Đề thi học kì II môn học: Vật lý 6

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì II môn học: Vật lý 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	ĐỀ THI HỌC KÌ II
 	Môn: Vật Lý 6
 Thời gian 45 ph
I/ Trắc nghiệm:(4đ)
Câu 1: Một chồng ly xếp chồng lên nhau, lâu ngày sẽ bị dính chặt lại. Để tách chúng ra, người ta dùng biện pháp nào?
A. Đổ nước nóng vào ly nước trong cùng.
B. Hơ nóng ly ngoài cùng.
C. Bỏ cả chồng ly vào nước lạnh.
D. Bỏ cả chồng ly vào nước nóng.
Câu2: Khi nóng lên thì cả thủy ngân lẫn thủy tinh làm nhiệt kế đều dãn nở. Tại sao thủy ngân vẫn dâng lên trong ống nhiệt kế?
A. Do thủy ngân nở vì nhiệt nhiều hơn thủy tinh.
B. Chỉ có thủy ngân nở vì nhiệt.
C. Do thủy tinh co lại.
D. Do thủy ngân nở ra, thủy tinh co lại.
Câu 3: Sự nở vì nhiệt của các chất giảm dần theo thứ tự?
A. Lỏng, rắn, khí. B. Rắn, khí, lỏng.
C. Khí, lỏng, rắn. D. Rắn, lỏng, rắn.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không chính xác?
A. Chất rắn nở ra khi nóng lên.
B. Chất rắn co lại khi lạnh đi.
C. Khi co dãn vì nhiệt, nếu gặp vật cản. Vật rắn sẽ gây ra một lực rất lớn.
D. Sự co dãn vì nhiệt của chất rắn không phụ thuộc bản chất cấu tạo nên vật.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo so vớI khi kéo trực tiếp.
B. Ròng rọc động giúp làm trọng lượng của vật nhỏ đi khi kéo vật.
C. Dùng ròng rọc động giúp làm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.
D. Palăng là một thiết bị gồm nhiều ròng rọc.
Câu 6: 320C = ? oF
A. 00F B. 680F C. 2120F D. 89,60F
Câu 7: Quá trình dãn nở vì nhiệt của các chất diễn ra theo trình tự:
A. Nở ra ®Nóng lên ®Nhẹ đi.
B. Nhẹ đi ® Nở ra ® Nóng lên.
C. Nóng lên ® Nở ra ® Nhẹ đi.
D. Nóng lên ® Nhẹ đi ® Nở ra.
Câu 8: Trong nhiệt giai Farenhai (0F), nhiệt độ của nước đá đang tan và nhiệt độ của hơi nước đang sôi là:
00F và 1000F 
B. 320F và 1000F
00F và 2120F 
 D. 320F và 2120F 
II/ Tự Luận:(6 đ)
Câu 1:Lấy một lon nước ngọt từ tủ lạnh ra và đặt trong phòng ấm. Sau một thời gian thấy những giọt nước lấm tấm ở ngoài thành lon. Để một lúc nữa thì những giọt nước lấm tấm này biến mất. Hãy giải thích hiện tượng này? (3đ)
 Câu2: Ở 00C thanh ray bằng sắt có chiều dài 15m. Biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 10C thì chiều dài của thanh sắt tăng thêm 0,00018m . Nếu nhiệt độ tăng lên 300C tính chiều dài của thanh ray lúc đó. (2 đ)
Câu 3: Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt của nước. Dựa vào các số liệu sau: (1 đ)
Thời gian(ph)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nhiệt độ(0C)
250C
350C
450C
550C
650C
730C
800C
900C
950C
1000C
1000C
Hết
ĐÁP ÁN THI HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÝ 6
Năm học:2007-2008
I/Trắc nghiệm:
 1B 2A 3C 4D 5B 6D 7C 8D
II.Tự luận:
Câu 1:
Hơi nước có sẵn trong không khí, gặp thành lon nước ngọt đang lạnh nên ngưng tụ thành những giọt sương. (1,5 đ)
Khi nước trong lon hết lạnh, các giọt sương này lại bay hơi .(1,5 đ)
Câu 2:
Giải
 Chiều dài của thanh ray tăng thêm. 
 0,00018 x 30 = 0,0054m 1đ
 Chiều dài của thanh ray lúc đó là:
 15 + 0,0054 = 15,0054 m 1đ
 ĐS: l = 15,0054m
Câu 3: 
Vẽ đúng trục tọa độ 0,5đ
Xác định đúng các điểm 0,5đ

File đính kèm:

  • docDe 23.doc
Đề thi liên quan