Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn: Toán

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 1 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 1
Họ và tên 	 	Môn: TOÁN
LỚP:  	
Câu 1: ( 2điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
a. 5 + 0 +1 =	A. 6	B. 7	C 8
b. 1 + 4 + 9 =	A. 13	B. 14 	C 15
c. 20 - 10 + 5 =	A. 13	B. 14	C 15
d.40 - 20 +10 =	A. 20	B. 30	C 40
Câu 2: ( 2điểm) Hãy khoanh vào s ố lớn nhất, nhỏ nhất trong các số sau:
30; 35; 37; 41; 45; 49; 87; 75; 99; 12; 59.
76; 58;1; 3; 79; 97; 100; 15; 56; 43; 22.
Câu 3: ( 2điểm) Trên cành có 30 con chim đậu, sau đó có 20 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim?
A. 10 con chim.	B. 20 con chim	C. 30 con chim.
Câu 4: ( 2 điểm) Điền dấu X vào ô trống chỉ số hình vuông ở hình bên?
a)	4 hình vuông 
b)	5 hình vuông
c)	6 hình vuông
Câu 5: (2 điểm) Tính
 a)	70	b) 	70	c) 93	d) 99
 +	 +	 -	 -
 3	 8	 80	90
..
Câu 6: (2 điểm) Điền dấu >,< ,= vào ô trống
a) 82 - 41 	 53 - 12 	b) 68 - 21 	59 - 12
c) 93 - 20 	97 - 53	d) 98 - 27 	 96 - 6
Câu7: ( 4 điểm) Năm nay chị An 15 tuổi, chị An nhiều hơn An 7 tuổi. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi?
Bài giải
Câu 8: (2 điểm)
Có 7 con trâu, bò, ngựa. Biết rằng số trâu nhiều hơn số bò, số ngựa ít hơn số bò. Hãy điền số vào ô trống?
Có 	 con trâu	 con bò con ngựa. 

File đính kèm:

  • docDE HSGi Toan1.doc
Đề thi liên quan