Đề thi thử học sinh giỏi 9 môn Sinh

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 07/11/2020 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử học sinh giỏi 9 môn Sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề thi thử hsg 9- năm học 2013 – 2014
Thời gian làm bài: 120 phút
A. Trắc nghiệm (2đ)
Chọn phương án trả lời đúng nhất
Câu 1: ở gà 2n = 78, một tế bào của gà đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân sẽ có
a.39 Nst kép 	b. 78 NST đơn 	c. 78NST kép 	d. 156 NST đơn
Câu 2: Trong một tế bào ch]á hai cặp gen nằm trên cùng một cặp NST, kiểu gen nào dưới đây viết không đúng
a. AB/AB	b. AB/ab	c. Ab/aB	d. Aa/aa
Câu 3: ở thế hệ F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9: 3: 3:1 thì có thể kết luận:
a. Có sự di truyền độc lập giữa các tính trạng	b. Đời con có 16 kiểu tổ hợp giao tử
c. Có sự phân li độc lập giữa các cặp gen tương ứng	 d. Mỗi bên F1 đều cho 4 loại giao tử
Câu 4: Phép lai nào sau đây cho nhiều kiểu hình ở đời con lai nhất. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn
a. AaBb x AaBb	b. AaXBXb x AaXBY	c. AaBb x AABb	d. AB/ab x Ab/aB
Câu 5: Thực sự giảm nguồn gốc NST đI một nửa xảy ra ở kì nào của giảm phân:
a. Kì sau I	b. Kì đầu I	c. Kì giữa II	d. Kì giữa I
Câu 6: Phương pháp độc đáo của Menden trong nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng di truyền là:
a. Tạo ra các dòng thuần chủng	b. Thực hiện các phép lai giống
c. Phân tích kết quả các thế hệ lai	d. Phân tích để xác định độ thuần chủng
Câu 7: Loại tế bào nào sau đây chứa NST giới tính:
a. Tế bào sinh tinh trùng	b. Tế bào sinh trứng	c. Tế bào sinh dưỡng	 
d. Tế bào sinh giao tử	e. Tất cả các tế bào trên
Câu 8: ở sinh vật giao phối, bộ NST được ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác là nhờ:
a. NST có khả năng tự nhân đôi 	b. NST có khả năng phân li
c. Quá trình nguyên phân	d. Quá trình giảm phân và thụ tinh	e. Cả a, b,c,d
B. Tự luận (18đ)
Câu 1 (3đ): 
ở gà có 2n = 78. Quan sát các tế bào sinh dưỡng đang phân bào, người ta đém được tổng số NST kép trên mặt phẳng xích đạo và số NST đơn đang phân li về hai cực của tế bào là 6630. Trong đó số NST đơn nhiều hơn số NST kép là 1170
Xác định tế bào đang nguyên phân ở kì nào?
Số lượng tế bào ở mỗi kì là bao nhiêu?
Câu 2 (4,5đ): 
1. ở những loài sinh sản hữu tính, bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ những quá trình nào? Nêu ý nghĩa của mỗi quá trình đó?
2. Nguyên nhân làm cho bộ NST đặc trưng của loài được giữ nguyên qua nguyên phân và giảm đi một nửa qua giảm phân?
3. Thế nào là hiện tượng di truyền liên kết? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập như thế nào?
Câu 3: (4,5đ)
1. Cho thế hệ ban đầu có tỉ lệ: 1AA: 2Aa: 1aa. Cho các cây này tự thụ phấn liên tục qua 4 thế hệ. Sau 4 thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu gen của quần thể sẽ ntn?
2. Bộ NST của một loài có kí hiệu như sau: AaBbDdXX
a. Hãy xác định bộ NST lưỡng bội của loài, Xác định tên loài và giới tính của loài trên?
b. Viết kí hiệu bộ NST lưỡng bội của loài ở các kì phân bào
- Kì giữa và kì cuối của nguyên phân
- Kì trước và kì cuối của giảm phân II
Câu 4(3đ)
1. So sánh quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái?
2. Cho hai kiểu gen: AaBb và AB/ab
- Tìm điểm khác nhau giữa hai kiểu gen trên?
- Làm thế nào để nhận biết hai kiểu gen đó?
Câu 5 (3đ): 
 ở một loài thực vật, người ta tiến hành thứ thân cao, chín muộn với thứ thân thấp, chín sớm thu được F1 hoàn toàn thân cao, chín sớm. Cho F1 tự thụ phấn F2 được: 249 thân cao, chín muộn: 502 thân cao, chín sớm: 253 thân thấp, chín sớm
Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2
Khi cho các cây F1 nói trên lai với cây có kiểu gen khác mà tỉ lệ kiểu hình vẫn không đổi thì cây lai với F1 có kiểu gen và kiểu hình ntn? Viết sơ đồ lai minh họa?
Cho biết cấu trúc NST không thay đổi trong giảm phân.
---------------Hết---------------

File đính kèm:

  • docde thi hsg sinh hoc 9.doc
Đề thi liên quan