Đề thi học sinh giỏi lần II môn Toán - Lớp 1

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi lần II môn Toán - Lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD- ĐT TP Đông Hà
Trường TH Hùng Vương
Đề thi học sinh giỏi lần II
 Môn : Toán - Lớp 1
Thời gian : 60 phút ( Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên ( SBD): ..
I /Phần trắc nghiệm: ( 10 điểm) 
Hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng
Câu 1: Tính ( 3 điểm)
5 + 0 + 1=
A.6
B.7
C.8
4 + 6 + 5 =
A.13
B.15
C.16
5 + 5 + 10 =
A.10
B.20
C.30
20 – 10 + 3 =
A.13
B.14
C.15
30 – 20 + 8 =
A.16
B.17
C.18
40 - 20 + 5 =
B.24
B.25
C.26
Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống ( 2 điểm)
 18 - = 12
A.4
B.5
C.6
 19 – 8 = 
A.10
B.11
C.12
 1 7 - = 13
A.4
B.6
C.5
 - 7 = 12
A. 18
B.19
C.16
Câu 3: Hãy khoanh vào số lớn nhất, nhỏ nhất trong các số sau: ( 2 điểm)
34; 43; 25; 52; 7; 66; 11; 9; 5; 89; 98
42; 47; 83; 38; 4 9; 94; 99; 0; 8; 12; 3; 5
Câu 4: ( 1,5 điểm)Trên sân có 20 máy bay, sau đó có 10 máy bay đi. Hỏi trên sân còn lại bao nhiêu máy bay?
A. 11 máy bay
B.10 máy bay
C.20 máy bay
Câu 5: ( 1,5 điểm) An có một số viên bi, An cho Bình 5 viên , An còn lại 15 viên. Hỏi lúc đầu An có bao viên bi?
A. 18 viên bi
B.19 viên bi
C.20 viên bi
II/ Phần tự luận ( 10 điểm)
Bài 1: ( 2đ). Đặt tính rồi tính
 67 + 12 = 43 + 36 = 89 - 42 = 98 - 88 =
 . ............... ................ .
 . .................... ................ .... ......... . ..... ................... . ................ 
Bài 2: (1đ). Tính: 
 90 - 30 + 20 = 45 + 13 + 11 =
 87 cm - 52 cm = 64 cm + 25 cm =
Bài 3: (1 đ).
 Điền dấu , = vào chỗ chấm cho thích hợp:
 92 – 52 ......52 + 26 37 + 22 .......97 – 43
 60 – 40 .......70 – 50 35 + 5 ..........15 + 25
Bài 4: (1đ) Viết số thích hợp vào ô trống:
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau
34
65
89
99
Bài 5: (2đ) 
Lớp 1A có 26 bạn nữ. Số bạn nữ ít hơn số bạn nam 4 bạn. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn nam?
Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Năm nay chị lên 12 tuổi. Chị nhiều hơn An 5 tuổi. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi?
 	 Bài giải
 	 .........................................................................................................................
	..
	..	
Câu 6:( 1 điểm) Có tất cả 7 con trâu, bòvà ngựa. Số trâu nhiều hơn số bò, số ngựa ít hơn số bò. Hãy điền số vào ô trống.
Có con trâu, có con bò, và con ngựa
Câu 7: ( 1 điểm) Hình bên có ......hình vuông.
Phòng GD- ĐT TP Đông Hà
Trường TH Hùng Vương
Đề thi học sinh giỏi lần II
 Môn : Toán - Lớp 1
Thời gian : 60 phút ( Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên ( SBD): Lớp: 1..
Bài 1: Cho các số sau : 98, 79, 89, 88, 78, 92, 97, 96, 77, 95.
	a, Xếp theo thứ tự tăng dần: ..
	b, Xếp theo thứ tự giảm dần : 

File đính kèm:

  • docDE THI HS GIOI TOAN 1 2010.doc
Đề thi liên quan