Đề thi kiểm tra giữa học kỳ I lớp 1- Năm học 2009 - 2010 môn: Toán

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra giữa học kỳ I lớp 1- Năm học 2009 - 2010 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề thi kiểm tra giữa học kỳ I
Khối 1- năm học 2009-2010
Môn: Toán
Bảng hai chiều
 Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
Số học
1
 1
2
 3 
1
 1
1
 2
5
 7
Hình học
1
 1
1
 1
Đại lượng
1
 2
1
 2
Tổng
2
 2
2
 3
1
 1 
1
 2
1
 2
7
 10
Đề kiểm tra:
A : Trắc nghiệm khách quan : ( 3 điểm )
	* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng .
Câu 1 : Trong các số 7 ; 10 ; 9 số lớn nhất là :
	A . 7	B . 9 	C . 10
Câu 2 : Hình bên có mấy hình tam giác 
	A . 3 	B . 2	 C . 1
Câu 3 : 2 + ă = 5 . Số cần điền là :
	A . 2 	B . 3 	C . 5
 B : Trắc nghiệm tự luận : ( 7 điểm )
Câu 1 (2điểm) : Tính :
	1	3	2	5
 +	 + + +
 4	1	1	0 
  . . .
Câu 2 (2điểm) : Viết số thích hợp vào ô trống.
<
>
=
Câu 3 (2điểm) :	 	
 4..5 3 + 2.5 
 5..3 3 + 14 + 1
Câu 4 (1điểm) : Viết phép tính thích hợp :
Đáp án 
A.Trắc nghiệm tự luận( 3Điểm)
 - Mỗi ý đúng 1 điểm
Câu
1
2
3
 ý
c
a
b
B.Trắc nghiệm tự luận:
Câu 1 (2điểm) : Tính :
	1	3	2	5
 +	 + + +
 4	1	1	0 
 5 4 3 5
Câu 2 (2điểm) : Viết số thích hợp vào ô trống.
9
7
10
0
00010
0
<
>
=
Câu 3 (2điểm) :	 	
 4< ..5 3 + 2=.5 
 5> ..3 3 + 1<4 + 1
Câu 4 (1điểm) : Viết phép tính thích hợp :
 3
 +
 2
 =
 5
 Đề kiểm tra giữa học kỳ I 
Môn Tiếng việt lớp 1
 Năm học 2009 - 2010
A/ Phần kiểm tra đọc :
1. ( 2 điểm) Đọc đúng các âm: đ, ngh, kh, th, p, qu, l, h, 
2 . ( 2 điểm) đọc đúng các vần: oi, ai, ua, ưa, ia, eo, uôi, ươi.
2. ( 3 điểm) đọc đúng các từ: mùa dưa, nho khô, tỉa lá, ngà voi. 
3. ( 3 điểm) Đọc thành tiếng các câu:
 Chị Kha kẻ vở cho bé Hà và bé Lê.
 B/ Phần kểm tra viết: 
1- (2 điểm) Viết âm: l,e, r, ch, ng, m, , nh, th.
2. ( 2 điểm) viết vần: oi, ai, ôi, ơi, ua, ưa , uôi, ươi
3. ( 3 điểm) Viết từ : ngã tư, nhảy dây, củ nghệ. 
4. (3 điểm) Bài tập:
Bài 1: Nối ( 1,5 điểm)
 chữ khế
 su số
 rổ su
Bài 2: Điền ua hay ưa ( 1,5 điểm)
 ca m... bò s csổ
 Chúc các em làm bài tốt
 Người ra đề
 Hà Thị Duyên

File đính kèm:

  • docDE THI GKI- DUYEN1A.doc
Đề thi liên quan