Giáo án môn Toán + Tiếng Việt lớp 1 tuần 12

doc43 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án môn Toán + Tiếng Việt lớp 1 tuần 12, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12 Thứ ngày tháng năm 200 
Toán
Tiết 45 : LUYệN TậP CHUNG
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
	- Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số đã học.
	- Phép cộng một số với 0 , phép trừ một số cho 0 và trừ hai số bằng nhau.
	- Làm bài tập 1, 2(cột 1, 2, 3),3(cột 1, 2),4.
II. Chuẩn bị
	- GV: đồ dùng dạy học Toán
	- HS: SGK, vở BT Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
Luyện tập 
Bài 1
Bài 2
* Trò chơi giữa tiết
Bài 3
Bài 4
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả.
- GV hướng dẫn HS nhận xét.
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS làm bài. 
- GV sửa sai.
* Hát
-Hướng dẫn HS điền số thích hợp
- Cho HS làm bài theo nhóm
- GV sửa bài
- Hướng dẫn HS quan sát tranh, nêu bài toán tương ứng từng tranh.
- Cho HS viết, đọc kết quả
- GV sửa bài
* Trò chơi: Làm tính nhanh
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
 5- 4 = 1 5- 1 = 4
 5- 2 > 5- 3 5 – 4 = 1
- Nhắc lại tên bài
- Viết kết quả vào phép tính theo hàng ngang
- HS làm bài, đọc kết quả
- HS chú ý
- HS tự làm bài
3 + 1 + 1 = 5 
* Hát
- HS thảo luận làm theo nhóm:
 3 + = 5
- HS làm bài
 2 + 2 = 4 4 – 3 = 1
* Thi đua giữa các nhóm
 Tiếng Việt
 Bài 46 : ôn - ơn
I. Mục tiêu
	- HS đọc và viết được : ôn, ơn, con chồn, sơn ca ; từ và câu ứng dụng.
	- Viết được :ôn, ơn, con chồn , sơn ca.
	- Luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề : Mai sau khôn lớn.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
TIếT 1
Giới thiệu bài
Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng dụng: bạn thân, gần gũi, khăn rằn, dặn dò
- Nhận xét, ghi điểm.
- Cho HS quan sát tranh, thảo luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV: ôn, ơn
* Nhận diện vần
- Vần “ôn” được tạo nên từ những âm nào?
- Yêu cầu HS so sánh ôn - ân
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hướng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âm- vần trong tiếng “ chồn”.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
ơn ( tương tự)
- Lưu ý: so sánh ơn - ôn
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc:
Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi , bơi lại bận rộn.
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+ Mai sau khôn lớn em sẽ làm gì?
+ Để thực hiện được ước mơ đó em phải làm gì?
* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng: bạn thân, gần gũi, khăn rằn, dặn dò
- Quan sát tranh, thảo luận tìm vần: ôn, ơn
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Âm ô đứng trước âm n đứng sau.
- Giống n khác âm â - ô
- HS ghép vần ôn
- Chú ý: ô – n - ôn
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
- Ghép âm ch đứng trước vần ôn đứng sau dấu huyền trên đầu âm ô
- Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
ơn (tương tự)
 *Thi tìm vần
 con
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân- Chú ý
-Thực hành viết bảng 
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Mai sau khôn lớn
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ bác sĩ, bộ đội
+ HS tự trả lời
.
* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh
 Thứ ngày tháng năm 200
 Tiếng Việt
 Bài 46 : en ên
I. Mục tiêu
	- HS đọc và viết được :en, ên, lá sen, con nhện ; từ và câu ứng dụng.
	- Viết được : en, ên, lá sen , con nhện .
	- Luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề : Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
c.Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng dụng: ôn bài, khôn lớnSau cơn mưa cả nhà cá
- Nhận xét, ghi điểm.
- Cho HS quan sát tranh, thảo luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV:en, ên
* Nhận diện vần
- Vần “en” được tạo nên từ những âm nào?
- Yêu cầu HS so sánh en - on
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hướng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âm- vần trong tiếng “sen”.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
 ên ( tương tự)
- Lưu ý: so sánh en- ên
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+Con mèo ở bên nào?
