Đề và đáp án thi chọn học sinh giỏi cấp trường Toán Lớp 3 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Tiên Hưng

doc6 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề và đáp án thi chọn học sinh giỏi cấp trường Toán Lớp 3 - Năm học 2008-2009 - Trường Tiểu học Tiên Hưng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đáp án thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2008 – 2009
Môn: Toán 3
Bài 1: Tính nhanh
Tính tổng các số lẻ từ 1 đến 20.
Tính tổng các số chẵn từ 2 đến 18.
Giải
Các số lẻ từ 1 đến 20 là: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Tổng của chúng là:
	1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17+ 19
	=(1 + 19) + (3 + 17) + (5 + 15) + (7 + 13) + (9 + 11)
	= 20	 + 20	 + 20	+ 20	 + 20
	= 100
Các số chẵn từ 2 đến 18 là: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Tổng của chúng là:
	2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18
	= (2 + 18) + (4 + 16) + (8 + 12) + 10
	= 20	 + 20	 + 20	+ 10
	= 90
Bài 2: Hiện nay tổng số tuổi của bố và của con là 46 tuổi. Bốn năm nữa bố hơn con 30 tuổi . Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?
Giải
Bố luôn luôn hơn con 30 tuổi
Tuổi con hiện nay là: (46 – 30) :2 = 8 (tuổi)
Tuổi bố hiện nay là: 46 – 8 = 38 (tuổi)
	Đáp số:
Bài 3: Một phép chia có số chia bằng 8 và số dư bằng 6 . Muốn thương của phép chia giảm 2 đơn vị thì phải bớt số bị chia nhiều nhất đi bao nhiêu đơn vị? ít nhất bao nhiêu đơn vị?
Giải
 	Phép chia có số bị chia bằng 8, số dư bằng 6.
Muốn thương của phép chia giảm đi 2 đơn vị thì phải bớt nhiều nhất ở số bị chia đi là:
	8 x 2+ 6 = 22(đơn vị)
Muốn thương của phép chia giảm đi 2 đơn vị thì phải bớt ít nhất ở số bị chia là:
	22 – 7 = 15(đơn vị)
Bài 4: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới bằng 5 lần số ban đầu. 
Giải:
	Gọi số ban đầu là ab, khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì số đó tăng thêm 200 đơn vị.
 Ta coi số ban đầu là ab là một phần thì 2ab là 5 phần như thế.
200
	Số ban đầu:
Số mới: 
1
3
Số ban đầu là: 	200: 4 = 50
Bài 5: Có 2 kệ sách, cô giáo cho lớp 3A mượn 	số sách của hệ thứ nhất, cho lớp 
1
5
3B mượn số sách của kệ thứ hai, như thế mỗi lớp đều được mượn 30 quyển . Hỏi 
2 kệ sách có tất cả bao nhiêu quyển ?
Giải:
Số sách của kệ thứ nhất là: 30 x 3 = 90 (quyển)	
1
3
Số sách của kệ thứ hai là: 30 x 5 = 150 (quyển)
Bài 6: Dũng có 48 quyển sách, Minh có số sách bằng số sách của Dũng . Hỏi 
Dũng phải chuyển cho Minh bao nhiêu quyển sách để hai bạn có số sách bằng nhau?
Giải:
Số sách của Minh là: 48:3 = 16 (quyển)
Tổng số sách của hai bạn là: 48 + 16 = 64 (quyển)
Nếu chia đều 64 quyển sách cho 2 bạn thì mỗi bạn có:
 64 : 2 = 32 (quyển)
Để hai bạn có số sách bằng nhau thì Dũng phải chuyển cho Minh :
 48 – 32 = 16 (quyển)
Bài 7: Một cơ quan dự định thuê một số xe khách chở 192 công nhân đi du lịch . Đến lúc đi lại vắng hết 12 người, nên mỗi xe chở bớt đi 3 người . Hỏi mỗi xe khách chở bao nhiêu người? Có bao nhiêu xe?
Giải:
Số xe khách được thuê là:
 12 : 3 = 4 (xe)	
Mỗi xe chở được số người là:
 (192 - 12) : 4 = 45 (người)
 Đáp số: 45 (người)
 4 (xe)
Bài 8: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 8m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta mở rộng thêm chiều dài 2m. Tìm chu vi hình chữ nhật mới.
Giải
Chiều rộng hình chữ nhật là:
8 : 2 = 4 (m)
Chu vi hình chữ nhật
( 8 + 4) x 2 = 24 (m)
Mở thêm chiều dài 2m thì chu vi là: 
24 + ( 2 + 2) = 28 (m)
Đáp số: 28 m.
Trường TH Tiên Hưng
Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2008 -2009
Môn: Toán 3
Bài 1( 3 điểm): Tính nhanh
a. Tính tổng các số lẻ từ 1 đến 20.
b. Tính tổng các số chẵn từ 2 đến 18.
Bài 2( 2 điểm): Hiện nay tổng số tuổi của bố và của con là 46 tuổi. Bốn năm nữa bố hơn con 30 tuổi . Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?
Bài 3( 3 điểm): Một phép chia có số chia bằng 8 và số dư bằng 6 . Muốn thương của phép chia giảm 2 đơn vị thì phải bớt số bị chia nhiều nhất đi bao nhiêu đơn vị? ít nhất bao nhiêu đơn vị?
Bài 4( 2 điểm): Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới bằng 5 lần số ban đầu. 
	Bài 5( 2 điểm): Có 2 kệ sách, cô giáo cho lớp 3A mượn số sách của kệ thứ nhất, cho lớp 3B mượn số sách của kệ thứ hai, như thế mỗi lớp đều được mượn 30 quyển . Hỏi 2 kệ sách có tất cả bao nhiêu quyển ?
	Bài 6( 2 điểm): Dũng có 48 quyển sách, Minh có số sách bằng số sách của Dũng . Hỏi Dũng phải chuyển cho Minh bao nhiêu quyển sách để hai bạn có số sách bằng nhau?
	Bài 7 (3 điểm) : Một cơ quan dự định thuê một số xe khách chở 192 công nhân đi du lịch . Đến lúc đi lại vắng hết 12 người, nên mỗi xe chở bớt đi 3 người . Hỏi mỗi xe khách chở bao nhiêu người? Có bao nhiêu xe?
Bài 8( 3 điểm): Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 8m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta mở rộng thêm chiều dài 2m. Tìm chu vi, diện tích hình chữ nhật mới.

File đính kèm:

  • docDe thi Toan 2.doc