Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Tuần 19 đến tuần 22

doc9 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 11/10/2018 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 môn Đạo đức - Tuần 19 đến tuần 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 02 tháng 01 năm 2012
Môn : Đạo đức
Tuần 19 tiết 19
LỄ PHÉP, VÂNG LỜI
THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
I. Mục tiêu :
- Nêu được một số biểu hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
- Biết vì sao phải lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
- Thực hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
- Hs khá giỏi : 
+ Hiểu được thế nào là lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
+ Biết nhắc nhở các bạn lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
II. Các kỹ năng sống được giáo dục :
- Kỹ năng giao tiếp / ứng xử lễ phép với thầy, cô giáo.
III. Các kỹ thuật dạy học :
- Thảo luận nhóm.
- Động não.
- Đóng vai.
IV. Đồ dùng :
- Vở bài tập Đạo đức 1.
- Tranh minh hoạ sgk.
- Điều 28 Công ước quốc tế về quyền trẻ em..
V. Các hoạt động dạy học :
Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của Hs
A. Ổn định :
B. Kiểm tra :
+ Tiết trước học bài gì?
- Gv kiểm tra sự chuẩn bị của hs
- Gv nhận xét nhắc nhở
C. Bài mới :
1. Khám phá :
- Giới thiệu bài : Thầy cô giáo là những người không quản khó nhọc, chăm sóc dạy bảo các em. Như vậy các em phải làm gì để đền đáp công ơn đó. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài : Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo.
- Gv ghi tựa bài lên bảng
2. Kết nối :
a. Hoạt động 1 : Đóng vai
- Yêu cầu hs quan sát hình minh hoạ bài tập 1
+ Các em cần làm gì khi gặp thầy, cô giáo?
+ Cần làm gì khi nhận hoặc đưa sách vở cho thầy cô giáo?
- Gv nhận xét chốt lại : Khi gặp thầy cô giáo chúng ta cần chào hỏi lễ phép. Khi nhận hoặc đưa vật gì từ tay thầy cô giáo cần đưa bằng hai tay. Lời nói khi đưa : Thưa thầy (cô) đây ạ! Lời nói khi nhận : Em cám ơn thầy (cô) ạ! 
3. Thực hành :
b. Hoạt động 2 : Hs thảo luận bài tập 2
- Gv hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu hs thảo luận theo nhóm đôi tô màu hình vẽ
- Hết thời gian mời các nhóm trưng bày sản phẩm
- Gv nhận xét tuyên dương
+ Tại sao em tô màu vào quần áo bạn đó?
- Gv nhận chốt lại : Thầy cô giáo đã không quản khó nhọc chăm sóc dạy dỗ các em. Để tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo các em cần phải lễ phép, lắng nghe, làm theo lời thầy cô dạy bảo.
4. Vận dụng :
+ Các em vừa học xong bài gì?
+ Khi gặp thầy cô giáo chúng ta cần làm gì?
- Gv nhận xét - Liên hệ giáo dục hs
- Dặn hs về nhà xem lại bài và chuẩn bị tiết 2
- Gv nhận xét tiết học.
Hát 
Hs nêu tên bài học
Hs theo dõi
Hs theo dõi
Hs nêu tên bài học
Hs quan sát hình
Hs trả lời nhận xét
Hs trả lời nhận xét
Hs lắng nghe
Hs theo dõi
Hs thảo luận
Thực hiện yêu cầu
Hs nhận xét
Hs trả lời nhận xét
Hs lắng nghe
Hs nêu tên bài
Hs trả lời nhận xét
Hs theo dõi
* Rút kinh nghiệm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2012
Môn : Đạo đức
Tuần 20 tiết 20 
LỄ PHÉP, VÂNG LỜI
THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
I. Mục tiêu :
- Nêu được một số biểu hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
- Biết vì sao phải lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
- Thực hiện lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
- Hs khá giỏi : 
+ Hiểu được thế nào là lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
+ Biết nhắc nhở các bạn lễ phép với thầy giáo, cô giáo.