+ Bên dưới con mèo là những gì?
+ Bên trái con chó là gì?
+ Bên trên con chólà những gì?
+ Bên trái em là bạn nào?
+ Bên phải em là bạn nào?
* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng: ôn bài, khôn lớnSau cơn mưa cả nhà cá
- Quan sát tranh, thảo luận tìm vần: en, ên
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Âm e đứng trước, âm n đứng sau.
- Giống n khác âm e – o
- Ghép vần:en
- Chú ý: e – n- en
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
- Ghép âm s đứng trước vần en đứng sau
- Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
ên (tương tự)
 *Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ con mèo, hòn bi 
+ ở bên phải
+ ở trên
.
* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh
Toán
Tiết 46 : PHéP CộNG TRONG PHạM VI 6
I. Mục tiêu : 
 Giúp HS
	- Thuộc bảng cộng , biết làm tính cộng trong phạm vi 6.
	- Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
	- Làm bài tập 1, 2(cột 1, 2, 3),3 (cột 1, 2) ,4.
	- Thực hành tính cộng trong phạm vi 6
II. Chuẩn bị
 - GV: Bìa ghi các số, vật thật
	 - HS: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
HĐ1: Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 6
* Trò chơi giữa tiết
HĐ2: Thực hành
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Gọi HS làm bài tập: phép cộng trong phạm vi 5
- Nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
* Hướng dẫn HS phép cộng: 5+1= 6
- Hướng dẫn HS quan sát tranh nêu bài toán: có 5 hình tam giác, thêm 1 1 hình tam giác . Hỏi tất cả có mấy hình?
- Hướng dẫn HS trả lời: 5 thêm 1 bằng 6
- Giới thiệu : 5 + 1 = 6
- Cho HS đọc, viết phép tính
*Hướng dẫn : 4 +2= 6, 2 + 4 = 6
 4 + 2=6, 3 + 3 = 6 (tương tự)
- Hướng dẫn HS ghi nhớ bảng cộng 
- Giúp HS nhận xét: 1+ 4 = 5 ,4 +1= 5
3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5
* Nghỉ giữa tiết
- Hướng dẫn HS cách làm
- GV h. dẫn HS làm theo cột và đọc kết quả, GV sửa 
- Cho HS làm bài, đọc kết quả
- GV sửa bài
- GV hướng dẫn cách tính:
4+1+1=Tính 4 + 1= 5, 5 + 1=6. Viết 6
- GV chia nhóm
- Y.cầu làm bài theo nhóm
- Nhóm trình bày- GV nhận xét
- Cho HS làm bài, GV sửa bài
- Hướng dẫn HS quan sát tranh và làm 
- GV nhận xét, sửa sai.
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 4
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
- HS làm bài
3 + 2 = 5
2 + 2+ 1 = 5
- Nhắc lại tên bài
- Quan sát tranh, nêu bài toán.
- 5 thêm 1 bằng 6
- Đọc, viết : 5 +1= 6
- Nhận xét: 1+ 5 = 6
giống 5+ 1= 6
* Nghỉ giữa tiết
- Chú ý
- Làm bài, đọc kết quả:
5 + 1 = 6
- Làm bài, đọc kết quả
- Chú ý
- HS làm bài theo nhóm
- Quan sát tranh, viết phép tính
- HS làm bài vào bảng gài
Đạo đức
 Bài 6 : Nghiêm Trang khi chào cờ ( tiết 1)
***
I.Mục tiêu; 
	- HS biết được tên nước , nhận biết được Quốc kỳ, Quốc ca của Tổ quốc Việt Nam.
- Nêu được khi chào cờ phải bỏ mũ nón ,đứng nghiêm , mắt nhìn Quốc kỳ.
	- Tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam .
II. Chuẩn bị
	- GV tranh minh hoạ.
	- HS: Vở bt Đạo đức, bài hát
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a Giới thiệu bài
* Khởi động
b. Hđ1: Quan sát tranh bài tập 1- đàm thoại
* Trò chơi giữa tiết
b.Hđ 2: Quan sát tranh- làm bài tập 2
c.Hđ3: Bài tập 3
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
-Yêu cầu HS xử lý một số tình huống :
+ Bà đưa cho Hoàng và em ba quả cam. Nếu em là Hoàng em sẽ chia cho em như thế nào?
- Nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài- ghi bảng
- Cho cả lớp hát bài: Lá cờ Việt Nam
- Yêu cầu các nhóm trao đổi về nội dung các bức tranh bài tập 1.
+ Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
+ Các bạn đó là người nước nào? Vì sao em biết?
- Cho HS thảo luận nhóm đôi, GV quan sát hướng dẫn.
- GV kết luận
* Hát 
- Chia nhóm bốn, yêu cầu quan sát , thảo luận:
+ Những người trong tranh đang làm gì?
+ Vì sao họ lại nghiêm trang khi chào cờ?.
- Yêu cầu môt số nhóm trình bày
- GV kết luận.
- GV nêu yêu cầu bài tập 3
- Cho HS tự làm bài
- GV sửa sai
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
- HS tự xử lý
- Chú ý
- Nhắc lại tên bài
- Hát
- HS lắng nghe yêu cầu thảo luận
+ Các bạn đang làm quen với nhau
- Thảo luận, trình bày
* Hát
- Quan sát tranh, thảo luận 
+Đang chào cờ
- Trình bày trước lớp
- Chú ý
- Lắng nghe
- HS tự làm bài tập
- Liên hệ
Thứ ngày tháng năm 200 
Tiếng Việt
Bài 48 : in - un
I. Mục tiêu
	- HS đọc và viết được :in, un, đèn pin, con giun ; từ và câu ứng dụng.
	- Viết được : in, un, đèn pin , con giun.
	- Luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề :Nói lời xin lỗi.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
c.Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng dụng: áo len, khen ngợiNhà Dế Mèn ở gần
- Nhận xét, ghi điểm.
- Cho HS quan sát tranh, thảo luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV.in, un
* Nhận diện vần
- Vần “in” được tạo nên từ những âm nào?
- Yêu cầu HS so sánh en - in
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hướng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âm- vần trong tiếng “pin”.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
un ( tương tự)
- Lưu ý: so sánh in- un
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc:
ủn à ủn ỉn
Chín chú lợn con
Ăn đã no tròn
Cả đàn đi ngủ
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+Bạn HS đi học muộn phải nói thế nào với cô giáo?
+ Em nói lời xin lỗi vào những khi nào?
* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng: áo len, khen ngợiNhà Dế Mèn ở gần
- Quan sát tranh, thảo luận tìm vần: in, un
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Ghép vần in
- Âm i đứng trước âm n đứng sau.
- Giống n khác âm e – i
- Chú ý: i – n- in
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
- Ghép âm p đứng trước vần in đứng sau
- Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
un(tương tự)
 Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Nói lời xin lỗi
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ cô giáo, lớp học
+ Phải nói lời xin lỗi.
+ HS tự trả lời
.
* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh
Toán
Tiết 47 : PHéP TRừ TRONG PHạM VI 6
I.Mục tiêu
Giúp HS :
Thuộc bảng trừ , biết làm tính trừ trong phạm vi 6 .
Biết viết phép tính thchs hợp với tình huống trong hình vẽ.
Làm bài tập : 1, 2, 3(cột 1, 2), 4.
II. Chuẩn bị
	-GV: vật thật, tranh minh hoạ, que tính
	- HS: que tính, vở bài toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
a. Giới thiệu bài
b.HĐ1: giới thiệu bảng trừ trong phạm vi 6
* Trò chơi giữa tiết
c. HĐ2:Thực hành
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Gọi HS làm bài 
- Nhận xét, sửa sai
- Giới thiệu bài, ghi bảng
* Hướng dẫn HS phép trừ: 6 – 1= 5, 6 – 5 =1
- Hướng dẫn HS quan sát tranh nêu bài toán
- Gợi ý HS cách trả lời 6 hình tam giác bớt một hình còn lại 5 hình. 6 bớt 1 còn 5.
- Giới thiệu phép trừ: 6 – 1 = 5
* Hướng dẫn HS phép trừ khác trong phạm vi 6 tương tự
- Cho HS ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6
* Hát tự do
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán và cách làm.
