Kiểm tra 1 tiết học kì II- Năm học 2012-2013 Môn: tiếng việt 6 – thời gian: 45 phút

doc3 trang | Chia sẻ: dethi | Ngày: 23/06/2014 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết học kì II- Năm học 2012-2013 Môn: tiếng việt 6 – thời gian: 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG :………………….......
LỚP :……………………...
HỌ VÀ TÊN:…………………......
KIỂM TRA 1 TIẾT HKII- Năm học 2012-2013
Môn: Tiếng Việt 6 – Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY (CÔ) GIÁOĐỀ A:
I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
 Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: (0,5 điểm) Câu “Mùa xuân xinh đẹp đã về”. Phó từ “đã” bổ xung cho tính từ có ý nghĩa gì?
A) Chỉ quan hệt thời gian	B) Chỉ mức độ
C) Chỉ sự tiếp diễn	D, Chỉ kết quả và hướng
Câu 2: (0,5 điểm) Câu thơ “Người cha mái tóc bạc
 Đốt lửa cho anh nằm”. Đã sử dụng phép tu từ nào?
A) So sánh 	B) Nhân hóa
C) Ẩn dụ	D) Hoán dụ
Câu 3: (0,5 điểm) Có mấy kiểu so sánh?
A) 1 kiểu	B) 2 kiểu
C) 3 kiểu	D) 4 kiểu
Câu 4: (1 điểm) Nối nội dung cột A với nội dung cột B cho phù hợp:
A
Nối
B
 
1. So sánh

a. Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có mối quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gọi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

 2. Nhân hóa

b. Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm hco sự diễn đạt.

 3. Ẩn dụ

c. Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
 
 4. Hoán dụ

d. Là gọi, tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ vốn dung để gọi, tả con người làm cho thế giơi loài vật, đồ vật trở nên gần gũi, biểu thị được suy nghĩ, tình cảm của con người
 5. Phó từ


Câu 5: (0,5 điểm) Đặt một câu trần thuật đơn để kể lại một việc làm tốt của em
 (Xác định C-V)
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) So sánh ẩn dụ và hoán dụ có gì giống nhau và khác nhau?
* Giống nhau: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
* Khác nhau:
Ẩn dụ
Hoán dụ
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Câu 2: ( 1 điểm) Câu trần thuật đơn là gì? Cho ví dụ (Xác định C-V)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: (3 điểm) Viết 1 đoạn văn ngắn (từ 7-10 câu) chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng phép tu từ nhân hóa, so sánh. Gạch chân dưới các câu có phép tu từ đó (Nhân hóa kí hiệu là NH, so sánh là SS)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………


File đính kèm:

  • docDe kiem tra 1 tiet Ngu van 6 HKII.doc