Đề thi kiểm tra cuối kì I năm học:2009 - 2010 môn: Toán khối I

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra cuối kì I năm học:2009 - 2010 môn: Toán khối I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG T.H LONG HÀ C 	 ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Họ và tên HS:	NĂM HỌC:2009 - 2010 	 
Lớp:	 	 	MÔN: TOÁN – KHỐI I
ĐỀ CHÍNH THỨC
	THỜI GIAN :40 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên
ĐỀ BÀI:
Bài 1 . Viết các số: 2, 1, 5, 8, 10
- Theo thứ tự từ bé đến lớn :................................................	
- Theo thứ tự từ lớn đến bé :................................................ 
Bài 2. Tính :
a.
b. 8 + 2 – 6 = 10 – 5 + 2 = 
 9 – 3 + 4 = 6 + 3 – 1 =
Bài 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : , =
 8............7 9 + 1............1 + 9
 5 + 1...... 8 10 – 2 .........6
Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
 7 + .........= 8 ........+ 5 = 10
 ......... - 4 = 5 9 - ......... = 6
 Bài 5. Viết phép tính thích hợp :
 Có : 7 quả 
 Thêm : 2 quả 
 Có tất cả : ..... quả ?
 Bài 6. Hình vẽ bên có :
 - .....................hình vuông. 
 - .....................hình tam giác.
TRƯỜNG T.H LONG HÀ C 	 ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ 1
	KHỐI: 1	NĂM HỌC:2009 - 2010 	 
ĐỀ CHÍNH THỨC
	 	 	MÔN: TOÁN 
	ĐỀ BÀI
Bài 1 . Viết các số: 2, 1, 5, 8, 10
- Theo thứ tự từ bé đến lớn :................................................	
- Theo thứ tự từ lớn đến bé :................................................ 
Bài 2. Tính :
a.
b. 8 + 2 – 6 = 10 – 5 + 2 = 
 9 – 3 + 4 = 6 + 3 – 1 =
Bài 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : , =
 8............7 9 + 1............1 + 9
 5 + 1...... 8 10 – 2 .........6
Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
 7 + .........= 8 ........+ 5 = 10
 ......... - 4 = 5 9 - ......... = 6
 Bài 5. Viết phép tính thích hợp :
 Có : 7 quả 
 Thêm : 2 quả 
 Có tất cả : ..... quả ?
Bài 6. Hình vẽ bên có :
 - .....................hình vuông. 
 - .....................hình tam giác.
 Ngày 9 tháng 12 năm 2009
Duyệt của BGH Người ra đề
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM
 ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA – HỌC KÌ I – TOÁN – LỚP 1
 NĂM HỌC 2009 – 2010
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM
Bài 1 . Viết các số: 2, 1, 5, 8, 10
- Theo thứ tự từ bé đến lớn : 1 , 2 , 5 , 8 , 10.	
- Theo thứ tự từ lớn đến bé :10 , 8 , 5 . 2 , 1.
Bài 2. Tính :
a.
b. 8 + 2 – 6 = 4 10 – 5 + 2 = 7
 9 – 3 + 4 = 10 6 + 3 – 1 = 8
Bài 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : , =
 8 > 7 9 + 1 = 1 + 9
 5 + 1 6
Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
 7 + 1 = 8 5 + 5 = 10
 9 - 4 = 5 9 - 3 = 6
 Bài 5. Viết phép tính thích hợp :
7
+
2
=
9
Bài 6. Hình vẽ bên có :
 - 1 hình vuông. 
 - 4 hình tam giác.
1 điểm
Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm
3 điểm
a. Mỗi phép tính đúng đạt 0,5 điểm

b. Mỗi phép tính đúng đạt 0.25 điểm
2 điểm
Đúng mỗi dấu 0,5 điểm
2 điểm
Đúng mỗi số điểm đạt 0,5 điểm
1 điểm
1 điểm.
 Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm. Học sinh nêu được 3 hình tam giác được 0,25 điểm

File đính kèm:

  • docDE TOAN HOC KI 1.doc