- Cho HS làm bài, GV sửa sai
- Hướng dẫn HS làm tính trừ 
- GV sửa sai, nhận xét mối quan hệ giữa phép + và phép –
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán và cách làm.
- Cho HS làm bài, GV sửa sai
-Hướng dẫn quan sát tranh và nêu bài toán
- Hướng dẫn hình thành phép tính
- Cho HS đặt phép tính, GV sửa sai.
* Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Cho HS đọc bảng trừ trong phạm vi 6
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
5 – 3 = 2 3 + 3 = 6
4 – 1 = 3 4 + 1 + 1= 6
- Nhắc lại tên bài
- Có 6 hình tam giác, bớt đi một hình, còn lại mấy hình?
- Nhắc lại:6 bớt 1 còn 5
- Đọc, viết : 6 - 1= 5
* Tương tự
- Ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6
* Hát, múa
- Điền kết quả vào phép tính : 2 – 1= 1
 3 – 1 = 2
- HS tự làm bài
5 + 1 = 6
6 - 1 = 5
6 – 5 = 1
- HS tính nhẩm, viết kết quả
- Nêu bài toán
6 – 1=5
6 – 2 = 4
* Các nhóm thi đua
- Cá nhân, đồng thanh
- Chú ý
Tự nhiên- xã hội
Bài 12 : NHà ở
I. Mục tiêu 
Giúp HS biết:
	- HS nói địa chỉ nhàỏơ và kể được tên một số đồ dùng trong nhà của mình.
	- Nhận biết được nhà ở và các đồ dùng gia đình phổ biến ở vùng nông thôn , thành thị , miền núi.
II. Chuẩn bị
	- GV: Tranh minh hoạ
	- HS: Vở bài tập TN-XH
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
Giới thiệu bài
* Khởi động
HĐ: Thảo luận nhóm đôi
Mục tiêu: HS biết các loại nhà khác nhau
* Trò chơi giữa tiết
c.HĐ 3: Thảo luận nhóm 4
Mục tiêu: HS biết kể tên những đồ dùng trong gia đình
d.HĐ2: Vẽ tranh ngôi nhà
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Gọi HS trả lời một số câu hỏi:
+ Hãy kể về gia đình em?
- GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài, ghi bảng
- Cho HS hát 
- Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi:quan sát tranh và trả lời câu hỏi
+ Ngôi nhà này ở đâu?
+ Bạn thích ngôi nhà nào? Vì sao?
- Gọi các nhóm trình bày
- GV kết luận
* Tổ chức cho HS hát 
- Chia nhóm và nêu yêu cầu thảo luận
- Quan sát, hướng dẫn
- Gọi một số đại diện các nhóm trình bày.
- GV kết luận
- Cho HS hình dung và vẽ tranh về ngôi nhà của mình.
- Gọi HS kể về ngôi nhà mình vẽ
- GV kết luận:Nhà mỗi bạn rất khác nhau...
- Liên hệ thực tế
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định chỗ ngồi
+ HS tự trả lời
- Chú ý, nhắc lại tên bài.
- Hát tập thể
- HS thảo luận nhóm đôi
+ ở nông thôn, thành phố
+ HS tự thảo luận và trả lời.
- Một số nhóm trình bày
* Hát tập thể
- Chia nhóm bốn, thảo luận kể tên những đồ dùng có trong hai bức tranh.
- Trình bày: ghế, giường, tủ, bếp
- Vẽ tranh về ngôi nhàmình đang ở.
+ HS tự trả lời
- Liên hệ thực tế
- Lắng nghe
Thứ ngày tháng năm 200
 Tiếng Việt
 Bài 49 : iên - yên
I. Mục tiêu
	- HS đọc và viết được :iên, yên, đèn điện, con yến ; từ và câu ứng dụng.
	- Viết được : iên, yên , đèn điện , con yến.
	- Luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề :Biển cả.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng dụng: nhà in, xin lỗiủn à ủn ỉn
- Nhận xét, ghi điểm.
