Đề thi học sinh giỏi lớp 1 năm học: 2008 - 2009 môn: Toán học

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 1 năm học: 2008 - 2009 môn: Toán học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề thi học sinh giỏi lớp 1
Năm học : 2008 - 2009
môn : toán
(Thời gian làm bài : 40 phút)
Bài 1- Tớnh: (4 điểm)
5 – 0 + 1 - 6 =	6 - 3 + 3 + 0 =
4 - 4 + 4 - 2 =	 5 + 1 - 2 + 2 =
Bài 2 - Điền số vào ụ trống cho thớch hợp: (6 điểm)
 5 - 2 = 	+ 2	+ 4 > 5
 6 - 	 +	 = 4 + 2	- 5 > 2
4 + 5 	 = 	+ 1	 	 3 -	< 2 +
Bài 3 - Hoà 6 tuổi, Bỡnh ớt hơn Hoà 2 tuổi Nga nhiều hơn Bỡnh 1 tuổi. Hỏi bạn Nga bao nhiờu tuổi?	 ( 5 điểm)
Bài 4 - Cho bốn số 2, 4, 6, 0 . Hóy dựng dấu + , - , = để viết thành cỏc phộp tớnh đỳng 	( 5 điểm)

File đính kèm:

  • docDE THI HSG TOAN 1(2).doc