Đề thi Violympic Toán Khối 2 vòng 17

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Violympic Toán Khối 2 vòng 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIOLYMPIC VÒNG 17 –lop 2
1/ 40 bạn xếp hàng đồng diễn thể dục, các bạn xếp thành 5 hàng, mỗi hàng có số bạn bằng nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy bạn?
2/ Có một số kg gạo đem đựng vào các túi nhỏ, nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì được 8tui1 và còn thừa 2kg. Hỏi số gạo đó là bao nhiêu?
3/ Lớp 2A có tất cả 36 bạn được chia đều 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?
4 /Hiện nay bố Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 63 tuổi, tính tổng số tuổi của ông nội Lan và bố Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay?
5 / Hiện nay anh 21 tuổi, em 14 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
6 / Hồng và Hà có một số con tem, sau khi Hồng cho Hà 5 con tem thì Hồng vẫn nhiều hơn Hà 8 con tem, Hỏi lúc đầu Hồng có nhiều hơn Hà mấy con tem?
7 / Hãy cho biết phải dùng ít nhất bao nhiêu chiếc túi loại 5kg ( mỗi túi chỉ đựng được 5kg) để đựng hết 38 kg gạo?
8 / Anh có nhiều hơn em 16 viên bi, hỏi nếu anh đem cho anh 10 viên bi thì bây giờ số bi của em sẽ nhiều hơn số bi của anh là bao nhiêu viên bi?
9 / Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có ba chữ số khác nhau được viết từ các số 0,1,3
10 / Tính tổng của số lớn nhất có 2 chữ số và số bé nhất có 3 chữ số.
11 / Có bao nhiêu hình tam giác 
12 / Có một số kg gạo đem đựng vào các túi nhỏ, nếu mỗi túi đựng 4 kg thì được 7 túi và còn thừa 3 kg, hỏi số gạo đó là bao nhiêu?
13 / Tìm số bé nhất có 2 chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12.
14 / Hiện nay bố Lan 38 tuổi, ông nội Lan 63 tuổi. Tính tổng số tuổi của ông nội Lan và bố Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố lan hiện nay?
15 / Có một số kg gạo, đựng vào các túi, mpoi64 túi 5 kg thì được 7 túi và còn thừa 4 kg, tính số gạo đó?
16/ / Hiện nay anh 18 tuổi , em 12 tuổi , tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay?
17 / Cần ít nhất bao nhiêu túi loại 5kg để đựng hết 22 kg gạo?
18 / Nhà bác Minh nuôi một đàn gà, trong đó số gà mái nhiều hơn số gà trống là 65 con, vừa rồi bác bán đi tất cả 15 con đều là gà trống. Hỏi trong số gà còn lại, gà mái nhiều hơn số gà trống là bao hiêu con?
19 / Hãy cho biết phải dùng ít nhất bao nhiêu chiếc túi loại 4kg để đựng hết số gạo 38 kg? 
20 / Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ số 0, 1, 3.
20 / Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ số 0 ,1 ,2
20 / Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ số 0, 2, 3.
20 / Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ số 1 ,2, 3.
20 / Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ số 1, 3, 7
20 / Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ số 0, 2, 4
21/ Vụ lúa trứơc nhà em thu hoạch được tất cả 85 kg thóc, vụ lúa này nhà em thu được nhiều hơn vụ lúa trước 100kg thóc, hỏi vụ này nhà em thu hoạch được bao nhiêu kg thóc?
22 / Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng 11?
23 / Cần ít nhất bao nhiêu loại túi 4kg để đựng 39 kg gạo?
23 / Cần ít nhất bao nhiêu loại túi 4kg để đựng 37 kg gạo?
23 / Cần ít nhất bao nhiêu loại túi 3kg để đựng 31 kg gạo?
24/ / Hòa có nhiều hơn Bình 20 viên bi, Hòa cho thêm Bình 5 viên bi. Hỏi bây giờ Hòa còn nhiếu hơn Bình bao nhiêu viên bi?
25/ Có bao nhiêu hình tam giác? 

File đính kèm:

  • docviolimpic vong 17 lop 2.doc
Đề thi liên quan