- Cho HS quan sát tranh, thảo luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GV.iên, yên
* Nhận diện vần
- Vần “iên” được tạo nên từ những âm nào?
- Yêu cầu HS so sánh en - iên
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hướng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âm- vần trong tiếng “điện”. 
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.y
yên(tương tự)
- Lưu ý: so sánh iên- yên
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+Yêu cầu HS nói những điều em biết về biển.
* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng: nhà in, xin lỗiủn à ủn ỉn
- Quan sát tranh, thảo luận tìm vần: iên, yên
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Âm iê đứng trước âm n đứng sau.
- Ghép vần iên
- Giống n khác âm e – iê
- Chú ý: iê – n-iên
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
- Ghép âm đ đứng trước vần iên đứng sau, dấu nặng dưới âm ê
- Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
yên (tương tự)
 Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc :Biển cả.
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ cảnh ở biển
+ HS tự luyện nói
* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh
Toán
Tiết 48 : LUYệN TậP
I. Mục tiêu
Giúp HS củng cố về:
	- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6.
	- Làm bài tập 1(dòng 1) ,2 (dòng 1) ,3 (dòng 1) ,4 (dòng 1) , 5.
II. Chuẩn bị
	- GV: đồ dùng dạy học Toán
	- HS: SGK, vở BT Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
a.Giới thiệu bài
b.Luyện tập 
Bài 1
Bài 2
* Trò chơi giữa tiết
Bài 3
Bài 4
Bài 5
4. Củng cố, dặn dò
- ổn định lớp
- Yêu cầu HS làm bài tập
- GV nhận xét, ghi điểm.
- Giới thiệu bài, ghi bảng
HƯớNG DẫN HS LàM BàI TậP
- Gọi HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS tự làm bài, đọc kết quả.
- GV hướng dẫn HS nhận xét.
- Hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài toán
- Cho HS làm bài. 
- GV sửa sai,hướng dẫn HS nêu kết luận: nếu thay đổi vị trí các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi.
* Thi làm cho bằng nhau
-Hướng dẫn HS điền dấu thích hợp
- Cho HS làm bài theo nhóm
- GV sửa bài
- Hướng dẫn HS cách tìm một số chưa biết trong phép tính từ 2 số đã cho.
- Cho HS làm bài
- GV sửa bài.
- Hướng dẫn HS quan sát tranh, nêu bài toán tương ứng từng tranh.
- Cho HS viết, đọc kết quả
- GV sửa bài
* Trò chơi: Làm tính nhanh
- Dặn dò, nhận xét tiết học
- ổn định chỗ ngồi
 6- 4 = 2 6 - 1 = 5
6- 2 > 6- 3 5 – 5 <1
- Nhắc lại tên bài
- Tính và viết kết quả
- HS làm bài, đọc kết quả
- HS chú ý
- HS tự làm bài
1 + 3 + 2 = 6
3 + 1 + 2 = 6
- Nhắc lại
* Thi làm cho bằng nhau
- HS thảo luận làm theo nhóm:
5- 3 = 2
- HS làm bài
- Quan sát tranh nêu bài toán.
4 + 2 = 6 2 + 4 = 6
6 – 2 = 4 6 – 4 = 2
* Thi đua giữa các nhóm
Thứ ngày tháng năm 200 
Tiếng Việt
Bài 50 : uôn - ươn
I. Mục tiêu
	- HS đọc và viết được :uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai ; từ vàcâu ứng dụng.
	- Viết được : uôn , ươn, chuồn chuồn , vươn vai .
	- Luyện nói từ 2 đến 3 câu theo chủ đề :Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào.
II. Chuẩn bị
	- GV: tranh minh hoạ, bìa ghi vần
	- HS: SGK, bộ đồ thực hành TV, vở bài tập TV
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
TIếT 1
a.Giới thiệu bài
b.Hđ1: Dạy vần
* Trò chơi giữa tiết
Nghỉ giữa tiết
TIếT 2
c.Hđ2: Luyện tập
* Trò chơi giữa tiết
4.Củng cố, dặn dò
- ổn định tổ chức lớp
- Gọi HS đọc từ và câu ứng dụng: 
- Nhận xét, ghi điểm.
