Đề thi thử tuyển sinh đại học lần II năm 2014 môn: Vật lý khối A, và khối A1 - Mã đề 161

doc4 trang | Chia sẻ: theanh.10 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử tuyển sinh đại học lần II năm 2014 môn: Vật lý khối A, và khối A1 - Mã đề 161, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
Trường THPT
(Đề thi gồm 04 trang)
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2014
Môn: VẬT LÝ khối A, và khối A1
Mã đề 161
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề
Câu1. Ánh sáng có thể giao thoa qua khe Iâng là vì ánh sáng trước đó đã bị 
	A. khúc xạ.	B. tán xạ.	C. nhiễu xạ.	D. tán sắc. 
Câu2. Tại một nơi xác định. Chu kì dao động một con lắc đơn tăng thêm 20% thì chiều dài con lắc sẽ phải
	A. tăng 22%	B. giảm 44% 	C. tăng 44%	D. tăng 20% 
Câu3. Một nguồn bức xạ điện từ đặt trong chân không phát ra một bức xạ có bước sóng λ. Bức xạ này đi vào một khối gỗ đồng tính có chiết suất tuyệt đối là n. Gọi C là tốc độ truyền bức xạ trong chân không. Tần số của bức xạ này trong khối gỗ nói trên là: 
	A. l/Cn.	B. C/l	C. nλ/C.	D. C/nl 
Câu4. Người ta dùng một loại laze CO2 có công suất P=1W để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ mổ sẽ làm cho nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Chùm laze có đường kính d=0,1mm và di chuyển với tốc độ v= 0,5cm/s trên bề mặt của mô mềm. Nhiệt dung riêng của nước: c=4,18KJ/kg.độ; nhiệt hoá hơi của nước: L= 226000J/kg, khối lượng riêng của nước D=1000kg/m2 nhiệt độ cơ thể là 370C. Chiều sâu cực đại của vết cắt là: 
	A. 5mm;	B. 3mm;	C. 4mm.	D. 4cm; 
Câu5. Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 
	A. ánh sáng màu lục.	B. ánh sáng màu vàng.
	C. ánh sáng màu đỏ.	D. ánh sáng màu tím.
Câu6. Một máy thu thanh với mạch chọn sóng có tụ điện là tụ xoay với điện dung biến thiên theo hàm bậc nhất của góc xoay. Khi góc xoay là 300 máy thu được sóng điện từ có bước sóng 30m, khi góc xoay là 3000 máy thu được sóng điện từ có bước sóng 90m. Bước sóng của sóng điện từ mà máy thu được khi góc xoay là 900 có giá trị:
	A. 50m.	B. 45m.	C. 60m.	D. 75m.
Câu7. Một notron có động năng Wn=1,1 MeV bắn vào hạt nhân Liti đứng yên gây ra phản ứng: n + Li → X+ He. Biết hạt nhân He bay ra vuông góc với hạt nhân X. Cho mn=1,00866u; mx=3,01600u ; mHe=4,0016u; mLi=6,00808u. Động năng của hạt nhân X và He lần lượt là:
	A. 0,2MeV & 0,1MeV.	B. 0,1MeV; 0,2MeV.
	C. 0,18MeV; 0,12MeV.	D. 0,12MeV; 0,18MeV.
Câu8. Chọn câu đúng. Pin quang điện là nguồn điện trong đó:
	A. năng lượng mặt trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 
	B. một quang điện trở, khi được chiếu sáng, thì trở thành máy phát điện.
	C. một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện. 
	D. quang năng được trực tiếp biến đổi thành điện năng.
Câu9. Một vật dao động điều hòa với phương trình x=10cos(2pt+p/4)+9 cm. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian bằng 12,25 chu kỳ kể từ thời điểm ban đầu, có giá trị gần với
