Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi Toán Lớp 2

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi Toán Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm TNNt lớp 2
Môn: Toán - Lớp 2
(Thời gian: 30 phút không kể thời gian giao đề
Số phách
......................................................................................................................................
Điểm:
Nhận xét: ..................................................................................................................................................................
Chữ kí:
GK1:....................................... 
GK2: ......................................
Số phách
Phần I :Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
1, Số gồm 5 trăm và 5 đơn vị viết là :
A, 5005
B. 550
C.505
D. 055
Bài 2: Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số là :
A, 99
B, 9
C, 10
D, 90
Bài 3: Đạt có nhiều hơn Tính 6 quả cam . Hỏi Đạt phải cho Tính mấy quả cam để số cam của hai bạn bằng nhau ? Đáp số là :
A, 6 quả
B, 4 quả
C, 2 quả
D, 3 quả
Bài 4: Tìm số còn thiếu ( ? ):
59
 38 55 21
79
 41 79 38 
?
 28 10 
Số cần điền vào dấu ( ?) là:
a. 28
b. 38
c.18
d. 41
Bài 5: Tổng của số lớn nhất có 2 chữ số và số lớn nhất có một chữ số là:
a. 99
b. 10
c. 19
d. 90
Bài 6: Số hình tứ giác có trong hình vẽ là :
a. 4 hình b. 5 hình
c. 7 hình d. 9 hình
II. Tự luận
Bài 1: ( 1 điểm) Tìm x 
a. x< 17 - 8	 b. 15 - 9 < x< 15 - 6
Bài 2 (1,5 điểm): Tính nhanh:
11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9 b. 75 - 13 - 17 + 25
Bài 3: ( 2 điểm) Có hai thùng đựng dầu , thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai là 17 lít. Nếu đổ 9 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì sau khi đổ thùng nào nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lít dầu?
Bài 4: (1,5 điểm) Hiện tại tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa tuổi ông và tuổi chau cộng lại là bao nhiêu?
Bài 5: (1 điểm) An có 15 viên bi gồm 3 loại bi xanh, bi đỏ, bi vàng. Hỏi An có thể có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi vàng ? Biết rằng số bi xanh là 4 số bi vàng nhiều hơn số bi xanh và ít hơn bi đỏ.

File đính kèm:

  • docde thi TNNT toan 2.doc