II. Các kỹ năng sống được giáo dục :
- Kỹ năng giao tiếp / ứng xử lễ phép với thầy, cô giáo.
III. Các kỹ thuật dạy học :
- Thảo luận nhóm.
- Động não.
- Đóng vai.
IV. Đồ dùng :
- Vở bài tập Đạo đức 1.
- Tranh minh hoạ sgk.
V. Các hoạt động dạy học :
Tiết 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của Hs
A. Ổn định :
B. Kiểm tra :
+ Tiết trước học bài gì?
+ Khi gặp thầy cô giáo chúng ta cần làm gì?
- Gv nhận xét tuyên dương
C. Bài mới :
1. Khám phá :
- Giới thiệu bài : Thầy cô giáo là những người không quản khó nhọc, chăm sóc dạy bảo các em. Như vậy các em phải làm gì để đền đáp công ơn đó. Bài học hôm nay giúp chúng ta hiểu ra điều đó.
- Gv ghi tựa bài lên bảng
2. Thực hành :
a. Hoạt động 1 : Đóng vai
- Gv chia lớp thành 6 nhóm
- Yêu cầu hs thảo luận đóng vai tình huống bài tập 1 
- Gv theo dõi, giúp đỡ
- Hết thời mời đại diện nhóm trình bày
- Gv nhận xét tuyên dương
+ Các em cần làm gì khi gặp thầy, cô giáo?
+ Cần làm gì khi nhận hoặc đưa sách vở cho thầy cô giáo?
- Gv nhận xét chốt lại : Khi gặp thầy cô giáo chúng ta cần chào hỏi lễ phép. Khi nhận hoặc đưa vật gì từ tay thầy cô giáo cần đưa bằng hai tay. Lời nói khi đưa : Thưa thầy (cô) đây ạ! Lời nói khi nhận : Em cám ơn thầy (cô) ạ! 
b. Hoạt động 2 : Hs thảo luận bài tập 2
- Gv hướng dẫn mẫu
- Yêu cầu hs thảo luận theo nhóm đôi tô màu hình vẽ
- Hết thời gian mời các nhóm trưng bày sản phẩm
- Gv nhận xét tuyên dương
+ Tại sao em tô màu vào quần áo bạn đó?
- Gv nhận chốt lại : Thầy cô giáo đã không quản khó nhọc chăm sóc dạy dỗ các em. Để tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo các em cần phải lễ phép, lắng nghe, làm theo lời thầy cô dạy bảo.
3. Vận dụng :
+ Các em vừa học xong bài gì?
+ Khi gặp thầy cô giáo chúng ta cần làm gì?
- Gv nhận xét - Liên hệ giáo dục hs
- Dặn hs về nhà xem lại bài và chuẩn bị tiết 2
- Gv nhận xét tiết học.
Hát 
Hs nêu tên bài học
Hs trả lời nhận xét
Hs theo dõi
Hs theo dõi
Hs nêu tên bài học
Hoạt động nhóm
Thực hiện yêu cầu
Hs trình bày
Hs nhận xét
Hs trả lời nhận xét
Hs trả lời nhận xét
Hs lắng nghe
Hs theo dõi
Hs thảo luận
Thực hiện yêu cầu
Hs trả lời nhận xét
Hs lắng nghe
Hs nêu tên bài
Hs trả lời nhận xét
Hs theo dõi
* Rút kinh nghiệm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ hai ngày 16 tháng 01 năm 2012
Môn : Đạo đức
Tuần 21 tiết 21 
EM VÀ CÁC BẠN
I. Mục tiêu :
- Bước đầu biết được : Trẻ em cần được học tập, được vui chơi và được kết bạn bè.
- Biết cần phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ bè bạn trong học tập và trong vui chơi.
- Đoàn kết thân ái với bạn bè xung quanh.
- Hs khá giỏi : 
+ Biết nhắc nhở các bạn phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ nhau trong học tập và trong vui chơi.
II. Các kỹ năng sống được giáo dục :
- Kỹ năng thể hiện sự tự tin, tự trọng trong quan hệ với bạn bè.
