng ngôn từ của mình để trình bày, có vài từ khoa học, có sai sót vài từ.
Điểm số
Từ 100 đến 125 đ
Từ 80 đến dưới 10đ
Dưới 80đ
a. Quan sát hình hãy cho biết cấu tạo của cây rêu.Giải thích vì sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt ? ( 50đ)
Giá trị mong đợi
Mức độ thể hiện trong bài làm của học sinh
Cao
Trung bình
Thấp
Kiến thức
 Nêu đầy đủ cấu tạo của cây rêu.
- Giải thích được vì sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt 
- Nêu đúng, chưa đầy đủ.
- Giải thích chưa rõ ràng
- Còn thiếu sót nhiếu
Diễn đạt
-HS sử dụng ngôn từ của mình để trình bày một cách chính xác và khoa học
-HS sử dụng ngôn từ của mình để trình bày khoa học, phù hợp, có sai sót nhỏ 
-HS đôi khi có sử dụng ngôn từ của mình để trình bày, có vài từ khoa học, có sai sót vài từ.
Điểm số
Từ 40 đến 50 đ
Từ 30 đến dưới 40 đ
Dưới 30 đ
VI.BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA:
Câu
Kiến thức
Điểm
1 = 50đ
a, Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió :
 - Hoa nằm ở ngọn cây 
 - Bao hoa thường tiêu giảm 
 - Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng
 - Hạt phấn nhiều, nhỏ và nhẹ .
 - Đầu hoặc vòi nhụy dài thường có lông dính .
b, - Quả do bầu nhụy tạo thành
 - Hạt do noãn tạo thành
10
10
10
10
10
12.5
12.5
2 = 125đ
a, 
Có 3 cách phát tán của quả và hạt: 
- Phát tán nhờ gió: Quả có cánh hoặc túm lông nhẹ 
- Phát tán nhờ động vật: Quả có hương thơm, vị ngọt, hạt có vỏ cứng, quả có gai móc hoặc lông cứng. 
- Tự phát tán: Khi chín vỏ quả tự nứt ra để hạt tung ra ngoài 
b,
 - Gieo hạt bị mưa to ngập úng phải tháo nước để thoáng khí 
 - Làm đất tơi xốp để đủ không khí hạt mới nảy mầm .
 - Phủ rơm rạ khi trời rét để giữ nhiệt độ thích hợp .
 - Phải bảo quản tốt hạt giống để hạt đủ phôi mới nảy mầm được.
 - Phải gieo hạt đúng thời vụ 
c, 
 - Sự khác nhau giữa hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm là :
 - Hạt 1 lá mầm là phôi có 1 lá mầm . Vd: Ngô, lúa, kê.....
 - Hạt 2 lá mầm là phôi có 2 lá mầm . Vd: Đậu, cam, bưởi.....
12.5
12.5
12.5
12.5
10
10
10
10
10
12.5
12.5
3 = 50đ
a, 
Cấu tạo của cây rêu 
 - Thân ngắn, không phân nhánh, chưa có mạch dẫn .
 - Lá nhỏ, màu xanh lục 
 - Rễ giả có khả năng hút nước.
b, 
 - Vì cây rêu cấu tạo đơn giản chưa có rễ thật, chưa có mạch dẫn. 
10
10
10
20

File đính kèm:

  • dockt sh6 ki 2.doc