Đề thi giữa học kì II môn Toán Lớp 3 - Năm học 2013-2014

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 02/06/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giữa học kì II môn Toán Lớp 3 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH
Lớp:
Họ và Tên: ......
BÀI THI GIỮA HỌC KÌ II
 Khối lớp 3
 Năm học: 2013-2014 
 Ngày thi:
Bài 1:
Viết các chữ số sau :
Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi lăm :.
Năm nghìn tám trăm hai mươi mốt:.
Viết cách đọc các số sau :
 – 6358:..
 – 7153:.
Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời mà em cho là đúng :
Số liền sau số 7529 là : 
A. 7528 B. 7519 C. 7530 D. 7539
 b- Cho các số sau : 8572 , 7852, 7285, 8752 số lớn nhất là :
 A. 8572 B. 7852 C. 7285 D. 8752
c- Một hình vuông có chu vi là 24cm, canh của hình vuông là :
 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
d- Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 2m 5dm = .. cm
 A. 15 B. 25 C. 250 D. 205
Bài 3: Đặt tính rồi tính kết quả:
 5739 +2446 ; 1928 x 3
 .. 
 .. 
 ..  
 7482 - 4946 ; 2718 : 9
 . 
 . 
 . 
Bài 4: Tính giá trị của biểu thức :
32 + 24 : 6  b- 24 : 3 x 4
 .. 
 .. 
Bài 5: Một đội công nhân phải sữa quãng đường dài 1215 m, đội đó đã sữa được 1/3 quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sữa bao nhiêu mét đường nữa? 
Bài làm:
..
Bài 6: Viết số thích hợp vào ô vuông :
 9 x = 72
Hướng dẫn đánh giá cho điểm môn toán
Bài 1: ( 1 điểm ) HS thực hiện đúng mỗi yêu cầu
0,5 điểm ( mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm )
0,5 điểm ( mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm )
Bài 2: ( 2 điểm )
 HS thực hiện khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng, mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm.
Bài 3 : ( 2 điểm )
 HS đặt tính và tính đúng kết quả mỗi phép tính đạt 0,5 điểm.
Bài 4: (1,5 điểm)
 HS trình bày và tính đúng giá trị số của mỗi biểu thức đạt 0,75 điểm.
Bài 5: (2,5 điểm )
 HS nêu đúng mỗi lời giải đạt 0,5 điểm. Ghi đúng đáp số trình bày bai làm sạch sẽ đạt 0,5 điểm.
Bài 6 : (1 điểm)
 HS điền đúng số thích hợp vào ô vuông để phép tính đúng.(1đ)

File đính kèm:

  • docDE THI GIUA KI II TOANLOP 3.doc