- Kỹ năng giao tiếp / ứng xử với bạn bè.
- Kỹ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè.
III. Các kỹ thuật dạy học :
- Thảo luận nhóm.
- Trình bày 1 phút.
- Đóng vai.
IV. Đồ dùng :
- Vở bài tập Đạo đức 1.
- Tranh minh hoạ sgk.
- Bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết
- Mỗi hs 3 bông hoa để chơi trò choi : Tặng hoa.
V. Các hoạt động dạy học :
Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của Hs
A. Ổn định :
B. Kiểm tra :
+ Tiết trước học bài gì?
+ Khi gặp thầy cô giáo chúng ta cần làm gì?
+ Khi nhận hoặc đưa vật từ thầy cô giáo ta phải làm thế nào?
- Gv nhận xét tuyên dương
C. Bài mới :
1. Khám phá :
- Giới thiệu bài : Khi vào lớp một các em đã được làm quen với nhiều bạn. Như vậy là bạn bè với nhau thì chúng ta cần đối xử với nhau như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài : Em và các bạn.
- Gv ghi tựa bài lên bảng
2. Kết nối :
a. Hoạt động 1 : Chơi trò chơi : Tặng hoa
- Gv nêu cách chơi : Mỗi em chọn 3 bạn trong lớp mà mình thích được cùng học cùng chơi nhất và viết tên bạn vào bông hoa bằng giấy màu để tặng cho bạn. Sau đó các em sẽ bỏ hoa vào bình hoa.
- Gv hướng dẫn hs chơi thử
- Yêu cầu hs thực hiện trò chơi 
- Gv nhận xét tuyên dương : Chon 3 bạn được tặng hoa nhiều nhất khen và tặng quà cho bạn đó.
3. Thực hành :
b. Hoạt động 2 : Đàm thoại
+ Các em có thích được tặng nhiều hoa như bạn không?
- Gv nhận xét tuyên dương : Thế tại sao những bạn đó được tặng nhiều hoa chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.
+ Ai đã tặng hoa cho bạn A, bạn B, bạn C?
+ Vì sao em lại tặng hoa cho các bạn này?
- Gv nhận chốt lại : Ba bạn được tặng hoa nhiều nhất vì đã biết cư xử tốt với các bạn khi học cũng như khi chơi.
c. Hoạt động 3 : Quan sát tranh
- Yêu cầu hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi
+ Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
+ Chơi, học một mình vui hơn hay có các bạn cùng học cùng chơi sẽ vui hơn?
+ Muốn có nhiều bạn cùng học, cùng chơi em phải đối xử với bạn như thế nào?
- Gv nhận xét kết luận : Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi và tự do kết bạn. Có bạn cùng học, cùng chơi sẽ vui hơn chỉ có một mình. Muốn có nhiều bạn ta phải biết đối xử tốt với các bạn.
d. Hoạt động 4 : Thảo luận
- Gv chia lớp thành 6 nhóm nhỏ
- Yêu cầu hs quan sát tranh thảo luận theo gợi ý
+ Các em cho biết tranh nào nên làm và tranh nào không nên làm?
- Gv theo dõi giúp đỡ
- Hết thời gian gọi hs trình bày kết quả
- Gv nhận xét kết luận : Tranh 1, 3, 5, 6 là hành vi nên làm. Còn tranh 2, 4 là hành vi không nên làm khi cùng học và cùng chơi.
4. Vận dụng :
+ Các em vừa học xong bài gì?
+ Muốn có nhiều bạn cùng học, cùng chơi em phải đối xử với bạn như thế nào?
- Gv nhận xét - Liên hệ giáo dục hs
- Dặn hs về nhà xem lại bài và chuẩn bị tiết 2
- Gv nhận xét tiết học.