	A. 514,1 cm.	B. 490 cm.	C. 494,1 cm.	D. 480 cm.
Câu10. Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa số hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm t2=t1 + 3T thì tỉ lệ đó là : 
	A. 8k + 7	B. k + 8	C. 8k/3	D. 8k
Câu11. Cho hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 có phương trình u1=u2 =2acos2ptt, bước sóng l, khoảng cách S1S2 =10l= 12cm. Đặt thêm nguồn phát sóng S3 có phương trình u3 = acos2ptt , trên đường trung trực của S1S2 sao cho tam giác S1S2 S3 vuông. Tại M cách trung điểm O của S1S2 một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ 5a
	A. 0,81cm	B. 0,94cm	C. 1,10cm	D. 1,20cm
Câu12. Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZLvà tụ điện có dung kháng ZC=2ZL. Vào một thời điểm khi điện áp trên điện trở và trên tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 40V và 30V thì điện áp giữa hai đầu mạch điện là:
	A. 85V	B. 55V	C. 25V	D. 155V
Câu13. Một chiếc áo bình thường có hai phần màu đỏ và màu xanh lục. Khi vào phòng chỉ có ánh sáng màu đỏ, thì người quan sát sẽ thấy áo có màu:
	A. đỏ và đen 	B. xanh lục và đen	C. xanh lục	D. đỏ
Câu14. Chọn câu trả lời đúng. Khi nói về đồng hồ dùng con lắc đơn đếm giờ: Ở một nơi có nhiệt độ không đổi thì
	A. đưa lên cao đồng hồ chạy nhanh, xuống sâu chạy chậm.
	B. đưa lên cao đồng hồ chạy chậm, xuống sâu chạy chậm.
	C. đưa lên cao đồng hồ chạy nhanh, xuống sâu chạy nhanh.
	D. đưa lên cao đồng hồ chạy chậm, xuống sâu chạy nhanh.
Câu15. Đoạn mạch xoay chiều R,L,C có cuộn thuần cảm L có giá trị thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của L thì thấy điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm lớn gấp hai lần điện áp hiệu dụng cực đại trên điện trở. Hỏi điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng trên tụ khi đó?
	A. 1/3	B. 3	C. 4	D. 4/3
Câu16. Một đoạn mạch R,L,C nối tiếp với R=20Ω, L=1.5H, C=35mF được mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng 200V và có tần số thay đổi được. Khi tần số của nguồn bằng tần số riêng của mạch thì công suất tiêu thụ trung bình trong một chu kì trong mạch là: 
	A. 2kW.	B. 4000W.	C. 2000kW.	D. 80W. 
Câu17. Một sợi dây đàn hồi AB, khi chưa có dao động AB=1,2m, đầu B được giữ cố định, đầu A gắn với một cần rung và bắt đầu dao động với phương trình: u=4cos(20pt)(cm, s), tốc độ truyền sóng trên dây là v=1,2m/s năng lượng sóng không bị mất khi truyền đi. Tại vị trí điểm M trên dây cách B 67cm ở thời điểm t=1s có biên độ dao động là:
	A. 4cm.	B. 8cm.	C. 5cm.	D. 6cm.
Câu18. Dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở thuần R=10W có biểu thức i=2cos(120pt)(A), t tính bằng giây. Nhiệt lượng Q toả ra trên điện trở trong thời gian t=2 phút là: 
	A. Q=80J.	B. Q=4800J.	C. Q=2400J.	D. Q=60J.
Câu19. Khi một vật hấp thụ ánh sáng phát ra từ một nguồn, thì nhiệt độ của vật
	A. cao hơn nhiệt độ của nguồn.	B. bằng nhiệt độ của nguồn.
	C. thấp hơn nhiệt độ của nguồn.	D. có thể có giá trị bất kì.
Câu20. Một người ngồi trên bè thấy bè dềnh lên 16 lần trong thời gian 30s và thấy khoảng cách giữa 4 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 18m. Xác định vận tốc truyền sóng:
	A. v=4,5m/s	B. v=2,25m/s	C. v=12m/s	D. v=3m/s
Câu21. Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng 1,2m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26cm, M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t, điểm M hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm N hạ xuống thấp nhất là
	A. 1/12s.	B. 11/120s.	C. 1/60s.	D. 1/120.
Câu22. Một vùng đang có 5 nguyên tử bị kích thích lên mức năng lượng E. Một photon có năng lượng E bay đến. Số photon tối đa bay ra khỏi vùng đó là: 
	A. 6	B. 2	C. 4	D. 5
Câu23. Đám khí Hyđrô gồm các nguyên tử có êlectron đang chuyển động ở quỹ đạo ứng với trạng thái kích thích thứ nhất thì nhận năng lượng từ ngoài làm các electron trong các nguyên tử này chuyển lên quỹ đạo có bán kính gấp 4 lần. Số vạch màu trên quang phổ mà đám khí Hyđrô này có thể tạo ra là
	A. 2	B. 4	C. 0	D. 6
Câu24. Cho mạch điện AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1=100W nối tiếp với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2=100W nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u = 100coswt(V). Khi mắc ampe kế có điện trở không đáng kể vào hai đầu đoạn mạch MB thì ampe kế chỉ /2 (A). Khi mắc vào hai đầu đoạn mạch MB một vôn kế điện trở rất lớn thì hệ số công suất của mạch đạt giá trị cực đại. Số chỉ của vôn kế là
