Đề thi học sinh giỏi môn Toán Lớp 2 - Năm học 2011-2012

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/05/2021 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi môn Toán Lớp 2 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI-LỚP 2
 TRƯỜNG Năm học : 2011- 2012
 Môn : Toán
Họ và tên : ...
Lớp : . 
Điểm
I / TRẮC NGHIỆM : Em hãy khoanh vào ý đúng nhất: 
Câu 1 : 4cm 8mm + 7mm = mm
A .87 B .47 C. 87 D .55
Câu 2 : 51 – X = 28
 A.X= 23 B. X=79 C .X= 34 D. X= 63
Câu 3 : Điền số giống nhau vào chỗ chấm:
 .. +  + .. +.= 100
Câu 4 : Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:
 A . 100 B . 999 C . 101 D . 102
Câu 5 : Thứ năm tuần này là ngày 21 tháng 5.Vậy:
- Thứ năm tuần trước là ngày:
A . 25 B . 14 C . 16 D . 23
- Thứ năm tuần sau là ngày:
A . 17 B . 19 C . 26 D . 28
Câu 6: Viết tiếp 3 số vào dãy:
 - 4 , 9, 14, 19, ..... , .. , . 
A . 24 , 29, 34 B . 13 , 18, 23 C . 25, 30,35 D . 14, 19, 24
II/ TỰ LUẬN :
Câu 1 : Cho 3 số 1; 3; 8. Hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau tạo ra từ các chữ số đó.
 Bài làm:
Câu 2 : Cường và Sơn đi câu cá. Cường câu được số cá bằng số lớn nhất có một chữ số.Tổng số cá hai bạn câu được là số bé nhất có hai chữ số. Hỏi Sơn câu được bao nhiêu con cá ?
Bài giải

File đính kèm:

  • docDe HSG Toan lop 2(1).doc