Hát 
Hs nêu tên bài học
Hs trả lời nhận xét
Hs trả lời nhận xét
Hs theo dõi
Hs theo dõi
Hs nêu tên bài học
Hs lắng nghe
Hs chơi thử
Thực hiện yêu cầu
Hs nhận xét
Hs trả lời nhận xét
Hs lắng nghe
Hs trả lời nhận xét
Hs trả lời nhận xét
Hs lắng nghe
Thực hiện yêu cầu
Hs trả lời nhận xét
Hs trả lời nhận xét
Hs trả lời nhận xét
Hs lắng nghe
Hoạt động nhóm
Hs thảo luận
Hs trình bày
Hs lắng nghe
Hs nêu tên bài
Hs trả lời nhận xét
Hs theo dõi
* Rút kinh nghiệm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ hai ngày 30 tháng 01 năm 2012
Môn : Đạo đức
Tuần 22 tiết 22 
EM VÀ CÁC BẠN
I. Mục tiêu :
- Bước đầu biết được : Trẻ em cần được học tập, được vui chơi và được kết bạn bè.
- Biết cần phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ bè bạn trong học tập và trong vui chơi.
- Đoàn kết thân ái với bạn bè xung quanh.
- Hs khá giỏi : 
+ Biết nhắc nhở các bạn phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ nhau trong học tập và trong vui chơi.
II. Các kỹ năng sống được giáo dục :
- Kỹ năng thể hiện sự tự tin, tự trọng trong quan hệ với bạn bè.
- Kỹ năng giao tiếp / ứng xử với bạn bè.
- Kỹ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè.
III. Các kỹ thuật dạy học :
- Thảo luận nhóm.
- Trình bày 1 phút.
- Đóng vai.
IV. Đồ dùng :
- Vở bài tập Đạo đức 1.
- Tranh minh hoạ sgk.
- Bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết
- Bút màu giấy vẽ.
V. Các hoạt động dạy học :
Tiết 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của Hs
A. Ổn định :
B. Kiểm tra :
+ Tiết trước học bài gì?
+ Muốn có nhiều bạn cùng học, cùng chơi em phải đối xử với bạn như thế nào?
- Gv nhận xét tuyên dương
C. Bài mới :
1. Khám phá :
- Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiếp bài : Em và các bạn.
- Gv ghi tựa bài lên bảng
2. Thực hành :
a. Hoạt động 1 : Đóng vai
- Gv chia lớp thành 5 nhóm
- Yêu cầu hs quan sát tranh và chọn 1 tronh 4 tính huống đóng vai
- Gv theo dõi giúp đỡ
- Yêu cầu hs các nhóm đóng vai trước lớp
- Gv nhận xét tuyên dương 
+ Em thấy thế nào khi đượpc bạn đối xử tốt?
+ Khi em cư xử tốt với bạn em thấy thế nào?
- Gv nhận chốt lại : Cư xử tốt với bạn là đem lại niềm vui cho bạn và cho chính mình. Em sẽ được các bạn yêu quý và có thêm nhiều bạn.
b. Hoạt động 2 : Vẽ tranh về chủ để bạn em.
- Gv gợi ý : Các em hãy vẽ một bạn mà em yêu thích.
- Yêu cầu hs thực hành vẽ vả trưng bày sản phẩm
- Gv nhận xét tuyên dương : Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi và tự do kết bạn. Có bạn cùng học, cùng chơi sẽ vui hơn chỉ có một mình. Muốn có nhiều bạn ta phải biết đối xử tốt với các bạn
3. Vận dụng :
+ Các em vừa học xong bài gì?
+ Muốn có nhiều bạn cùng học, cùng chơi em phải đối xử với bạn như thế nào?
- Gv nhận xét - Liên hệ giáo dục hs
- Dặn hs về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau
- Gv nhận xét tiết học.
Hát 
Hs nêu tên bài học
Hs trả lời nhận xét
Hs theo dõi
Hs theo dõi
Hs nêu tên bài học
Hoạt động nhóm
Thực hiện yêu cầu
Hs đóng vai
Hs nhận xét
Hs trả lời nhận xét
Hs trả lời nhận xét
Hs lắng nghe
Hs lắng nghe
Thực hiện yêu cầu
Hs theo dõi
Hs nêu tên bài học
Hs trả lời nhận xét
Hs theo dõi
* Rút kinh nghiệm : ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDao duc.doc
Đề thi liên quan