- Cho HS quan sát tranh, thảo luận tìm vần mới
- GV giới thiệu, ghi bảng
- Cho HS đọc theo GVuôn, ươn
* Nhận diện vần
- Vần “uôn” được tạo nên từ những âm nào?
- Yêu cầu HS so sánh uôn-ôn
* Đánh vần và đọc trơn
- GV hướng dẫn HS đánh vần
- Cho HS đánh vần
- Yêu cầu HS tìm vị trí các âm- vần trong tiếng “chuồn”.
- Cho HS đánh vần , đọc trơn tiếng, từ khoá.
- GV chỉnh sửa.
 ươn( tương tự)
- Lưu ý: so sánh uôn- ươn
* Tổ chức cho HS thi tìm vần
* Đọc từ ngữ ứng dụng
- Gọi 2-3 HS đọc
- GV giải thích nghĩa từ, đọc mẫu
- Cho HS đọc
* Viết
- GV viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết: vần, tiếng, từ.
- Cho HS viết bảng con, GV chỉnh sửa.
Nghỉ giữa tiết
* Luyện đọc
- Yêu cầu HS đọc từ khoá, từ ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng
+ Hướng dẫn HS nhận xét tranh minh hoạ.
+ Cho HS đọc
+ GV sửa sai, đọc mẫu
+ Cho HS đọc
* Luyện viết
- Cho HS viết vở tập viết, GV quan sát, nhắc nhở
* Hát tự do
* Luyện nói
- Yêu cầu HS đọc tên bài luyện nói
- Đặt câu hỏi hướng dẫn HS luyện nói theo tranh minh hoạ.
+ Tranh vẽ gì?
+ Các con này đều ăn gì?
+ Chúng đều sống ở đâu?
* Trò chơi: thi xếp vần
- Cho HS đọc lại bài
- Dặn dò, nhận xét tiết học.
- ổn định
- Đọc từ và câu ứng dụng:
- Quan sát tranh, thảo luận tìm vần: uôn, ươn
- Nhắc lại tên bài
- Đọc theo GV
- Ghép vần uôn
- Âm uô đứng trước âm n đứng sau.
- Giống n khác âm uô - ô
- Chú ý: uô- n- uôn
- Lớp: 1- 2 lần 
 Nhóm: 4 nhóm
 Cá nhân : 10 em
- Ghép âm ch đứng trước vần uôn đứng sau, dấu huyền trên đầu âm ô
- Cá nhân: 8 em
 Nhóm : 6 nhóm
 Lớp:2 lần
ươn(tương tự)
 Thi tìm vần
- Đọc cá nhân
- Chú ý
- Lớp, nhóm, cá nhân
- Chú ý
-Thực hành viết bảng con
Nghỉ giữa tiết
- Thi đọc giữa các nhóm
- Nhận xét tranh
+ Cá nhân:3 – 5 em
 Nhóm: 4- 6 nhóm
 Lớp: 2 lần
+ Lắng nghe
- 2- 3 HS
- Thực hành viết vở
* Hát
- Đọc : Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào.
- Luyện nói theo hướng dẫn
+ Vẽ chuồn chuồn, châu chấu, cào cào 
+ Ăn cỏ
+ ở những bãi cỏ
.
* Thi xếp vần
- Cá nhân, đồng thanh
Thủ công
Bài 12 : ÔN Kỹ Thuật xé dán giấy
I. Mục tiêu
	- HS được củng cố được kĩ năng xé, dán giấy.
	- Xé dán được ít nhất một trong các hình đã học . Đường xé ít răng cươ . Hình dán tương đối phẳng.
	- HS khéo tay : 
+ Xé dán được ít nhất 2 hình trong các gình đã học . Hình dán cân đối , phẳng . Trình bày đẹp .
	 + Khuyến kích xé, dán thêmnhững sản phẩm mới có sáng tạo . 
II. Chuẩn bị
	- GV: các hình xé, dán mẫu
	- HS: giấy màu, hồ dán, vở
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Nội dung dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.ổn định tổ chức
2.Kiể

File đính kèm:

  • docTuan 12 moi.doc