Đề thi kiểm tra cuối học kì I môn: Toán lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra cuối học kì I môn: Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường ...........................................................
Lớp .
Họ và tên : ....
KỲ THI KIỂM TRA CUỐI HKI
 MÔN: TOÁN – LỚP: 1 - THỜI GIAN: 40 phút
Bài 1: Viết:
a/ Viết theo mẫu:
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * *
* * * * *
 * *
 hai 	 ..	 	 ..
b/ Cách đọc số:
 4: bốn ; 6 :; 5: .. ; 9 : .. ..... ; 2 : .. .
Bài 2: Tính: 
 a/ 	 3 	 6 6 7
 + ; + ; - ; - 
 3 0 4 3
 . .. . ..  ..
 b/ 7 + 3 = . ; 5 + 2 = .. ; 4 + 2 + 1 =.... ; 7 - 0 - 2 =.
Bài 3: Viết các số: 9, 4 , 2 , 5
 a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: 
 b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: 
Bài 4: Hình 
Hình: . .................. Hình: ... Hình: ...
Bài 5: Số: 
5 +  = 7 7 - .. = 6
..+ 4 = 6  - 3 = 4
Bài 6: Điền dấu ( , = )
 3 + 4  5 4 + 4  8
 6 - 2 5 3 + 5  9 - 2
Bài 7: Viết phép tính thích hợp: 
 a/ Có : 4 bông hoa
Mua thêm : 3 bông hoa
Tất cả có :  bông hoa? 	
b/ Điền số và dấu để được phép tính đúng:
=
8
=
3
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
1/Viết : ( 2 điểm)
 	 a/ Viết theo mẫu 1 điểm.
 - Mỗi chữ số đúng đạt 0,25 điểm.
 	 b/ Cách đọc số: 1 điểm
Đọc đúng mỗi số đạt 0,25 điểm.
2/ Tính : ( 2 điểm) 
 - Mỗi phép tính đúng đạt 0,25 điểm.
3/ Viết các số : ( 1 điểm)
 - Mỗi dãy số đúng 0,5 điểm.
4/ Hình: ( 1 điểm)
 - Đúng tên ba hình đạt 1 điểm .
 - Sai mỗi hình trừ 0,5 điểm
5/ Số: (1 điểm) 
 - Mỗi số điền đúng đạt 0,25 điểm.
6/ Điền dấu ( 1 điểm) 
 -Điền dấu đúng mỗi phép tính đạt 0,25 điểm.
7/ Bài toán : ( 2 điềm)
 a/ Thực hiện đúng phép tính đạt 1 điểm.
 b/ Điền số và dấu hích hợp : ( 1 điểm)
 - Điền số và dấu đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm.

File đính kèm:

  • docDe thi Toan lop 1 HK I.doc
Đề thi liên quan