	A. 100V.	B. 50 V	C. 100V.	D. 50V.
Câu25. Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân 73Li đứng yên, để gây ra phản ứng 11P + 73Li ® 2a . Biết phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt a có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Góc j tạo bởi hướng của các hạt a có thể là: 
	A. 600	B. 1600	C. 1350	D. 1200 
Câu26. Năng lượng ion hóa nguyên tử Hyđrô là 13,6eV. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là
	A. 0,1220mm; 	B. 0,5672mm;	C. 0,0913mm;	D. 0,0656mm; 
Câu27. Con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình: x=Acos(2pt/T). Tốc độ trung bình lớn nhất của con lắc khi nó chuyển động giữa hai thời điểm công suất của lực hồi phục đạt giá trị cực đại liên tiếp là:
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu28. Một động cơ không đồng bộ ba pha được mắc theo hình sao và mắc vào mạng điện ba pha hình sao với điện áp pha hiệu dụng 220V. Động cơ đạt công suất 3kW và có hệ số công suất cosj=10/11. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ.
	A. 10A.	B. 5A.	C. 2,5A.	D. 2,5A.
Câu29. Trong dãy phân rã phóng xạ có bao nhiêu hạt a và b được phát ra? 
	A. 7a và 4b	B. 4a và 8b.	C. 4a và 7b.	D. 3a và 7b.
Câu30. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k=100 N/m và vật nặng khối lượng m=400 g, được treo vào trần của một thang máy. Khi vật m đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì thang máy đột ngột chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a=5 m/s2 và sau thời gian 5s kể từ khi bắt đầu chuyển động nhanh dần đều thì thang máy chuyển động thẳng đều. Thế năng đàn hồi lớn nhất của lò xo có được trong quá trình vật m dao động mà thang máy chuyển động thẳng đều có giá trị:
	A. 0,32J	B. 0,08J	C. 0,64J	D. 0,16J
Câu31. Một đoạn mạch gồm 3 phần tử lí tưởng: điện trở thuần, cuộn cảm, tụ điện mắc nối tiếp có dòng điện xoay chiều chạy qua. Lúc đầu ZC=10ZL. Nếu đưa chậm một lõi sắt non dài bằng ống dây từ ngoài lọt vào trong lòng ống dây thì giá trị I sẽ 
	A. tăng rồi lại giảm.	B. không thay đổi.
	C. giảm rồi lại tăng.	D. giảm liên tục.
Câu32. Lò xo nhẹ có độ cứng k, một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn với quả nặng có khối lượng m. Khi m ở vị trí cân bằng thì lò xo bị dãn một đoạn Δl. Kích thích cho quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T. Xét trong một chu kì dao động thì thời gian mà độ lớn gia tốc của quả nặng lớn hơn gia tốc rơi tự do g tại nơi treo con lắc là 2T/3. Biên độ dao động A của quả nặng m là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu33. Trong vật lý hạt nhân, bất đẳng thức nào là đúng khi so sánh khối lượng prôtôn (mP), nơtrôn (mn) và đơn vị khối lượng nguyên tử u.
	A. mn > mP > u	B. mP > u > mn	C. mn u
Câu34. Đặt điện áp xoay chiều u = 100cos(wt) V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C có ZC = R. Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là
	A. 50V.	B. -50V.	C. -50V.	D. 50V.
Câu35. Một vật dao động điều hòa đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì 
	A. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm.	B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm.
	C. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.	D. vận tốc ngược chiều với gia tốc.
Câu36. Với máy biến thế lý tưởng gồm một cuộn sơ cấp và một cuộn thứ cấp cách ly. Điều nào sau đây không đúng:
