Đề thi kiểm tra giữa kì II năm học: 2009 - 2010 môn: Toán học khối: 1

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra giữa kì II năm học: 2009 - 2010 môn: Toán học khối: 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG T.H LONG HÀ C 	 ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Họ và tên HS:	NĂM HỌC:2009 -2010 	 
Lớp:	 	 	MÔN: TOÁN – KHỐI: 1
ĐỀ CHÍNH THỨC
	THỜI GIAN : 40 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên
ĐỀ BÀI:
Bài 1 . Điền số thích hợp vào ô trống
10
40
60
90
	Bài 2. Tính :
a.
b. 14 + 2 +1 = 12cm + 7cm = 
 18 – 3 - 4 = 60cm – 30cm=
Bài 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống : , =
 30.50 17 + 1....... 18
 60.20 19- 7 .........15
Bài 4. Bài toán
Nhà Lan có 20 con gà, mẹ mua thêm 30 con gà nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con gà?
	Bài 5. vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm
TRƯỜNG T.H LONG HÀ C 	 ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
	KHỐI: 1	NĂM HỌC:2009 - 2010 	 
ĐỀ CHÍNH THỨC
	 	 	MÔN: TOÁN 
	ĐỀ BÀI:
	Bài 1 . Điền số thích hợp vào ô trống
10
40
60
90
	Bài 2. Tính :
a.
b. 14 + 2 +1 = 12cm + 7cm = 
 18 – 3 - 4 = 60cm – 30cm=
Bài 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống : , =
 30.50 17 + 1....... 18
 60.20 19- 7 .........15
Bài 4. Bài toán
Nhà Lan có 20 con gà, mẹ mua thêm 30 con gà nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con gà?
Bài 5. vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm
 Ngày 4 tháng 3 năm 2010
 Duyệt của BGH Người ra đề
 ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM- KIỂM TRA GKII
 ĐỀ CHÍNH THỨC
 MÔN TOÁN – LỚP 1
 NĂM HỌC 2009 – 2010
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM
Bài 1 . Điền số thích hợp vào ô trống
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Bài 2. Tính :
a. 
b. 14 + 2 +1 = 17 12cm + 7cm = 19cm
 18 – 3 - 4 = 11 60cm – 30cm= 30cm
Bài 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống : , =
 30 < 50 17 + 1 = 18
 60 > 20 19- 7 < 15
Bài 4: 
Bài giải:
Nhà Lan có tất cả là:
20+30= 50( con gà)
Đáp số: 50 con gà
* Lưu ý: học sinh ghi được phép tính nhưng sai kết quả đạt 0,5 điểm
Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm
 A 6cm B
 1 điểm
Điền đúng mỗi số đạt 0,5 điểm
4 điểm
Mỗi phép tính đúng đạt 0,5
điểm
2 điểm
Đúng mỗi dấu 0,5 điểm
2 điểm
0,5 điểm
1 điểm
0,5 điểm
1 điểm

File đính kèm:

  • docDE THI TOAN 1 GKII 0910CHINH.doc