Đề thi học kì II (năm học: 2006-2007) môn : giáo dục công dân –lớp 9

doc3 trang | Chia sẻ: bobo00 | Ngày: 24/08/2016 | Lượt xem: 719 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì II (năm học: 2006-2007) môn : giáo dục công dân –lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Lí Tự Trọng 
Người ra: Lê Thị Thảo ĐỀ THI HỌC KÌ II (NH: 2006-2007)
 MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN –LỚP 9
I/ Phần trắc nghiệm : (6 điểm)
Câu 1 : (3 điểm) Khoanh tròn vào con chữ cái đầu dòng câu trả lời đúng nhất
theo các câu hỏi sau :
1/ Việc làm nào biểu hiện trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công
 nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước :
Dồn hết sức lực vào học tập 
Học tập để có việc làm nhàn hạ 
Tích cực tham gia các hoạt động tập thể
Nổ lực học tập , rèn luyện toàn diện , vận dụng những điều đã 
học vào trong cuộc sống
2/ Trường hợp nào sau đây là kết hôn đúng pháp luật
□ Kết hôn khi nam nữ chưa có vợ, có chồng 
□ Kết hôn khi nam đủ 20 tuổi , nữ đủ 18 tuổi trở lên
□ Kết hôn theo sự sắp đặt của cha mẹ 
□ Kết hôn khi nam , nữ đủ 18 tuổi trở lên
3/ Ý kiến nào thể hiện việc thực hiện đúng quyền tự do kinh doanh và nghĩa 
vụ đóng thuế :
a. □ Công dân có quyền kinh bất cứ nghề gì , hàng gì.
b. □ Kinh doanh là quyền của mọi người, không ai có quyền gì can thiệp. 
c. □ Những người buôn bán nhỏ thì không đóng thuế .
d. □ Công dân có quyền kinh doanh theo quy định của pháp luật 
4/ Em đòng ý với ý kiến nào sau đây :
Trẻ em chỉ học tập , vui chơi không làm việc gì 
Ngoài học tập còn phải giúp đỡ gia đình tùy theo sức của mình 
Trẻ em phải lao động liếm tiền đẻ nuôi sống bản thân và gia dình 
Sử dụng sức lao động của trẻ em làm bất cứ việc gì 
5/ Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật :
Nói chuyện riêng trong giờ học
Vi phạm nội quy an toàn lao động của xí nghiệp 
Đi xe đạp trong sân trường 
Đi xe dàn hàng ngang , lạng lách , đánh võng trên đường
6/ Công dân học singh cần phải làm gì để góp phần bảo vệ tổ quốc
Ra sức học tập tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe , luyện tập quân 
sự 
Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường 
 học và nơi cư trú 
Khi đến tuổi sẵn sngf làm nghĩa vụ quân sự 
 Tất cả những việc làm trên.
Câu 2 : (1 điểm ) Điền chữ đúng (Đ) hoặc chữ sai (S) vào chỗ trống cho thích hợp
a. □ Chỉ có cán bộ công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước
b. □ Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội 
c. □ Công dân có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội , đại biểu hội đồng nhân dân
d □ Công dân chỉ có quyền phát biểu ý kiến ở dịa phương , tổ chức mình
Câu 3 : (1 điểm ) Nối cột A phù hợp với cột B
 A B A-B 
1/ Trộm cắp tài sản của công dân a. Vi phạm pháp luật hành chính 
2/ Giở tài liệu trong giờ kiểm tra b. Vi phạm pháp luật hình sự 
3/Thực hiện không đúng các quy định b. Vi phạm pháp luật dân sự 
 trong hợp đồng thuê nhà 
4/ Lấn chiếm vỉa hè , lòng đường 	 c. Vi phạm kỉ luật . 
Câu 4 : (1 điểm ) Chonj những từ sau đây điền vào chỗ trống cho thích hợp : 
 ( xây dựng , giám sát, tổ chức, bàn bạc ) 
Công dân có quyền ............................. Bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội , tham
gia .................. , ..............................thực hiện ,......................... và đánh giá các hoạt 
 động , các công việc chung của nhà nước và xã hội.
II/ Phần tự luận (4 điểm)
Câu 1 : (1 điểm ) Hãy nêu các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt
Nam.
Câu 2 : (1 điểm) Hãy cho biết ý nghĩa quan trọng của lao động đối với bản
 thân , gia đình và xã hội .
Câu 3 : ( 1 điểm ) Ý nghĩa , vai trò của thuế trong nền kinh tế quốc gia.
Địa phương em đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế như thế nào ? 
ĐÁP ÁN
I/ Trắc nghiệm: (6 điểm) 
Câu 1 : (3 điểm ) 1d 2b 3d 4b 5d 6d
Câu 2 : (1 điểm ) a. S b.Đ cS d.S
Câu 3: (1 điểm ) 1b 2d 3c 4a 
Câu 4 : (1 điểm ) Thứ tự các từ cần điền: xây dựng , bàn bạc , tổ chức , giám sát 
II/ Phần tự luận 
Câu 1 ; (1 điểm ) Nêu đầy đủ cá nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam.
Câu 2 : (1,5 điểm ) Nêu ý nghĩa của lao động đối với bản thân, gia đinh và xã hội .
Câu 3 : (1,5điểm) - Ý nghĩa , vai trò của thuế (1 điểm)
 - Liên hệ thực tế của địa phương (0,5 điểm)

File đính kèm:

  • docCD-9-LTT.doc