	A. Hiệu suất của máy biến thế là 1.
	B. Công suất cuộn sơ cấp bằng công suất cuộn thứ cấp.
	C. Dòng điện cuộn sơ cấp và thứ cấp luôn chạy cùng chiều.
	D. Điện trở các cuộn dây được bỏ qua.
Câu37. Hai vật dao động điều hòa trên hai trục tọa độ song song, cùng chiều, cạnh nhau, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Phương trình dao động của hai vật là và . Sau khi hai vật đi ngang và ngược chiều nhau ở tọa độ x=6 cm một khoảng thời gian t=1/120(s) thì khoảng cách giữa hai vật là: 
	A. 7cm	B. 10cm	C. 14 cm	D. 8cm
Câu38. Một con lắc lò xo lí tưởng gồm vật nặng khối lượng m=100g, lò xo có độ cứng k=10N/m treo thẳng đứng, lấy p2=10, tại vị trí cân bằng người ta tác dụng cho vật một ngoại lực F=2cos(3pt)N, khi ổn định, biên độ dao động của vật là:
	A. 4m	B. 20cm	C. 36cm	D. 2m	
Câu39. Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều sao cho tia tím có góc lệch cực tiểu. Chiết suất của lăng kính đối với tia tím là nt=Ö3. Để cho tia đỏ có góc lệch cực tiểu thì góc tới phải giảm 150 . Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ có giá trị gần nhất là
	A. 1,4792	B. 1,5361	C. 1,4355	D. 1,4142
Câu40. Hai họa âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau 56Hz. Họa âm thứ ba có tần số
	A. 56Hz.	B. 168Hz.	C. 84Hz.	D. 28Hz.
Câu41. Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường đều có thẳng đứng. Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q1 và q2, con lắc thứ ba không tích điện. Chu kỳ dao động nhỏ của chúng lần lượt là T1, T2, T3 có T1 = T3/3 ; T2 = 5 T3/3. Tỉ số q1/q2 có giá trị :
	A. -9	B. –12,5	C. 3	D. 12,5
Câu42. Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?
	A. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
	B. Sóng điện từ là sóng ngang.
	C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.
	D. Sóng điện từ mang năng lượng.
Câu43. Một mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh trong đó R= 50W, đặt vào hai đầu mạch một điện áp U=120V, f¹0 thì i lệch pha với u một góc 600, công suất của mạch là: 
	A. 36W	B. 288W	C. 144W	D. 72W
Câu44. Một tụ điện có điện dung C=10-3/2p(F) được nạp một lượng điện tích nhất định. Sau đó nối 2 bản tụ vào 2 đầu 1 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=1/5p(H). Bỏ qua điện trở dây nối. Sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu giây kể từ lúc nối, năng lượng từ trường của cuộn dây bằng 3 lần năng lượng điện trường trong tụ?
	A. 4/300s	B. 1/300s	C. 1/100s	D. 5/300s
Câu45. Một nguồn sáng có công suất 2W, phát ra những sóng ánh sáng có bước sóng l=0,597mm tỏa ra đều theo khắp mọi hướng. Biết rằng mắt còn cảm nhận được ánh sáng khi có ít nhất 80photon lọt vào mắt trong mỗi giây. Coi đường kính con ngươi vào khoảng 4mm. Bỏ qua sự hấp thụ của ánh sáng bởi khí quyển. Khoảng cách xa nhất người còn trông thấy được nguồn sáng này có giá trị gần với
	A. 433km	B. 470km	C. 274km	D. 6km
Câu46. Chiếu một chùm tia sáng trắng song song có bề rộng 5cm từ không khí đến mặt khối thủy tinh nằm ngang dưới góc tới 600. Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là Ö3 và Ö2. Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh có giá trị gần nhất là: 
	A. 1,10.	B. 1,73.	C. 1,58.	D. 0,91
Câu47. Một người đứng cách nguồn âm một khoảng là x thì cường độ âm là I. Khi người đó tiến ra nguồn xa thêm một đoạn 30m thì cường độ âm giảm chỉ còn bằng I/4. Khoảng cách x ban đầu là
	A. 15m.	B. 60m.	C. 7,5m.	D. 30m.
Câu48. Chọn phát biểu sai về giao thoa sóng cơ với hai nguồn kết hợp ngược pha trên mặt nước:
	A. Trên đường nối hai nguồn, hai điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp nhau thì ngược pha với nhau.
	B. Đường trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn là gợn cực tiểu.
	C. Tập hợp các điểm dao động với biên độ cực đại trên mặt nước tạo thành họ đường Hypebol.
	D. Tập hợp các điểm dao động cùng pha trên mặt nước tạo thành họ đường Hypebol.
Câu49. Dưới ánh nắng mặt trời rọi vào, màng dầu trên mặt nước thường có màu sắc sặc sỡ là do hiện tượng:
	A. khúc xạ.	B. tán sắc.	C. giao thoa.	D. nhiễu xạ.
Câu50. Trong thí nghiệm I âng, nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng l1 và l2 có liên hệ với nhau theo tỉ lệ l2=5l1/3. Biết khoảng cách giữa hai khe a=1,5(mm), khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát D=2(m). Khoảng cách giữa vân cùng màu thứ 3 với vân trung tâm là 9(mm). Xét trong độ rộng trường giao thoa trên màn MN=15(mm), số vạch sáng quan sát được trên đoạn MN là:
	A. 28 vạch	B. 35 vạch	C. 30 vạch	D. 31 vạch

File đính kèm:

  • docThi thu DH Ly 2014 co dap an rat hay.doc