Kiểm tra 1 tiết môn học: Giáo dục công dân

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 09/10/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết môn học: Giáo dục công dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường : ........................................
Họ và tên : .........................................
Lớp : .........................................
 Kiểm tra 1 tiết
 Môn : Giáo dục công dân
 Thời gian : 45 phút
Điểm: (Đ.A )
I. Trắc nghiệm : ( 4 điểm )
Câu 1 : Biểu hiện nào không nói lên tính giản dị ?
Diễn đạt dài dòng , dùng nhiều từ cầu kì , bóng bẩy . 
 Lời nói ngắn gọn , dễ hiểu .
Ăn mặc đẹp , gọn gàng . 
D.Đối xử với mọi người luôn chân thành , cởi mở .
Câu 2 : Thế nào là trung thực : 
Luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí lẽ phải . 
B.Là đức tính cần thiết và quí báu của mỗi con người .
C.Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội . 
D.Sống ngay thẳng thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm .
Câu 3 : Câu tục ngữ , ca dao nào không nói về tính tự trọng ?
Áo rách cốt cách người thương .
Ăn có mời , làm có khiến .
Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn .
Thuốc đắng dã tật , sự thật mất lòng .
Câu 4 : Em hãy tìm những câu tục ngữ , ca dao nói về biết ơn và tôn sư trọng đạo :
 Biết ơn
 Tôn sư , trọng đạo
1.
1.
2.
2.
Câu 5 : Hành vi nào sau đây giúp em rèn luyện lòng yêu thương con người :
Giúp bạn làm bài tập trong giờ kiểm tra.
Quan tâm, chăm sóc, gần gũi những người xung quanh.
Che giấu khuyết điểm cho bạn .
Nhân dân ta đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
Câu 6 : Câu tục ngữ nào nói về đoàn kết, tương trợ ?
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn .
Đồng cam cộng khổ .
Cây có cội, nước có nguồn.
Lời chào cao hơn mâm cổ.
Câu 7 : Đạo đức là gì ?
Qui định chung của tập thể,xã hội , mọi người phải tuân theo. Nếu vi phạm sẽ bị xử lí theo qui định.
Qui định, những chuẩn mực ứng xử của con người với người khác,với công việc, với thiên nhiên và môi trường sống, được nhiều người ủng hộ và tự giác thực hiện.
 Qui định chung mà mọi người cùng ủng hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lí theo qui định.
 D. Qui định chung của một cộng đồng hoặc tổ chức xã hội, nếu vi phạm sẽ bị chê trách lên án.
II. Tự luận : ( 6 điểm )
Câu 1 : Tôn sư trọng đạo là gì? Biểu hiện cụ thể trong cuộc sống ? ( 2 điểm )
Câu 2 : Em hãy nêu một số biểu hiện thiếu trung thực của một số bạn học sinh hiện nay? ( 1 điểm )
Câu 3 : Đối với người học sinh, để rèn luyện tính trung thực, theo em cần phải làm gì? ( 3 điểm ) 
Trường :........................................
Họ và tên :.........................................
Lớp :.........................................
 Kiểm tra 1 tiết
 Môn : Giáo dục công dân
 Thời gian : 45 phút
Điểm: (Đ.B )
I. Trắc nghiệm : ( 4 điểm )
Câu 1 : Hành vi nào sau đây giúp em rèn luyện lòng yêu thương con người:
Giúp bạn làm bài tập trong giờ kiểm tra.
Quan tâm, chăm sóc, gần gũi những người xung quanh.
Che giấu khuyết điểm cho bạn .
Nhân dân ta đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
Câu 2 : Câu tục ngữ nào nói về đoàn kết, tương trợ ?
A. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn .
B. Đồng cam cộng khổ .
C. Cây có cội, nước có nguồn.
D. Lời chào cao hơn mâm cổ.
Câu 3 : Đạo đức là gì ?
Qui định chung của tập thể, xã hội, mọi người phải tuân theo. Nếu vi phạm sẽ bị xử lí theo qui định.
Qui định, những chuẩn mực ứng xử của con người với người khác, với công việc, với thiên nhiên và môi trường sống, được nhiều người ủng hộ và tự giác thực hiện.
 Qui định chung mà mọi người cùng ủng hộ, nếu vi phạm sẽ bị xử lí theo qui định.
 D. Qui định chung của một cộng đồng hoặc tổ chức xã hội, nếu vi phạm sẽ bị chê trách lên án.
Câu 4 : Thế nào là trung thực : 
Luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí lẽ phải.
Là đức tính cần thiết và quí báu của mỗi con người.
Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. 
Sống ngay thẳng thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.
Câu 5 : Câu tục ngữ, ca dao nào không nói về tính tự trọng ?
Áo rách cốt cách người thương.
Ăn có mời, làm có khiến.
Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn.
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.
Câu 6 : Biểu hiện nào nói lên tính giản dị?
Diễn đạt dài dòng, dùng nhiều từ cầu kì, bóng bẩy.
Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu .
Ăn mặc đẹp, gọn gàng.
Đối xử với mọi người luôn chân thành, cởi mở.
Câu 7 : Em hãy tìm những câu tục ngữ, ca dao nói về biết ơn và tôn sư trọng đạo:
 Biết ơn
 Tôn sư , trọng đạo
1.
1.
2.
2.
II. Tự luận : ( 6 điểm )
Câu 1 : Tôn sư trọng đạo là gì? Biểu hiện cụ thể trong cuộc sống? ( 2 điểm )
Câu 2 : Em hãy nêu một số biểu hiện thiếu trung thực của một số bạn học sinh hiện nay? ( 1 điểm )
Câu 3 : Đối với người học sinh, để rèn luyện tính trung thực, theo em cần phải làm gì? ( 3 điểm ) 

File đính kèm:

  • docKt1tCd7-B1.R.doc